Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.06.2017

Evoluţia indicatorilor monetari în luna mai 2017În luna mai 2017, baza monetară Baza monetară în sens larg include banii în circulaţie (în afara sistemului bancar), rezervele bancare (rezervele băncilor în lei menţinute în conturile corespondente la Banca Naţională a Moldovei şi numerarul în casele băncilor), depozitele la vedere ale altor organizaţii la Banca Naţională a Moldovei, depozitele “overnight” ale băncilor şi rezervele obligatorii în valută . s-a majorat, față de luna precedentă, cu 760.4 mil. lei (2.3 la sută) și a constituit 34466.5 mil. lei. Creșterea bazei monetare a fost determinată de majorarea activelor interne nete cu 2027.4 mil. lei (49.1 la sută), în timp ce activele externe nete au scăzut cu 1267.0 mil. lei (3.4 la sută).

Masa monetară M2 Masa monetară M2 include agregatul monetar (M0), depozitele rezidenţilor în lei moldoveneşti şi instrumentele pieţei monetare.pe parcursul perioadei de referință a crescut cu 102.8 mil. lei, sau cu 0.2 la sută față de luna aprilie 2017 și a constituit 47111.3 mil. lei.

Masa monetară M3 Masa monetară M3 include masa monetară M2 şi depozitele rezidenţilor în valută exprimate în lei moldoveneşti.s-a micșorat în luna de referință cu 597.7 mil. lei (0.8 la sută).

Analiza componentelor pasive ale masei monetare (M3) denotă faptul că micșorarea acesteia pe parcursul lunii mai 2017 a fost determinată de scăderea agregatului monetar Bani în circulaţie (M0) Banii în circulaţie M0 reprezintă banii în numerar puşi în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei, cu excepţia numerarului în casele băncilor şi în casa Băncii Naţionale a Moldovei. cu 173.7 mil. lei, precum și de diminuarea soldului total al depozitelor cu 424.0 mil. lei (tabelul nr. 1).

Tabelul nr.1. Componentele pasive ale masei monetare

 

INDICATORI

Aprilie 2017

Mai 2017

Mai 2017

Mai 2017

mil. lei

mil. lei

Aprilie 2017

Mai 2016

%

%

1

Bani în circulaţie (MO)

16878.5

16704.8

-1.0

7.4

2

Depozite la vedere în lei

10969.1

11376.4

3.7

32.3

3

MASA MONETARĂ (M1)Masa monetară M1 include banii în circulație și depozitele la vedere în lei moldovenești ale rezidenților.

27847.6

28081.2

0.8

16.3

4

Depozite la termen în lei

19160.9

19030.1

-0.7

9.0

5

Instrumente ale pieţei monetare

0.0

0.0

 

 

6

MASA MONETARĂ (M2)

47008.5

47111.3

0.2

13.2

7

Depozite în valută

24095.6

23395.1

-2.9

-4.1

8

MASA MONETARĂ (M3)

71104.1

70506.4

-0.8

6.8

 

Soldul depozitelor în moneda națională s-a majorat cu 276.5 mil. lei și a constituit 30406.5 mil. lei, reprezentând o pondere de 56.5 la sută din soldul total al depozitelor, iar cel al depozitelor în valută (recalculat în lei) a scăzut cu 700.5 mil. lei, până la nivelul de 23395.1 mil. lei, având o pondere de 43.5 la sută (tabelul nr.2).

Tabelul nr.2. Structura depozitelorStructura depozitelor se grupează pe sectoare instituţionale în conformitate cu Instrucţiunea cu privire la modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 206-215 din 2 decembrie 2011).

 

INDICATORI

Aprilie 2017

Mai 2017

Mai 2017

Mai 2017

mil. lei

mil. lei

Aprilie 2017

Mai 2016

%

%

I

Soldul depozitelor (total)

54225.6

53801.6

-0.8

6.6

 

Inclusiv:

 

 

 

 

1.0

Soldul depozitelor (în MDL):

30130.0

30406.5

0.9

16.7

 

Ponderea în soldul depozitelor (total) %

55.6

56.5

 

 

1.1

Sectorul financiar nebancar

484.6

472.6

-2.5

52.4

1.2

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar public

1136.9

1219.5

7.3

15.6

1.3

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat

7378.0

7816.5

5.9

56.8

1.4

Alte sectoare rezidente (persoane fizice etc.)

21130.5

20897.8

-1.1

6.0

2.0

Soldul depozitelor în valuta (recalculat în MDL) :

24095.6

23395.1

-2.9

-4.1

 

Ponderea în soldul depozitelor (total) %

44.4

43.5

 

 

2.1

Sectorul financiar nebancar

932.0

874.3

-6.2

-19.5

2.2

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar public

475.3

420.9

-11.4

-8.8

2.3

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat

5198.6

5162.0

-0.7

3.3

2.4

Alte sectoare rezidente (persoane fizice etc.)

17489.7

16937.9

-3.2

-5.1

 

Micșorarea masei monetare M3 pe parcursul perioadei de referință a fost determinată de scăderea activelor externe nete ale sistemului bancar cu 1391.4 mil. lei (2.2 la sută), în timp ce activele interne nete au sporit cu 793.7 mil. lei (9.4 la sută).

Soldul creditelor în economieConform metodologiei FMI, din totalul creditelor în economie (inclusiv dobânda calculată la credite şi la creditele băncilor aflate în proces de lichidare) sunt excluse creditele interbancare şi creditele acordate Guvernului. în luna mai 2017 s-a redus cu 702.0 mil. lei (1.8 la sută) din contul micșorării cererilor față de economie în valută (exprimate în MDL) cu 757.3 mil. lei (4.5 la sută), în timp ce volumul creditelor în moneda naţională s-a majorat cu 55.3 mil. lei (0.3 la sută) (tabelul nr.3).

De menționat că, cererile fată de economie în valută, exprimate în USD, au crescut pe parcursul perioadei de referință cu 8.4 mil. USD.

Tabelul nr.3. Structura cererii faţă de economie

 

INDICATORI

Aprilie 2017

Mai 2017

Mai 2017

Mai 2017

mil. lei

mil. lei

Aprilie 2017

Mai 2016

%

%

I

CERERI FAŢĂ DE ECONOMIE

38599.1

37897.1

-1.8

-9.9

 

Inclusiv:

 

 

 

 

1

CERERI FAŢĂ DE ECONOMIE (în MDL):

21681.1

21736.4

0.3

-6.6

 

Ponderea în cereri faţă de economie %

56.2

57.4

 

 

1.1

Sectorul financiar nebancar

737.0

743.2

0.8

-1.5

1.2

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar public

946.8

993.2

4.9

-14.2

1.3

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat

12490.3

12338.7

-1.2

-14.3

1.4

Alte sectoare rezidente (persoane fizice etc.)

7507.0

7661.3

2.1

9.9

 

inclusiv: Împrumuturi de consum

3977.2

4133.2

3.9

19.5

 

Împrumuturi pentru imobil

2208.9

2227.1

0.8

4.2

2

CERERI FAŢĂ DE ECONOMIE ÎN VALUTĂ (recalculate în MDL):

16918.0

16160.7

-4.5

-14.0

 

Ponderea în cereri faţă de economie %

43.8

42.6

 

 

2.1

Sectorul financiar nebancar

811.6

800.9

-1.3

-11.8

2.2

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar public

633.1

618.3

-2.3

-25.9

2.3

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat

15172.8

14453.4

-4.7

-13.5

2.4

Alte sectoare rezidente (persoane fizice etc.)

300.5

288.1

-4.1

-11.9

 

inclusiv: Împrumuturi de consum

6.1

5.8

-4.8

-53.5

 

Împrumuturi pentru imobil

166.1

161.1

-3.0

-4.9

 

Evoluția pozitiva a soldului cererilor față de economie în moneda națională a fost influențată de creșterea următoarelor componente: soldul cererilor față de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar public - cu 46.4 mil. lei (4.9 la sută), soldul cererilor faţă de sectorul financiar nebancar - cu 6.2 mil. lei (0.8 la sută) şi faţă de alte sectoare rezidente (inclusiv persoane fizice) - cu 154.3 mil. lei (2.1 la sută), respectiv. Totodată, soldul cererilor faţă de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat a scăzut cu 151.6 mil. lei (1.2 la sută).

 

Norme metodologice de compilare a sintezei monetare

 

Statistica

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: