• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.06.2019

Evoluția indicatorilor monetari în luna mai 2019În luna mai 2019, baza monetară1 s-a majorat cu 139,3 milioane lei (0,3 la sută) față de luna precedentă și a constituit 44 236,1 milioane lei, fiind cu 14,7 la sută mai mare față de mai 2018.

Masa monetară M02 (Bani în circulație) s-a micșorat cu 3,8 milioane lei sau cu 0,02 la sută față de luna aprilie 2019 și a constituit 22 428,2 milioane lei, cu 22,6 la sută mai mult față de mai 2018 (diagrama 1).

Masa monetară M13 s-a majorat cu 107,8 milioane lei sau cu 0,3 la sută față de luna aprilie și a constituit 39 978,8 milioane lei, cu 19,2 la sută mai mult față de perioada similară a anului precedent.

Masa monetară M24 s-a majorat cu 261,7 milioane lei sau cu 0,4 la sută față de luna aprilie și a constituit 59 371,5 milioane lei, cu 10,9 la sută mai mult față de perioada similară a anului precedent.

Masa monetară M35 s-a majorat cu 391,4 milioane lei (0,5 la sută), fiind cu 12,2 la sută superioară celei din luna mai 2018.

 

Diagrama 2.
Dinamica depozitelor6, %

* modificarea față de perioada similară anului precedent.

Soldul depozitelor în moneda națională s-a majorat cu 265,5 milioane lei și a constituit 36 943,3 milioane lei, reprezentând o pondere de 57,3 la sută din soldul total al depozitelor, cel al depozitelor în valută (recalculat în lei) a crescut cu 129,7 milioane lei, până la nivelul de 27 487,6 milioane lei, având o pondere de 42,7 la sută (diagrama 2).

Soldul cererilor față de economie7 a crescut în luna de raportare cu 586,3 milioane lei (1,4 la sută) ca urmare a majorării cererilor față de economie în moneda națională cu 316,5 milioane lei (1,3 la sută) și a cererilor în valută (exprimate în MDL) cu 269,8 milioane lei (1,6 la sută) (diagrama 3).

De menționat că, cererile față de economie în valută, exprimate în USD, au scăzut pe parcursul perioadei de referință cu 0,3 milioane USD (0,04 la sută).

Majorarea soldului cererilor față de economie în moneda națională a fost determinată de creșterea soldului cererilor față de alte sectoare rezidente (inclusiv persoane fizice) cu 398,2 mil. lei (3,4 la sută), în timp ce soldul cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar public, soldul cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat și soldul cererilor față de mediul financiar nebancar au scăzut cu 37,9 milioane lei (3,8 la sută), cu 25,2 mil. lei (0,2 la sută) și cu 18,6 mil. lei (3,2 la sută), respectiv. 

Diagrama 3.
Dinamica cererilor față de economie

* modificarea față de perioada similară anului precedent.

Evoluția soldului cererilor față de economie în valută (exprimate în MDL) a fost influențată de creșterea soldului cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat cu 225,3 mil. lei (1,5 la sută), a soldului cererilor față de mediul financiar nebancar și a soldului cererilor față de alte sectoare rezidente (inclusiv persoane fizice) cu 32,0 mil. lei (3,3 la sută) și cu 15,6 mil. lei (3,7 la sută), respectiv. În același timp, soldul cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar public a scăzut cu 3,1 mil. lei (1,7 la sută).

 

Norme metodologice de compilare a sintezei monetare

Statistica

 


1. Baza monetară în sens larg include banii puși în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei (cu excepția numerarului în casa Băncii Naționale a Moldovei), rezervele bancare în lei (menţinute în conturile corespondente la Banca Naţională a Moldovei), rezervele obligatorii în valută, depozitele “overnight” ale băncilor și depozitele la vedere ale altor organizaţii la Banca Naţională a Moldovei.

2.Banii în circulaţie M0 reprezintă banii în numerar puși în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei, cu excepția numerarului în casele băncilor şi în casa Băncii Naționale a Moldovei.

3. Masa monetară M1 include banii în circulație (M0) și depozitele  la vedere în lei moldovenești ale rezidenților.

4.Masa monetară M2 include agregatul monetar (M1), depozitele la termen în lei moldovenești ale rezidenților și instrumentele pieței monetare.

5. Masa monetară M3 include masa monetară M2 şi depozitele  în valută  exprimate în lei moldovenești ale rezidenților.
 

6. Depozitele sunt structurate  pe sectoare instituționale, în conformitate cu Instrucțiunea cu privire la modul de completare de către băncile licențiate a Raportului privind statistica monetară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 206-215 din 2 decembrie 2011). Alte sectoare rezidente includ sectoarele gospodării ale populaţiei (persoane fizice, persoanele fizice care practică activitate) și instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

7. Conform metodologiei FMI, din totalul cererilor față de economie (inclusiv dobânda calculată la creditele băncilor aflate în proces de lichidare) sunt excluse creditele nerezidenților, interbancare și creditele acordate Guvernului Republicii Moldova.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: