Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.12.2022

Evoluția indicatorilor monetari în luna noiembrie 2022În luna noiembrie 2022, baza monetară1s-a majorat cu 1 227,1 milioane lei (1,7 la sută) față de luna precedentă și a constituit 74 396,2 milioane lei, fiind cu 32,4 la sută mai mare față de perioada similară a anului precedent.

Masa monetară M02(Bani în circulație) s-a majorat cu 670,2 milioane lei sau cu 2,1 la sută față de luna octombrie 2022 și a constituit 32 709,1 milioane lei, fiind cu 6,1 la sută mai mare față de perioada similară a anului precedent (diagrama 1).

Diagrama 1.
Evoluția masei monetare în luna noiembrie 2022 comparativ cu luna precedentă, miliarde lei3

Masa monetară M14 s-a majorat cu 702,7 milioane lei sau cu 1,2 la sută față de luna octombrie 2022 și a constituit 60 402,6 milioane lei, fiind cu 3,3 la sută mai mare față de perioada similară a anului precedent.

Masa monetară M25s-a majorat cu 2 294,7 milioane lei sau cu 2,7 la sută față de luna octombrie 2022 și a constituit 86 608,1 milioane lei, cu 8,0 la sută mai mult față de perioada similară a anului precedent.

Masa monetară M36 s-a majorat cu 3 544,2 milioane lei (3,0 la sută) față de luna octombrie 2022 și a constituit 121 553,5 milioane lei, fiind cu 5,1 la sută mai mare față de perioada similară a anului precedent.

Diagrama 2.
Dinamica depozitelor7, %

* modificare față de perioada similară a anului precedent

Soldul depozitelor în moneda națională s-a majorat cu 1 624,6 milioane lei comparativ cu luna precedentă și a constituit 53 899,0 milioane lei, reprezentând o pondere de 60,7 la sută din soldul total al depozitelor. Totodată, soldul depozitelor în valută (recalculat în lei) s-a majorat cu 1 249,4 milioane lei comparativ cu luna precedentă, până la nivelul de 34 945,4 milioane lei, având o pondere de 39,3 la sută (diagrama 2).

Soldul cererilor față de economie8 (diagrama 3) a constituit 64 529,8 milioane lei, majorându-se în luna noiembrie comparativ cu luna octombrie cu 1 409,3 milioane lei (2,2 la sută), ca urmare a creșterii cererilor față de economie în moneda națională cu 273,1 milioane lei (0,7 la sută) și a celor în valută (exprimate în MDL) cu 1 136,2 milioane lei (5,3 la sută).

De menționat că soldul cererilor față de economie în valută, exprimate în USD9, a constituit în luna noiembrie 1 157,0 milioane USD, majorându-se cu 56,1 milioane USD (5,1 la sută) comparativ cu luna octombrie 2022.

Majorarea soldului cererilor față de economie în moneda națională a fost determinată de creșterea soldului cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat cu 631,8 milioane lei (4,2 la sută) comparativ cu luna octombrie 2022. Totodată, soldul cererilor față de alte sectoare rezidente (inclusiv persoane fizice) s-a micșorat cu 266,6 milioane lei (1,1 la sută), soldul cererilor față de mediul financiar nebancar cu 84,9 milioane lei (7,6 la sută), iar soldul cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar public a scăzut cu 7,2 milioane lei (1,6 la sută).

Diagrama 3.
Dinamica cererilor față de economie, %

* modificare față de perioada similară a anului precedent

Majorarea soldului cererilor față de economie în valută (exprimate în MDL) a fost determinată de creșterea soldului cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat cu 995,2 milioane lei (5,2 la sută), a soldului cererilor față de alte sectoare rezidente (inclusiv persoane fizice) cu 85,3 milioane lei (10,9 la sută) și a soldului cererilor față de mediul financiar nebancar cu 55,2 milioane lei (4,3 la sută).

 

 ______________________________________                                                                     

1. Baza monetară în sens larg include banii puși în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei (cu excepția numerarului în casa Băncii Naționale a Moldovei), rezervele bancare în lei (menţinute în conturile corespondente la Banca Naţională a Moldovei), rezervele obligatorii în valută, depozitele „overnight” ale băncilor și depozitele la vedere ale altor organizaţii la Banca Naţională a Moldovei.

2. Banii în circulaţie M0 reprezintă banii în numerar puși în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei, cu excepția numerarului în casele băncilor şi în casa Băncii Naționale a Moldovei.

3. Datele agregate pot să nu corespundă exact sumei componentelor din cauza rotunjirilor matematice.

4. Masa monetară M1 include banii în circulație (M0) și depozitele la vedere în lei moldovenești ale rezidenților.

5. Masa monetară M2 include agregatul monetar (M1), depozitele la termen în lei moldovenești ale rezidenților și instrumentele pieței monetare.

6. Masa monetară M3 include masa monetară M2 şi depozitele în valută exprimate în lei moldovenești ale rezidenților.

7. Depozitele sunt structurate pe sectoare instituționale, în conformitate cu Instrucțiunea cu privire la modul de completare de către băncile licențiate a Raportului privind statistica monetară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 206-215 din 2 ianuarie 2011). Alte sectoare rezidente includ sectoarele gospodării ale populaţiei (persoane fizice, persoanele fizice care practică activitate) și instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

8. Conform metodologiei FMI, din totalul cererilor față de economie (inclusiv datele băncilor aflate în proces de lichidare) sunt excluse creditele nerezidenților, interbancare și creditele acordate Guvernului Republicii Moldova.

9. Recalcularea s-a realizat cu utilizarea cursului oficial de schimb valutar al BNM la finele perioadei.

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: