• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.08.2018

Evoluţia indicatorilor monetari în luna iulie 2018În luna iulie 2018, baza monetară Baza monetară în sens larg include banii în circulaţie (în afara sistemului bancar), rezervele bancare (rezervele băncilor în lei menţinute în conturile corespondente la Banca Naţională a Moldovei şi numerarul în casele băncilor), depozitele la vedere ale altor organizaţii la Banca Naţională a Moldovei, depozitele “overnight” ale băncilor şi rezervele obligatorii în valută . s-a micșorat cu 609.6 mil. lei (1.6 la sută) față de luna precedentă  și a constituit 38187.3 mil. lei.  Scăderea  bazei monetare a fost determinată de micșorarea uneia dintre contrapartidele acesteia, și anume a activelelor interne nete  cu 1278.0 mil. lei (31.5 la sută), în timp ce activele externe nete au crescut cu 668.4 mil. lei (1.6 la sută).

Masa monetară M2 s-a majorat cu 615.6 mil. lei sau cu 1.1 la sută față de luna iunie 2018  și a constituit 54764.7 mil. lei, cu 11.9 la sută mai mult față de perioada similară a anului precedent.

Masa monetară M3 Masa monetară M3 include masa monetară M2 şi depozitele rezidenţilor în valută exprimate în lei moldoveneşti.s-a majorat cu 591.7 mil. lei (0.8 la sută), fiind cu 7.0 la sută superioară celei din luna iulie 2017.

Analiza componentelor masei monetare (M3) arată că majorarea acesteia pe parcursul lunii iulie 2018 a fost generată de creșterea agregatului monetar Bani în circulaţie (M0)Banii în circulaţie M0 reprezintă banii în numerar puși în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei, cu excepția numerarului în casele băncilor şi în casa Băncii Naționale a Moldovei. cu 442.0 mil. lei, precum și de sporirea soldului total al depozitelor cu 149.7 mil. lei (diagrama 1).

Diagrama 1. Agregatul monetar M3

De menționat că, agregatele monetare Bani în circulație (M0) și Masa monetară (M1)Masa monetară M1 include banii în circulație  și depozitele  la vedere în lei moldovenești ale rezidenților. au crescut față de luna iulie 2017 cu 8.5 și cu 16.5 la sută, respectiv.

Soldul depozitelor în moneda națională   s-a majorat cu 173.6 mil. lei și a constituit 35711.6 mil. lei, reprezentând o pondere de 60.1 la sută din soldul total al depozitelor, iar cel al depozitelor în valută (recalculat în lei)  a scăzut cu 23.9 mil. lei, până la nivelul de 23722.2 mil. lei, având o pondere de 39.9 la sută (diagrama 2).

Diagrama 2. Dinamica depozitelorDepozitele sunt structurate  pe sectoare instituționale, în conformitate cu Instrucțiunea cu privire la modul de completare de către băncile licențiate a Raportului privind statistica monetară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 206-215 din 2 decembrie 2011).

Majorarea masei monetare M3, pe parcursul perioadei de referință, din perspectiva contrapartidelor sale, a fost determinată de creșterea activelor externe neteSe calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe. Activele externe includ: depozitele plasate la nerezidenţi; creditele acordate nerezidenţilor; titlurile de natura datoriei deţinute (emise de nerezidenţi); acţiunile deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: tipurile de obligațiuni ale autorităților monetare și ale băncilor față de nerezidenți: depozitele, titlurile de creanță, creditele și împrumuturile de la FMI , obligațiunile pentru DST distribuite și alte obligațiuni.
ale sistemului bancar cu 587.1 mil. lei (0.9  la sută) și a activelor interne nete cu 4.6 mil. lei (0.1 la sută).

Soldul cererilor față de economie Conform metodologiei FMI, din totalul cererilor față de economie (inclusiv dobânda calculată la creditele băncilor aflate în proces de lichidare) sunt excluse creditele nerezidenților, interbancare și creditele acordate Guvernului Republicii Moldova. a crescut în luna de raportare cu 235.7 mil. lei (0.6 la sută) din contul majorării cererilor față de economie în moneda națională cu 75.2 mil. lei (0.4 la sută), precum și a cererilor în valută (exprimate în MDL)  cu 160.5 mil. lei sau 1.0 la sută (diagrama 3).

Diagrama 3. Dinamica cererilor față de economie

De menționat că, cererile fată de economie în valută, exprimate în USD, au crescut  pe parcursul perioadei de referință cu 24.6 mil. USD (2.6 la sută).

Evoluția soldului cererilor față de economie în moneda națională a fost influențată de creșterea  soldului cererilor față de mediul financiar nebancar și a soldului cererilor față de alte sectoare rezidente (inclusiv persoane fizice)  cu 12.90 mil. lei (1.9 la sută)  și cu 209.9 mil. lei (2.3 la sută), respectiv. În același timp,  soldul cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar public și soldul cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat au scăzut cu 58.6 mil. lei (5.7 la sută) și cu 89.0 mil. lei (0.8 la sută), respectiv.

Totodată, majorarea soldului cererilor față de economie în valută (exprimate în MDL) a fost determinată de creșterea soldului cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat și a soldului cererilor față de alte sectoare rezidente (inclusiv persoane fizice) cu 193.8 mil. lei (1.4 la sută)  și cu 13.8 mil. lei (4.0 la sută), respectiv.  În același timp, soldul cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar public și soldul cererilor față de mediul financiar nebancar au scăzut cu 28.0 mil. lei (7.8 la sută) și cu 19.1 mil. lei (2.6 la sută), respectiv.

 


* modificarea față de perioada similară anului precedent.

 

Norme metodologice de compilare a sintezei monetare

Statistica

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: