• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
18.08.2014

Evoluţia indicatorilor monetari în luna iulie 2014În luna iulie 2014 baza monetarăBaza monetară în sens larg include banii în circulaţie (în afara sistemului bancar), rezervele bancare (rezervele băncilor în lei menţinute în conturile corespondente la Banca Naţională a Moldovei şi numerarul în casele băncilor), depozitele la vedere ale altor organizaţii la Banca Naţională a Moldovei, depozitele “overnight” ale băncilor şi rezervele obligatorii în valută străină s-a majorat cu 941.9 mil. lei (3.6 la sută) faţă de luna iunie 2014 şi a constituit 27037.5 mil. lei. Creşterea bazei monetare a fost determinată de majorarea activelor interne nete cu 1739.4 mil. lei (27.8 la sută). Totodată,  activele externe nete  s-au micşorat  cu 797.6 mil. lei (2.5 la sută).
Masa monetară M2 pe parcursul perioadei de referinţă a sporit cu 296.8 mil. lei, sau cu 0.7  la sută  faţă de luna iunie  2014  şi  a  constituit  45364.3 mil. lei.
În acelaşi timp, Masa monetară M3 în luna iulie 2014 s-a majorat cu 351.2 mil. lei (0.5 la sută).
Analiza componentelor pasive ale masei monetare (M3) denotă faptul că, majorarea acesteia a fost determinată  de creşterea  soldului agregatului monetar banii în circulaţie M0  - cu 526.7 mil. lei, în timp ce soldul total al depozitelor a scăzut  cu  179.6 mil. lei pe parcursul lunii iulie (tabelul nr. 1).
Pe  parcursul perioadei analizate factorii principale care au stat la baza majorării agregatului monetar (M0)  au fost eliberări nete pentru cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice, eliberări din conturile de depozit ale persoanelor fizice prin casele ale băncilor, precum şi cele pentru achiziţionarea produselor agricole, care au constituit 171.3 mil. lei, 92.3 mil. lei  şi  110.9 mil. lei, respectiv.

Tabelul nr.1. Componentele pasive ale masei monetare

 

INDICATORI

Jun.14

Jul.14

Jul.14

Jul.14

mil. Lei

mil. Lei

Jun.14

Jul-13

%

%

1

     Bani în circulaţie (MO)

17610.6

18137.3

3.0

22.0

2

     Depozite în lei la vedere

9752.3

9633.5

-1.2

23.7

3

MASA MONETARĂ  (M1)

27362.9

27770.8

1.5

22.6

4

     Depozite în lei la termen

17700.6

17585.4

-0.7

8.9

5

     Instrumente pieţei monetare

4.0

8.0

 

 

6

MASA MONETARĂ (M2)

45067.5

45364.3

0.7

16.9

7

     Depozite în valută străină

19387.6

19442.0

0.3

27.4

8

MASA MONETARĂ  (M3)

64455.1

64806.2

0.5

19.9

Soldul depozitelor în moneda naţională s-a micşorat cu 234.0 mil. lei şi a constituit 27218.9 mil. lei, reprezentând o pondere de  58.3  la sută din soldul total al depozitelor, iar cel al depozitelor în valută străină (recalculat în lei)  s-a majorat cu 54.4 mil. lei şi a  crescut până la nivelul de 19442.0 mil. lei (cu o pondere de 41.7 la sută) (tabelul nr.2).

Tabelul nr.2. Structura depozitelorStructura depozitelor se grupează  pe sectoare instituţionale în conformitate cu Instrucţiunea cu privire la modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 206-215 din 2 decembrie 2011).

 

INDICATORI

Jun.14

Jul.14

Jul.14

Jul.14

mil. Lei

mil. Lei

Jun.14

Jul.13

%

%

I

Soldul depozitelor (Total) 

46840.50

46660.90

-0.38

22.6

 

Inclusiv:

 

 

 

 

1.0

Soldul depozitelor (în MDL):

27452.91

27218.94

-0.852

13.7

 

       Ponderea în soldul depozitelor (Total) %

58.61

58.33

 

 

1.1

     Sectorul financiar nebancar

785.61

744.92

-5.18

-11.4

1.2

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu      capitalul majoritar public    

1649.28

1625.29

-1.45

57.8

1.3

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

5717.47

5578.67

-2.43

7.5

1.4

    Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice ,etc.)

19300.56

19270.07

-0.16

14.2

2.0

Soldul depozitelor în valuta străină (recalculată în MDL ) :

19387.591

19441.955

0.280

27.4

 

       Ponderea în soldul depozitelor (Total) %

41.39

41.67

 

 

2.1

     Sectorul financiar nebancar

451.88

482.38

6.75

-6.6

2.2

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public    

445.15

416.85

-6.36

-16.4

2.3

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

3346.52

3334.17

-0.37

41.2

2.4

    Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice ,etc.)

15144.03

15208.54

0.4

27.9

Majorarea masei monetare M3  pe parcursul perioadei de referinţă a fost determinată de creşterea activele interne nete  ale sistemului bancar cu 874.8 mil. lei (2.9 la sută). În acelaşi timp activele externe s-au micşorat cu 523.7 mil. lei (1.5 la sută). Creditul intern pe sistemul bancar a sporit cu 606.1 mil. lei, până la nivelul de 47073.0 mil. lei, datorită majorării soldului creditelor în economie şi celui ale cererilor de plăţi nete faţă de Guvern cu 535.8 mil. lei  şi  cu 151.6 mil. lei, respectiv.
Soldul creditelor în economie  în luna iulie 2014 a crescut cu 1.2 la sută din contul majorării cererilor faţă de economie în moneda naţională  cu 448.3 mil. lei (1.6 la sută), precum şi a celor în valută străină (exprimate în MDL) cu 87.5 mil. lei (0.5 la sută) (tabelul nr.3).

Tabelul nr.3. Structura cererii faţă de economie

 

INDICATORI

Jun.14

Jul.14

Jul.14

Jul.14

mil. Lei

mil. Lei

Jun.14

Jul.13

%

%

I

CERERI FAŢA DE ECONOMIE

45759.0

46294.8

1.2

18.5

 

Inclusiv:

 

 

 

 

1

CERERI FAŢA DE ECONOMIE (în MDL) :

28079.8

28528.0

1.6

26.6

 

       Ponderea în Cereri faţa de economie %

61.4

61.6

 

 

1.1

     Sectorul financiar nebancar

531.8

543.9

2.3

46.8

1.2

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public    

725.0

709.6

-2.1

-9.9

1.3

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

19819.2

20076.3

1.3

27.9

1.4

         Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice ,etc.)

7003.8

7198.2

2.8

26.8

 

         inclusiv :   Împrumuturi de consum

3047.1

3152.7

3.5

26.4

 

                            Împrumuturi pentru imobil 

1963.9

2025.0

3.1

31.7

2

CERERI FAŢA DE ECONOMIE ÎN VALUTA STRĂINĂ (recalculată în MDL ) :

17679.2

17766.7

0.5

7.3

 

       Ponderea în Cereri faţa de economie %

38.6

38.4

 

 

2.1

     Sectorul financiar nebancar

833.8

793.6

-4.8

21.9

2.2

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public    

802.9

767.7

-4.4

-10.4

2.3

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

15763.3

15941.0

1.1

8.1

2.4

         Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice ,etc.)

279.2

264.5

-5.3

-11.7

 

         inclusiv :   Împrumuturi de consum

15.4

16.0

3.6

81.1

 

                            Împrumuturi pentru imobil 

90.9

93.3

2.7

3.9

Evoluţia pozitivă a soldului cererilor faţă de economie în moneda naţională a fost determinată de creşterea cererilor faţă de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat cu 257.1 mil. lei (1.3 la sută), celui al cererilor faţă de alte  sectoare rezidente (inclusiv persoanele  fizice) cu 194.4 mil. lei (2.8 la sută)  şi  faţă de sectorul financiar nebancar cu 12.1 mil. lei (2.3 la sută). Totodată, soldul cererilor faţă de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public a scăzut cu  15.4 mil. lei (2.1 la sută).

În acelaşi timp, creşterea soldului cererilor faţă de economie în valută străină (exprimate în MDL) a fost influenţată de majorarea soldului cererilor faţă de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat cu 177.6 mil. lei (1.1 la sută), în timp ce soldul cererilor faţă de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public,  cel al sectorului financiar nebancar şi al cererilor faţă de alte  sectoare rezidente (inclusiv persoanele  fizice)  au  scăzut cu 35.2 mil. lei ( 4.4 la sută), cu 40.2 mil. lei (4.8 la sută) şi cu 14.7 mil. lei ( 5.3 la sută).

Statistică

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: