• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.11.2015

Evoluţia indicatorilor monetari în luna octombrie 2015În luna octombrie  2015, baza monetarăBaza monetară în sens larg include banii în circulaţie (în afara sistemului bancar), rezervele bancare (rezervele băncilor în lei menţinute în conturile corespondente la Banca Naţională a Moldovei şi numerarul în casele băncilor), depozitele la vedere ale altor organizaţii la Banca Naţională a Moldovei, depozitele “overnight” ale băncilor şi rezervele obligatorii în valută.  s-a micşorat cu 457.4 mil. lei (1.5 la sută) faţă de luna septembrie 2015 şi a constituit 29403.4 mil. lei. Scăderea bazei monetare a fost determinată de micşorarea activelor externe nete cu 107.4 mil. lei ( 0.4 la sută ), precum  şi  a  activelor   interne nete  cu 350.0 mil. lei (25.0 la sută).

Masa monetară M2 Masa monetară M2 include agregatul monetar (M0), depozitele rezidenţilor în lei moldoveneşti şi instrumentele pieţei monetare.pe parcursul perioadei de referinţă a scăzut cu 756.7 mil. lei, sau cu 1.9 la sută faţă de luna septembrie şi a constituit 38653.8 mil. lei.

În acelaşi timp, masa monetară M3Masa monetară M3 include masa monetară M2 şi depozitele rezidenţilor în valută  exprimate în lei moldoveneşti. în luna octombrie 2015 s-a micşorat cu 1222.2 mil. lei (1.9 la sută).

Analiza componentelor pasive ale masei monetare (M3) denotă faptul că micşorarea acesteia pe parcursul lunii octombrie 2015 a fost determinată de scăderea agregatului monetar  bani în circulaţie M0 Banii în circulaţie M0 reprezintă banii în numerar puşi în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei, cu excepţia numerarului în casele băncilor şi în casa Băncii Naţionale a Moldovei. -  cu  395.5 mil. lei   şi  a  soldului total al depozitelor cu  826.7 mil. lei (tabelul nr. 1).

Tabelul nr.1. Componentele pasive ale masei monetare

 

INDICATORI

Sept.15

Oct.15

Oct.15

Oct.15

mil. lei

mil. lei

Sep.15

Oct-14

%

%

1

     Bani în circulaţie (MO)

16588.9

16193.4

-2.4

-8.0

2

     Depozite în lei la vedere

7712.8

7222.2

-6.4

-28.1

3

MASA MONETARĂ (M1)Masa monetară M1 include  banii în circulaţie  şi depozitele  rezidenţilor la vedere în lei moldoveneşti .

24301.7

23415.6

-3.6

-15.3

4

     Depozite în lei la termen

15108.8

15238.1

0.9

-12.4

5

     Instrumente ale pieţei monetare

0.0

0.0

 

 

6

MASA MONETARĂ (M2)

39410.5

38653.8

-1.9

-14.2

7

     Depozite în valută

26308.1

25842.6

-1.8

24.0

8

MASA MONETARĂ  (M3)

65718.6

64496.3

-1.9

-2.1

Soldul depozitelor în moneda naţională s-a micşorat cu 361.2 mil. lei şi a constituit 22460.4 mil. lei, reprezentând o pondere de 46.5 la sută din soldul total al depozitelor, iar cel al depozitelor în valută (recalculat în lei) a scăzut cu 465.5 mil. lei, până la nivelul de 25842.6 mil. lei, având o pondere de 53.5 la sută, (tabelul nr.2).

 Tabelul nr.2. Structura depozitelorStructura depozitelor se grupează  pe sectoare instituţionale în conformitate cu Instrucţiunea cu privire la modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 206-215 din 2 decembrie 2011).

 

INDICATORI

Sept.15

Oct.15

Oct.15

Oct.15

mil. lei

mil. lei

Sep.15

Oct.14

%

%

I

Soldul depozitelor (Total) 

49129.7

48302.9

-1.7

0.1

 

Inclusiv:

 

 

 

 

1.0

Soldul depozitelor (în MDL):

22821.6

22460.4

-1.6

-18.1

 

       Ponderea în soldul depozitelor (Total) %

46.5

46.5

 

 

1.1

     Sectorul financiar nebancar

341.5

376.6

10.3

-49.7

1.2

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu      capitalul majoritar public    

1080.1

1004.0

-7.0

-49.6

1.3

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

5386.0

4412.7

-18.07

-25.7

1.4

    Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice etc.)

16014.0

16667.2

4.1

-11.2

2.0

Soldul depozitelor în valuta străină (recalculată în MDL ) :

26308.1

25842.6

-1.8

24.0

 

       Ponderea în soldul depozitelor (Total) %

53.5

53.5

 

 

2.1

     Sectorul financiar nebancar

1232.0

1184.4

-3.9

138.6

2.2

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public    

418.0

505.8

21.0

22.7

2.3

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

5395.4

5397.4

0.0

42.2

2.4

    Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice etc.)

19262.8

18755.0

-2.6

16.2

Micşorarea masei monetare M3 pe parcursul perioadei de referinţă a fost determinată  atât de scăderea  activelor externe nete ale sistemului bancar cu 544.9 mil. lei (1.1 la sută), cât şi  de reducerea activelor interne nete  cu 677.3  mil. lei (4.4 la sută). Creditul intern pe sistemul bancar a scăzut cu 442.9 mil. lei, până la nivelul de 42923.9 mil. lei, ca urmare a micşorării soldului cererilor de plăţi nete faţă de Guvern cu 189.4 mil. lei, precum şi  a soldului creditelor  în economie  cu 253.5 mil. lei.

Soldul creditelor în economieConform metodologiei FMI, din totalul creditelor în economie (inclusiv dobânda calculată la credite şi la creditele băncilor aflate în proces de lichidare) sunt excluse creditele interbancare şi creditele acordate Guvernului. în luna octombrie 2015 a scăzut cu 0.6 la sută din contul micşorării cererilor faţă de economie în moneda naţională  cu 303.9 mil. lei (1.2 la sută), în timp ce volumul creditelor în valută (exprimate în MDL) s-a majorat cu 50.4 mil. lei (0.3 la sută) (tabelul nr.3). Totodată, cererile faţă de economie în valută, exprimate în USD, au crescut cu 6.1 mil. USD pe parcursul perioadei de referinţă.

Tabelul nr.3. Structura cererii faţă de economie

 

INDICATORI

Sept.15

Oct.15

Oct.15

Oct.15

mil. lei

mil. lei

Sep.15

Oct.14

%

%

I

CERERI FAŢA DE ECONOMIE

44642.5

44389.0

-0.6

-8.9

 

Inclusiv:

 

 

 

 

1

CERERI FAŢA DE ECONOMIE (în MDL) :

25266.2

24962.3

-1.20

-14.1

 

       Ponderea în cereri faţa de economie %

56.6

56.2

 

 

1.1

     Sectorul financiar nebancar

694.0

659.4

-5.0

22.5

1.2

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public    

829.3

906.4

9.3

11.7

1.3

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

16391.5

16162.2

-1.4

-21.0

1.4

         Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice etc.)

7351.4

7234.3

-1.6

-0.4

 

         inclusiv :   Împrumuturi de consum

3556.3

3531.9

-0.7

6.1

 

                            Împrumuturi pentru imobil 

2281.0

2261.9

-0.8

3.8

2

CERERI FAŢA DE ECONOMIE ÎN VALUTA STRĂINĂ (recalculată în MDL ) :

19376.3

19426.7

0.3

-1.1

 

       Ponderea în Cereri faţa de economie %

43.4

43.8

 

 

2.1

     Sectorul financiar nebancar

890.5

876.5

-1.6

11.4

2.2

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public    

934.3

906.4

-3.0

19.0

2.3

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

17202.8

17305.7

0.6

-2.9

2.4

         Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice etc.)

348.6

338.1

-3.0

21.9

 

         inclusiv :   Împrumuturi de consum

15.2

14.3

-5.8

-28.0

 

                            Împrumuturi pentru imobil 

163.0

158.8

-2.60

74.0

Evoluţia negativă a soldului cererilor faţă de economie în moneda naţională a fost determinată de scăderea soldului cererilor faţă de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar privat cu 229.3 mil. lei (1.4 la sută), față de sectorul financiar nebancar şi  faţă de alte sectoare rezidente (inclusiv persoanele  fizice) cu 34.6 mil. lei (5.0 la sută) şi cu 117.1 mil. lei (1.6 la sută), respectiv,  în timp ce soldul cererilor faţă de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public a crescut cu  77.1 mil. lei (9.3 la sută). 

În acelaşi timp, majorarea  soldului cererilor  faţă  de economie în valută (exprimate în MDL) a fost influenţată de creşterea soldului cererilor faţă de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat  cu 102.8 mil. lei (0.6 la sută),  în timp ce soldul cererilor faţă de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public,  faţă  de  sectorul  financiar nebancar şi faţă de alte sectoare rezidente (inclusiv persoanele  fizice) au scăzut cu 27.9 mil. lei ( 3.0 la sută),  cu 14.0 mil. lei (1.6 la sută)  şi  cu 10.5 mil. lei (3.0 la sută), respectiv.

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: