• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.01.2022

Evoluția indicatorilor monetari în luna decembrie 2021În luna decembrie 2021, baza monetară1 s-a majorat cu 1 358,5 milioane lei (2,4 la sută) față de luna precedentă și a constituit 57 548,2 milioane lei, fiind cu 3,4 la sută mai mare față de perioada similară a anului precedent.

Masa monetară M02 (Bani în circulație) s-a majorat cu 879,1 milioane lei sau cu 2,9 la sută față de luna noiembrie 2021 și a constituit 31 698,6 milioane lei, fiind cu 6,3 la sută mai mare față de perioada similară a anului precedent (diagrama 1).

Diagrama 1.
Evoluția masei monetare în luna decembrie 2021 comparativ cu luna precedentă, miliarde lei3

Masa monetară M14  s-a majorat cu 2 381,3 milioane lei sau cu 4,1 la sută față de luna noiembrie 2021 și a constituit 60 828,6 milioane lei, fiind cu 10,0 la sută mai mare față de perioada similară a anului precedent.

Masa monetară M25 s-a majorat cu 2 903,2 milioane lei sau cu 3,6 la sută față de luna noiembrie 2021 și a constituit 83 080,2 milioane lei, cu 9,5 la sută mai mult față de perioada similară a anului precedent.

Masa monetară M36 s-a majorat cu 4 117,4 milioane lei (3,6 la sută) față de luna noiembrie 2021 și a constituit 119 760,4 milioane lei, fiind cu 11,3 la sută superioară celei din luna decembrie 2020.

Diagrama 2.
Dinamica depozitelor7, %

* modificare față de perioada similară a anului precedent.

Soldul depozitelor în moneda națională s-a majorat cu 2 024,1 milioane lei comparativ cu luna precedentă și a constituit 51 381,5 milioane lei, reprezentând o pondere de 58,3 la sută din soldul total al depozitelor, cel al depozitelor în valută (recalculat în lei) s-a majorat cu 1 214,2 milioane lei, până la nivelul de 36 680,3 milioane lei, având o pondere de 41,7 la sută (diagrama 2).

Soldul cererilor față de economie8 a constituit 58 995,8 milioane lei și s-a majorat în luna de raportare cu 1 410,7 milioane lei (2,4 la sută), ca urmare a creșterii cererilor față de economie în moneda națională cu 1 182,8 milioane lei (3,0 la sută) și a cererilor față de economie în valută (exprimate în MDL) cu 227,9 milioane lei (1,3 la sută) (diagrama 3).

De menționat că cererile față de economie în valută, exprimate în USD, s-au majorat pe parcursul perioadei de referință cu 12,1 milioane USD (1,2 la sută).

Creșterea soldului cererilor față de economie în moneda națională a fost determinată de majorarea soldului cererilor față de alte sectoare rezidente (inclusiv persoane fizice) cu 527,9 milioane lei (2,3 la sută), a soldului cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat cu 475,0 milioane lei (3,2 la sută), a soldului cererilor față de mediul financiar nebancar cu 172,4 milioane lei (24,9 la sută) și a soldului cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar public cu 7,5 milioane lei (1,4 la sută).

Diagrama 3.
Dinamica cererilor față de economie

* modificare față de perioada similară a anului precedent.

Creșterea soldului cererilor față de economie în valută (exprimate în MDL)3 a fost determinată de majorarea soldului cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat cu 266,4 milioane lei (1,6 la sută). Totodată, soldul cererilor față de alte sectoare rezidente (inclusiv persoane fizice) s-a micșorat cu 34,8 milioane lei (6,8 la sută), iar soldul cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar public cu 3,6 milioane lei (7,3 la sută). În același timp, soldul cererilor față de mediul financiar nebancar s-a modificat nesemnificativ și nu a influențat indicatorul sus-menționat.

 


1. Baza monetară în sens larg include banii puși în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei (cu excepția numerarului în casa Băncii Naționale a Moldovei), rezervele bancare în lei (menţinute în conturile corespondente la Banca Naţională a Moldovei), rezervele obligatorii în valută, depozitele „overnight” ale băncilor și depozitele la vedere ale altor organizaţii la Banca Naţională a Moldovei.

2. Banii în circulaţie M0 reprezintă banii în numerar puși în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei, cu excepția numerarului în casele băncilor şi în casa Băncii Naționale a Moldovei.

3. Datele agregate pot să nu corespundă exact sumei componentelor din cauza rotunjirilor matematice.

4. Masa monetară M1 include banii în circulație (M0) și depozitele la vedere în lei moldovenești ale rezidenților.

5. Masa monetară M2 include agregatul monetar (M1), depozitele la termen în lei moldovenești ale rezidenților și instrumentele pieței monetare.

6. Masa monetară M3 include masa monetară M2 şi depozitele în valută exprimate în lei moldovenești ale rezidenților.

7. Depozitele sunt structurate pe sectoare instituționale, în conformitate cu Instrucțiunea cu privire la modul de completare de către băncile licențiate a Raportului privind statistica monetară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 206-215 din 2 ianuarie 2011). Alte sectoare rezidente includ sectoarele gospodării ale populaţiei (persoane fizice, persoanele fizice care practică activitate) și instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

8. Conform metodologiei FMI, din totalul cererilor față de economie (inclusiv datele băncilor aflate în proces de lichidare) sunt excluse creditele nerezidenților, interbancare și creditele acordate Guvernului Republicii Moldova.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: