• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.12.2023

Evoluția indicatorilor monetari în luna noiembrie 2023În luna noiembrie 2023, baza monetară1 s-a majorat cu 1 504,4 milioane lei (+1,9 la sută) față de luna precedentă și a constituit 80 262,2 milioane lei, fiind cu 7,9 la sută mai mare față de perioada similară a anului precedent.

Masa monetară M02 (Bani în circulație) s-a majorat cu 731,3 milioane lei sau cu 2,0 la sută față de luna octombrie 2023 și a constituit 36 798,9 milioane lei, fiind cu 12,5 la sută mai mare față de perioada similară a anului precedent (diagrama 1).


Diagrama 1. Evoluția masei monetare în luna noiembrie 2023 comparativ cu luna precedentă, miliarde lei3

Masa monetară M14 s-a majorat cu 2 378,4 milioane lei sau cu 3,3 la sută față de luna octombrie 2023 și a constituit 74 732,2 milioane lei, fiind cu 23,7 la sută mai mare față de perioada similară a anului precedent.

Masa monetară M25 s-a majorat cu 2 210,3 milioane lei sau cu 2,2 la sută față de luna octombrie 2023 și a constituit 104 786,5 milioane lei, în creștere cu 21,0 la sută față de perioada similară a anului precedent.


Diagrama 2. Dinamica lunară a agregatelor monetare, milioane lei

Masa monetară M36 s-a majorat cu 2 980,6 milioane lei (+2,1 la sută) față de luna octombrie 2023 și a constituit 143 185,4 milioane lei, fiind cu 17,8 la sută mai mare față de perioada similară a anului precedent.

Soldul depozitelor în moneda națională s-a majorat cu 1 479,1 milioane lei comparativ cu luna precedentă și a constituit 67 987,5 milioane lei, reprezentând o pondere de 63,9 la sută din soldul total al depozitelor. Totodată, soldul depozitelor în valută (recalculat în lei) s-a majorat cu 770,3 milioane lei comparativ cu luna precedentă, până la nivelul de 38 398,9 milioane lei, având o pondere de 36,1 la sută (diagrama 3).


Diagrama 3. Volumul depozitelor în noiembrie 20237, milioane lei

Soldul cererilor față de economie8 (diagrama 4) a constituit 65 887,6 milioane lei, majorându-se în luna noiembrie 2023 comparativ cu luna octombrie 2023 cu 473,1 milioane lei (+0,7 la sută), ca urmare a creșterii cererilor față de economie în moneda națională cu 514,5 milioane lei (+1,1 la sută) și a micșorării cererilor față de economie în valută (exprimate în MDL) cu 41,4 milioane lei (-0,2 la sută).

De menționat că soldul cererilor față de economie în valută, exprimate în USD9, a constituit în luna noiembrie 1 143,0 milioane USD, majorându-se cu 17,3 milioane USD (+1,5 la sută) comparativ cu luna octombrie 2023.

\
Diagrama 4. Volumul cererilor față de economie (CFE) în noiembrie 202310, milioane lei

 


1. Baza monetară în sens larg include banii puși în circulație de către Banca Națională a Moldovei (cu excepția numerarului în casa Băncii Naționale a Moldovei), rezervele bancare în lei (menținute în conturile corespondente la Banca Națională a Moldovei), rezervele obligatorii în valută, depozitele „overnight” ale băncilor și depozitele la vedere ale altor organizații la Banca Națională a Moldovei.

2. Banii în circulație M0 reprezintă banii în numerar puși în circulație de către Banca Națională a Moldovei, cu excepția numerarului în casele băncilor și în casa Băncii Naționale a Moldovei.

3. Datele agregate pot să nu corespundă exact sumei componentelor din cauza rotunjirilor matematice.

4. Masa monetară M1 include banii în circulație (M0) și depozitele la vedere în lei moldovenești ale rezidenților.

5. Masa monetară M2 include agregatul monetar (M1), depozitele la termen în lei moldovenești ale rezidenților și instrumentele pieței monetare.

6. Masa monetară M3 include masa monetară M2 și depozitele în valută exprimate în lei moldovenești ale rezidenților.

7. Depozitele sunt structurate pe sectoare instituționale, în conformitate cu Instrucțiunea cu privire la modul de completare de către băncile licențiate a Raportului privind statistica monetară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 206-215 din 2 ianuarie 2011). Alte sectoare rezidente includ sectoarele gospodării ale populației (persoane fizice, persoanele fizice care practică activitate) și instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

8. Conform metodologiei FMI, din totalul cererilor față de economie (inclusiv datele băncilor aflate în proces de lichidare) sunt excluse creditele nerezidenților, interbancare și creditele acordate Guvernului Republicii Moldova.

9. Recalcularea s-a realizat cu utilizarea cursului oficial de schimb valutar al BNM la finele perioadei.

10. Cererile față de economia națională reprezintă cererile sistemului bancar al Republicii Moldova (inclusiv ale băncilor în proces de lichidare), în moneda națională și în valută, față de societățile comerciale nefinanciare cu capital majoritar public sau privat, față de alte sectoare rezidente. Acest indicator include: credite și împrumuturi (inclusiv datorii restante), dobânzi restante aferente creditelor; titluri de creanță și acțiuni; alte cereri.

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: