Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.09.2019

Evoluția indicatorilor monetari în luna august 2019În luna august 2019, baza monetară1 s-a majorat cu 83,8 milioane lei (0,2 la sută) față de luna precedentă și a constituit 45 737,5 milioane lei, fiind cu 17,1 la sută mai mare față de august 2018.

Diagrama 1.
Evoluția masei monetare în luna august 2019 comparativ cu luna precedentă

Masa monetară M01 (Bani în circulație) s-a majorat cu 77,2 milioane lei, sau cu 0,3 la sută față de luna iulie 2019 și a constituit 23 234,4 milioane lei, cu 19,6 la sută mai mult față de august 2018 (diagrama 1).

Masa monetară M12 s-a majorat cu 157,7 milioane lei, sau cu 0,4 la sută față de luna iulie și a constituit 41 692,7 milioane lei, cu 17,4 la sută mai mult față de perioada similară a anului precedent.

Masa monetară M23 s-a majorat cu 288,4 milioane lei, sau cu 0,5 la sută față de luna iulie și a constituit 61 383,2 milioane lei, cu 11,1 la sută mai mult față de perioada similară a anului precedent.

Masa monetară M34 s-a majorat cu 171,4 milioane lei (0,2 la sută), fiind cu 10,9 la sută superioară celei din luna august 2018.

Diagrama 2.
Dinamica depozitelor5, %

* modificare față de perioada similară a anului precedent

Soldul depozitelor în moneda națională s-a majorat cu 211,2 milioane lei și a constituit 38 148,8 milioane lei, reprezentând o pondere de 59,1 la sută din soldul total al depozitelor, cel al depozitelor în valută (recalculat în lei) a scăzut cu 117,1 milioane lei, până la nivelul de 26 389,9 milioane lei, având o pondere de 40,9 la sută (diagrama 2).

Soldul cererilor față de economie7 a crescut în luna de raportare cu 501,6 milioane lei (1,2 la sută) ca urmare a majorării cererilor față de economie în moneda națională cu 439,6 milioane lei (1,7 la sută) și a cererilor în valută (exprimate în MDL) cu 62,0 milioane lei (0,4 la sută) (diagrama 3).

De menționat că cererile față de economie în valută, exprimate în USD, au scăzut pe parcursul perioadei de referință cu 1,5 milioane USD (0,2 la sută).

Majorarea soldului cererilor față de economie în moneda națională a fost determinată de creșterea soldului cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat cu 25,7 milioane lei (0,2 la sută), soldului cererilor față de mediul financiar nebancar cu 22,6 milioane lei (3,0 la sută) și soldului cererilor față de alte sectoare rezidente (inclusiv persoane fizice) cu 481,4 milioane lei (3,7 la sută), în timp ce soldul cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar public a scăzut cu 90,1 milioane lei (10,5 la sută).

Diagrama 3.
Dinamica cererilor față de economie

* modificare față de perioada similară a anului precedent

Evoluția soldului cererilor față de economie în valută (exprimate în MDL) a fost influențată de creșterea soldului cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat cu 66,0 milioane lei (0,4 la sută) și soldului cererilor față de alte sectoare rezidente (inclusiv persoane fizice) cu 10,3 milioane lei (2,5 la sută), în timp ce soldul cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar public și soldul cererilor față de mediul financiar nebancar au scăzut cu 6,0 milioane lei (3,7 la sută) și cu 8,3 milioane lei (0,9 la sută), respectiv. 

 

Norme metodologice de compilare a sintezei monetare

Statistica

 


1. Baza monetară în sens larg include banii puși în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei (cu excepția numerarului în casa Băncii Naționale a Moldovei), rezervele bancare în lei (menţinute în conturile corespondente la Banca Naţională a Moldovei), rezervele obligatorii în valută, depozitele “overnight” ale băncilor și depozitele la vedere ale altor organizaţii la Banca Naţională a Moldovei.

2. Banii în circulaţie M0 reprezintă banii în numerar puși în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei, cu excepția numerarului în casele băncilor şi în casa Băncii Naționale a Moldovei.

3. Masa monetară M1 include banii în circulație (M0) și depozitele  la vedere în lei moldovenești ale rezidenților.

4. Masa monetară M2 include agregatul monetar (M1), depozitele la termen în lei moldovenești ale rezidenților și instrumentele pieței monetare.

5. Masa monetară M3 include masa monetară M2 şi depozitele  în valută  exprimate în lei moldovenești ale rezidenților.

6. Depozitele sunt structurate  pe sectoare instituționale, în conformitate cu Instrucțiunea cu privire la modul de completare de către băncile licențiate a Raportului privind statistica monetară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 206-215 din 2 decembrie 2011). Alte sectoare rezidente includ sectoarele gospodării ale populaţiei (persoane fizice, persoanele fizice care practică activitate) și instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

7. Conform metodologiei FMI, din totalul cererilor față de economie (inclusiv dobânda calculată la creditele băncilor aflate în proces de lichidare) sunt excluse creditele nerezidenților, interbancare și creditele acordate Guvernului Republicii Moldova.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: