Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.05.2016

Evoluţia indicatorilor monetari în luna aprilie 2016În luna aprilie 2016, baza monetară Baza monetară în sens larg include banii în circulaţie (în afara sistemului bancar), rezervele bancare (rezervele băncilor în lei menţinute în conturile corespondente la Banca Naţională a Moldovei şi numerarul în casele băncilor), depozitele la vedere ale altor organizaţii la Banca Naţională a Moldovei, depozitele “overnight” ale băncilor şi rezervele obligatorii în valută . s-a majorat cu 892.6 mil. lei (3.1 la sută) fată de luna martie 2016 și a constituit 29435.9 mil. lei. Creșterea bazei monetare a fost determinată de majorarea activelor externe nete cu 2299.6 mil. lei (8.3 la sută), în timp ce activele interne nete au scăzut cu 1407.0 mil. lei (de 2.7 ori).

Masa monetară M2 Masa monetară M2 include agregatul monetar (M0), depozitele rezidenţilor în lei moldoveneşti şi instrumentele pieţei monetare.pe parcursul perioadei de referință a crescut cu 2165.4 mil. lei, sau cu 5.6 la sută fată de luna martie 2016 și a constituit 40765.1 mil. lei.

În acelaşi timp, masa monetară M3 Masa monetară M3 include masa monetară M2 şi depozitele rezidenţilor în valută exprimate în lei moldoveneşti.în luna aprilie 2016 s-a majorat cu 1728.2 mil. lei (2.7 la sută).

Analiza componentelor pasive ale masei monetare (M3) denotă faptul că majorarea acesteia pe parcursul lunii aprilie 2016 a fost determinată de creșterea agregatuluimonetar Bani în circulaţie (M0) Banii în circulaţie M0 reprezintă banii în numerar puşi în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei, cu excepţia numerarului în casele băncilor şi în casa Băncii Naţionale a Moldovei. - cu 935.3 mil. lei şi a soldului total al depozitelor cu 792.9 mil. lei (tabelul nr. 1).

Tabelul nr.1. Componentele pasive ale masei monetare

 

INDICATORI

Mart.2016

Apr.2016

Apr.2016

Apr.2016

mil. lei

mil. lei

Mart.2016

Apr.2015

%

%

1

     Bani în circulaţie (MO)

14618.4

15553.7

6.4

0.9

2

     Depozite în lei la vedere

7442.4

8129.3

9.2

-4.4

3

MASA MONETARĂ (M1)Masa monetară M1 include banii în circulaţie şi depozitele rezidenţilor la vedere în lei moldoveneşti.

22060.8

23683.0

7.4

-1.0

4

     Depozite în lei la termen

16538.9

17082.1

3.3

11.2

5

     Instrumente ale pieţei monetare

0.0

0.0

 

 

6

MASA MONETARĂ (M2)

38599.7

40765.1

5.6

3.8

7

     Depozite în valută

24581.4

24144.2

-1.8

-5.6

8

MASA MONETARĂ  (M3)

63181.1

64909.3

2.7

0.1

Soldul depozitelor în moneda naţională s-a majorat cu 1230.1 mil. lei și a constituit 25211.4 mil. lei, reprezentând o pondere de 51.1 la sută din soldul total al depozitelor, iar cel al depozitelor în valută (recalculat în lei) a scăzut cu 437.2 mil. lei, până la nivelul de 24144.2 mil. lei, având o pondere de 48.9 la sută (tabelul nr.2).

Tabelul nr.2. Structura depozitelorStructura depozitelor se grupează pe sectoare instituţionale în conformitate cu Instrucţiunea cu privire la modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 206-215 din 2 decembrie 2011).

 

INDICATORI

Mart.2016

Apr.2016

Apr.2016

Apr.2016

mil. lei

mil. lei

Mart.2016

Apr.2015

%

%

I

Soldul depozitelor (Total) 

48562.7

49355.6

1.6

-0.2

 

Inclusiv:

 

 

 

 

1.0

Soldul depozitelor (în MDL):

23981.3

25211.4

5.1

5.6

 

       Ponderea în soldul depozitelor (Total) %

49.4

51.1

 

 

1.1

     Sectorul financiar nebancar

328.3

298.8

-9.0

-30.6

1.2

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu      capitalul majoritar public    

1010.2

999.7

-1.0

-13.4

1.3

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

4151.0

4653.5

12.10

-18.1

1.4

    Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice etc.)

18491.8

19259.4

4.2

16.0

2.0

Soldul depozitelor în valuta (recalculată în MDL ) :

24581.4

24144.2

-1.8

-5.6

 

       Ponderea în soldul depozitelor (Total) %

50.6

48.9

 

 

2.1

     Sectorul financiar nebancar

1047.8

1052.3

0.4

-9.2

2.2

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public    

323.7

335.0

3.5

-8.8

2.3

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

5144.0

4766.0

-7.3

-10.0

2.4

    Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice etc.)

18065.9

17990.9

-0.4

-4.1

Majorarea masei monetare M3 pe parcursul perioadei de referinţă a fost determinată de creșterea activelor externe nete ale sistemului bancar cu 1957.6 mil. lei (3.9 la sută), în timp ce activele interne nete au scăzut cu 229.4 mil. lei (1.7 la sută).

Soldul creditelor în economie în luna aprilie 2016 a scăzut cu 233.9 mil. lei (0.6 la sută) din contul micșorării cererilor faţă de economie în moneda naţională cu 77.8 mil. lei (0.3 la sută), precum şi a celor în valută (exprimate în MDL) cu 156.1 mil. lei (0.8 la sută) (tabelul nr.3).

De menţionat, că cererile faţă de economie în valută, exprimate în USD, au scăzut cu 14.5 mil. USD pe parcursul perioadei de referinţă.

Tabelul nr.3. Structura cererii faţă de economie

 

INDICATORI

Mart.2016

Apr.2016

Apr.2016

Apr.2016

mil. lei

mil. lei

Mart.2016

Apr.2015

%

%

I

CERERI FAŢA DE ECONOMIE

42487.31

42253.43

-0.6

-0.9

 

Inclusiv:

 

 

 

 

1

CERERI FAŢA DE ECONOMIE (în MDL) :

23611.7

23533.9

-0.3

-8.7

 

       Ponderea în cereri faţa de economie %

55.6

55.7

 

 

1.1

     Sectorul financiar nebancar

770.4

749.0

-2.8

12.5

1.2

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public    

1087.6

1169.4

7.5

35.6

1.3

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

14818.8

14647.1

-1.2

-13.3

1.4

         Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice etc.)

6934.9

6968.4

0.5

-5.1

 

         inclusiv :   Împrumuturi de consum

3377.9

3419.3

1.2

-0.8

 

                            Împrumuturi pentru imobil 

2171.2

2158.0

-0.6

-5.7

2

CERERI FAŢA DE ECONOMIE ÎN VALUTĂ  (recalculată în MDL ) :

18875.6

18719.5

-0.8

11.0

 

       Ponderea în cereri faţa de economie %

44.4

44.3

 

 

2.1

     Sectorul financiar nebancar

864.4

875.0

1.2

19.4

2.2

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public    

795.0

858.4

8.0

0.4

2.3

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

16893.0

16661.6

-1.4

11.2

2.4

         Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice etc.)

323.2

324.5

0.4

15.3

 

         inclusiv :   Împrumuturi de consum

11.7

12.7

8.5

-30.2

 

                            Împrumuturi pentru imobil 

169.5

170.8

0.8

75.0

Evoluţia negativă a soldului cererilor faţă de economie în moneda naţională a fost determinată de scăderea soldului cererilor faţă de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar privat și faţă de sectorul financiar nebancar - cu 171.7 mil. lei (1.2 la sută) și cu 21.4 mil. lei (2.8 la sută), respectiv, în timp ce soldul cererilor față de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public şi faţă de alte sectoare rezidente (inclusiv persoanele fizice) au crescut cu 81.8 mil. lei (7.5 la sută) şi cu 33.5 mil. lei (0.5 la sută), respectiv.

În acelaşi timp, micșorarea soldului cererilor faţă de economie în valută (exprimate în MDL) a fost influenţată de scăderea soldului cererilor față de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar privat cu 231.4 mil. lei (1.4 la sută), în timp ce soldul cererilor faţă de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public, soldul cererilor faţă de sectorul financiar nebancar şi faţă de alte sectoare rezidente (inclusiv persoanele fizice) au crescut cu 63.4 mil. lei (1.2 la sută), cu 10.6 mil. lei (1.2 la sută) şi cu 1.3 mil. lei (0.4 la sută), respectiv.

 

Norme metodologice de compilare a sintezei monetare

 

Statistica

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: