Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
18.07.2014

Evoluţia indicatorilor monetari în luna iunie 2014În luna iunie 2014 baza monetarăBaza monetară în sens larg include banii în circulaţie (în afara sistemului bancar), rezervele bancare (rezervele băncilor în lei menţinute în conturile corespondente la Banca Naţională a Moldovei şi numerarul în casele băncilor), depozitele la vedere ale altor organizaţii la Banca Naţională a Moldovei, depozitele “overnight” ale băncilor şi rezervele obligatorii în valută străină. s-a majorat cu 544.3 mil. lei (2.1 la sută) faţă de luna mai 2014 şi a constituit 26095.6 mil. lei. Creşterea bazei monetare a fost determinată de majorarea activelor externe nete şi a activelor interne nete ale Băncii Naţionale a Moldovei cu 226.2 mil. lei (0.7 la sută) şi cu 318.1 mil. lei (4.8 la sută), respectiv.
Masa monetară M2Masa monetară M2 include agregatul monetar (M0), depozitele ale rezidenţilor în lei moldoveneşti şi instrumentele pieţei monetare.
 pe parcursul perioadei de referinţă a sporit cu 290.7 mil. lei, sau cu 0.6  la sută  faţă de luna mai  2014   şi  a  constituit 45067.5 mil. lei.
În acelaşi timp, masa monetară M3Masa monetară M3 include masa monetară M2 şi depozitele ale rezidenţilor în valută străină exprimate în lei moldoveneşti.  în luna iunie 2014 s-a majorat cu 1138.2 mil. lei (1.8 la sută).
Analiza componentelor pasive ale masei monetare (M3) denotă faptul că, majorarea acesteia a fost determinată  de creşterea  soldului total al depozitelor – cu 824.7 mil. lei faţă de luna precedentă şi a soldului agregatului monetar banii în circulaţie M0Banii în circulaţie M0 reprezintă banii în numerar puşi în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei, cu excepţia numerarului în casele băncilor şi în casa Băncii Naţionale a Moldovei.  - cu 309.5 mil. lei (tabelul nr. 1).

Tabelul nr.1. Componentele pasive ale masei monetare

 

INDICATORI

May.14

Jun.14

Jun.14

Jun.14

mil. Lei

mil. Lei

May.14

Jun.13

%

%

1

     Bani în circulaţie (MO)

17301.06

17610.57

1.8

25.8

2

     Depozite în lei la vedere

9641.04

9752.33

1.2

25.9

3

MASA MONETARĂ  (M1)

26942.10

27362.90

1.6

25.8

4

     Depozite în lei la termen

17834.68

17700.58

-0.8

13.0

5

     Instrumente pieţei monetare

0.00

4.01

 

 

6

MASA MONETARĂ (M2)

44776.78

45067.49

0.6

20.4

7

     Depozite în valută străină

18540.12

19387.59

4.6

29.1

8

MASA MONETARĂ  (M3)

63316.90

64455.08

1.8

22.9

Soldul depozitelor în moneda naţională s-a micşorat cu 22.8 mil. lei şi a constituit 27452.9 mil. lei, reprezentând o pondere de  58.6 la sută din soldul total al depozitelor, iar cel al depozitelor în valută străină (recalculat în lei)  s-a majorat cu 847.5 mil. lei şi a  crescut până la nivelul de 19387.6 mil. lei (cu o pondere de 41.4 la sută) (tabelul nr.2).

Tabelul nr.2. Structura depozitelorStructura depozitelor se grupează  pe sectoare instituţionale în conformitate cu Instrucţiunea cu privire la modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 206-215 din 2 decembrie 2011).

 

INDICATORI

May.14

Jun.14

Jun.14

Jun.14

mil. Lei

mil. Lei

May.14

Jun.13

%

%

I

Soldul depozitelor (Total) 

46015.84

46840.50

1.79

23.1

 

Inclusiv:

 

 

 

 

1.0

Soldul depozitelor (în MDL):

27475.72

27452.91

-0.083

17.2

 

       Ponderea în soldul depozitelor (Total) %

59.71

58.61

-1.84

-3.82

1.1

     Sectorul financiar nebancar

733.44

785.61

7.11

-2.8

1.2

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu      capitalul majoritar public    

1638.55

1649.28

0.65

71.6

1.3

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

5864.77

5717.47

-2.51

13.6

1.4

    Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice ,etc.)

19238.96

19300.56

0.32

16.2

2.0

Soldul depozitelor în valuta străină (recalculată în MDL ) :

18540.119

19387.591

4.571

29.1

 

       Ponderea în soldul depozitelor (Total) %

40.29

41.39

2.73

5.95

2.1

     Sectorul financiar nebancar

470.42

451.88

-3.94

-25.1

2.2

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public    

453.37

445.15

-1.81

-16.7

2.3

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

2881.12

3346.52

16.15

40.6

2.4

    Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice ,etc.)

14735.21

15144.03

2.8

31.7

Majorarea masei monetare M3  pe parcursul perioadei de referinţă a fost determinată de creşterea activelor externe nete ale sistemului bancar cu 784.6 mil. lei (2.3 la sută), precum şi de creşterea  activele interne nete  cu 353.6 mil. lei (1.2 la sută).
Creditul intern pe sistemul bancar a sporit cu 942.4 mil. lei, până la nivelul de 46466.9 mil. lei, datorită majorării soldului creditelor în economie cu 1094.0 mil. lei. Totodată, soldul cererilor de plăţi nete faţă de Guvern s-a diminuat cu 151.6 mil. lei.

Soldul creditelor în economieConform metodologiei FMI, din totalul creditelor în economie (inclusiv dobânda calculată la credite şi la creditele băncilor aflate în proces de lichidare) sunt excluse creditele interbancare şi creditele acordate Guvernului. în luna iunie 2014 a crescut cu 2.4 la sută din contul majorării cererilor faţă de economie în moneda naţională  cu 994.8 mil. lei (3.7 la sută), precum şi a celor în valută străină (exprimate în MDL) cu 99.2 mil. lei (0.6 la sută) (tabelul nr.3). Totodată, cererile faţă de economie în valută străină, exprimate în USD, au scăzut cu 9.9 USD, ce evidenţieze faptul că, majorarea  acesteia, exprimate în lei moldoveneşti, a fost cauzată de deprecierea monedei naţionale pe parcursul perioadei de referinţă.

Tabelul nr.3. Structura cererii faţă de economie

 

INDICATORI

May.14

Jun.14

Jun.14

Jun.14

mil. Lei

mil. Lei

May.14

Jun.13

%

%

I

CERERI FAŢA DE ECONOMIE

44665.00

45759.00

2.4

22.6

 

Inclusiv:

 

 

 

 

1

CERERI FAŢA DE ECONOMIE (în MDL) :

27084.97

28079.78

3.7

27.9

 

       Ponderea în Cereri faţa de economie %

60.64

61.36

 

 

1.1

     Sectorul financiar nebancar

503.95

531.77

5.5

24.8

1.2

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public    

740.51

725.01

-2.1

-8.4

1.3

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

19024.19

19819.16

4.2

30.4

1.4

         Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice ,etc.)

6816.32

7003.83

2.8

26.2

 

         inclusiv :   Împrumuturi de consum

2954.87

3047.14

3.1

24.2

 

                            Împrumuturi pentru imobil 

1909.91

1963.87

2.8

31.4

2

CERERI FAŢA DE ECONOMIE ÎN VALUTA STRĂINĂ (recalculată în MDL ) :

17580.03

17679.22

0.6

7.3

 

       Ponderea în Cereri faţa de economie %

39.36

38.64

 

 

2.1

     Sectorul financiar nebancar

819.48

833.79

1.7

37.3

2.2

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public    

813.39

802.92

-1.3

-8.1

2.3

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

15650.70

15763.33

0.7

7.2

2.4

         Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice ,etc.)

296.46

279.17

-5.8

-0.5

 

         inclusiv :   Împrumuturi de consum

14.80

15.41

4.1

88.2

 

                            Împrumuturi pentru imobil 

91.81

90.89

-1.0

4.9

Evoluţia pozitivă a soldului cererilor faţă de economie în moneda naţională a fost determinată de creşterea cererilor faţă de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat cu 795.0 mil. lei (4.2 la sută), celui al cererilor faţă de alte  sectoare rezidente (inclusiv persoanele  fizice) cu 187.5 mil. lei (2.8 la sută)  şi  faţă de sectorul financiar nebancar cu 27.8 mil. lei (5.5 la sută). Totodată, soldul cererilor faţă de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public a scăzut cu  15.5 mil. lei (0.9 la sută).

Statistica

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: