• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
19.09.2014

Evoluţia indicatorilor monetari în luna august 2014În luna august 2014 baza monetarăBaza monetară în sens larg include banii în circulaţie (în afara sistemului bancar), rezervele bancare (rezervele băncilor în lei menţinute în conturile corespondente la Banca Naţională a Moldovei şi numerarul în casele băncilor), depozitele la vedere ale altor organizaţii la Banca Naţională a Moldovei, depozitele “overnight” ale băncilor şi rezervele obligatorii în valută stră s-a micşorat  cu 420.6 mil. lei (1.6 la sută) faţă de luna iulie 2014 şi a constituit 26616.9mil. lei. Scăderea bazei monetare a fost determinată de micşorarea activelor interne nete cu 1235.0 mil. lei (27.4 la sută). Totodată, activele externe nete  s-au majorat  cu  814.4 mil. lei (2.6 la sută).
Masa monetară M2 Masa monetară M2 include agregatul monetar (M0), depozitele ale rezidenţilor în lei moldoveneşti şi instrumentele pieţei monetare.pe parcursul perioadei de referinţă a scăzut cu 367.7 mil. lei, sau cu 0.8  la sută  faţă de luna iulie  2014  şi  a  constituit  44996.6 mil. lei.
În acelaşi timp,masa monetară M3 Masa monetară M3 include masa monetară M2 şi depozitele ale rezidenţilor în valută străină exprimate în lei moldoveneştîn luna august 2014 s-a diminuat cu 130.4 mil. lei (0.2 la sută).
Analiza componentelor pasive ale masei monetare (M3) denotă faptul că, micşorarea acesteia a fost determinată  de scăderea  soldului agregatului monetar banii în circulație (M0)Banii în circulaţie M0 reprezintă banii în numerar puşi în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei, cu excepţia numerarului în casele băncilor şi în casa Băncii Naţionale a Moldove - cu 148.5 mil. lei, în timp ce soldul total al depozitelor a crescut  cu  18.0 mil. lei pe parcursul lunii august (tabelul nr. 1).

Tabelul nr.1. Componentele pasive ale masei monetare

 

INDICATORI

Jul.14

Aug.14

Aug.14

Aug.14

mil. Lei

mil. Lei

Jul.14

Aug.13

%

%

1

     Bani în circulaţie (MO)

18137.3

17988.8

-0.8

15.1

2

     Depozite în lei la vedere

9633.5

9385.0

-2.6

14.5

3

MASA MONETARĂ  (M1)

27770.8

27373.9

-1.4

14.9

4

     Depozite în lei la termen

17585.4

17614.7

0.2

5.9

5

     Instrumente pieţei monetare

8.0

8.0

 

 

6

MASA MONETARĂ (M2)

45364.3

44996.6

-0.8

11.2

7

     Depozite în valută străină

19442.0

19679.2

1.2

24.4

8

MASA MONETARĂ  (M3)

64806.2

64675.8

-0.2

14.9

Soldul depozitelor în moneda naţională s-a micşorat cu 219.2 mil. lei şi a constituit 26999.7 mil. lei, reprezentând o pondere de  57.8  la sută din soldul total al depozitelor, iar cel al depozitelor în valută străină (recalculat în lei)  s-a majorat cu 237.3 mil. lei şi a  crescut până la nivelul de 19679.2 mil. lei (cu o pondere de 42.2 la sută) (tabelul nr.2).

Tabelul nr.2. Structura depozitelorStructura depozitelor se grupează  pe sectoare instituţionale în conformitate cu Instrucţiunea cu privire la modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 206-215 din 2 decembrie 2011).

 

INDICATORI

Jul.14

Aug.14

Aug.14

Aug.14

mil. Lei

mil. Lei

Jul.14

Aug.13

%

%

I

Soldul depozitelor (Total) 

46660.9

46678.9

0.04

14.8

 

Inclusiv:

 

 

 

 

1.0

Soldul depozitelor (în MDL):

27218.9

26999.7

-0.8

8.7

 

       Ponderea în soldul depozitelor (Total) %

58.3

57.8

 

 

1.1

     Sectorul financiar nebancar

744.9

725.5

-2.6

-14.3

1.2

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu      capitalul majoritar public    

1625.3

1550.6

-4.6

31.6

1.3

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

5578.7

5632.5

1.0

2.6

1.4

    Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice ,etc.)

19270.1

19091.1

-0.9

10.3

2.0

Soldul depozitelor în valuta străină (recalculată în MDL ) :

19442.0

19679.2

1.2

24.4

 

       Ponderea în soldul depozitelor (Total) %

41.7

42.2

 

 

2.1

     Sectorul financiar nebancar

482.4

474.3

-1.7

5.2

2.2

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public    

416.9

391.4

-6.1

-41.9

2.3

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

3334.2

3413.0

2.4

32.9

2.4

    Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice ,etc.)

15208.5

15400.6

1.3

26.9

Micşorarea masei monetare M3  pe parcursul perioadei de referinţă a fost determinată de scăderea activelor interne nete  ale sistemului bancar cu 386.5 mil. lei (1.3 la sută). În acelaşi timp activele externe s-au majorat cu 256.1 mil. lei (0.7 la sută).
Creditul intern pe sistemul bancar s-a diminuat cu 393.8 mil. lei, până la nivelul de 46679.2 mil. lei, datorită micşorării soldului cererilor de plăţi nete faţă de Guvern cu 1047.8 mil. lei, în timp ce cel ale creditelor în economie a sporit cu 654.0 mil. lei.
Soldul creditelor în economieConform metodologiei FMI, din totalul creditelor în economie (inclusiv dobânda calculată la credite şi la creditele băncilor aflate în proces de lichidare) sunt excluse creditele interbancare şi creditele acordate Guvernului. în luna august 2014 a crescut cu 1.4 la sută din contul majorării cererilor faţă de economie în moneda naţională  cu 304.1 mil. lei (1.1 la sută), precum şi a celor în valută străină (exprimate în MDL) cu 349.9 mil. lei (2.0 la sută) (tabelul nr.3).

Tabelul nr.3. Structura cererii faţă de economie

 

INDICATORI

Jul.14

Aug.14

Aug.14

Aug.14

mil. Lei

mil. Lei

Jul.14

Aug.13

%

%

I

CERERI FAŢA DE ECONOMIE

46294.8

46948.8

1.4

19.6

 

Inclusiv:

 

 

 

 

1

CERERI FAŢA DE ECONOMIE (în MDL) :

28528.0

28832.2

1.1

27.2

 

       Ponderea în Cereri faţa de economie %

61.6

61.4

 

 

1.1

     Sectorul financiar nebancar

543.9

545.5

0.3

28.9

1.2

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public    

709.6

778.8

9.8

0.3

1.3

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

20076.3

20265.4

0.9

29.1

1.4

         Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice ,etc.)

7198.2

7242.5

0.6

25.5

 

         inclusiv :   Împrumuturi de consum

3152.7

3234.5

2.6

26.6

 

                            Împrumuturi pentru imobil 

2025.0

2070.1

2.2

32.4

2

CERERI FAŢA DE ECONOMIE ÎN VALUTA STRĂINĂ (recalculată în MDL ) :

17766.7

18116.6

2.0

9.2

 

       Ponderea în Cereri faţa de economie %

38.4

38.6

 

 

2.1

     Sectorul financiar nebancar

793.6

783.1

-1.3

23.2

2.2

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public     

767.7

759.0

-1.1

-10.0

2.3

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

15941.0

16314.1

2.3

10.3

2.4

         Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice ,etc.)

264.5

260.5

-1.5

-19.3

 

         inclusiv :   Împrumuturi de consum

16.0

16.8

5.3

76.0

 

                            Împrumuturi pentru imobil 

93.3

90.8

-2.7

-0.1

Evoluţia pozitivă a soldului cererilor faţă de economie în moneda naţională a fost determinată de creşterea cererilor faţă de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat cu 189.1 mil. lei (0.9 la sută), celui al cererilor faţă de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public cu 69.2 mil. lei (9.8 la sută)  şi  faţă de alte  sectoare rezidente (inclusiv persoanele  fizice) cu 44.3 mil. lei (0.6 la sută), precum şi soldului cererilor
În acelaşi timp, creşterea soldului cererilor faţă de economie în valută străină (exprimate în MDL) a fost influenţată de majorarea soldului cererilor faţă de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat cu 373.1 mil. lei (2.3 la sută), în timp ce soldul cererilor faţă de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public,  cel al sectorului financiar nebancar şi al cererilor faţă de alte  sectoare rezidente (inclusiv persoanele  fizice)  au  scăzut cu 8.7 mil. lei ( 1.1 la sută), cu 10.5 mil. lei (1.3 la sută) şi cu 4.0 mil. lei ( 1.5 la sută).

Statistica

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: