Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
18.12.2015

Evoluţia indicatorilor monetari în luna noiembrie 2015În luna noiembrie 2015, baza monetară Baza monetară în sens larg include banii în circulaţie (în afara sistemului bancar), rezervele bancare (rezervele băncilor în lei menţinute în conturile corespondente la Banca Naţională a Moldovei şi numerarul în casele băncilor), depozitele la vedere ale altor organizaţii la Banca Naţională a Moldovei, depozitele “overnight” ale băncilor şi rezervele obligatorii în valută . s-a micşorat cu 134.0 mil. lei (0.5 la sută) faţă de luna octombrie 2015 şi a constituit 29269.4 mil. lei. Scăderea bazei monetare a fost determinată de micşorarea activelor externe nete cu 255.6 mil. lei ( 0.9 la sută ). Totodată, activele interne nete au crescut cu 121.6 mil. lei (11.6 la sută).

Masa monetară M2 Masa monetară M2 include agregatul monetar (M0), depozitele rezidenţilor în lei moldoveneşti şi instrumentele pieţei monetare.pe parcursul perioadei de referinţă a scăzut cu 271.5 mil. lei, sau cu 1.7 la sută faţă de luna octombrie şi a constituit 38384.2 mil. lei.

În acelaşi timp, masa monetară M3 Masa monetară M3 include masa monetară M2 şi depozitele rezidenţilor în valută exprimate în lei moldoveneşti.în luna noiembrie 2015 s-a micşorat cu 1095.0 mil. lei (1.7 la sută).

Analiza componentelor pasive ale masei monetare (M3) denotă faptul că micşorarea acesteia pe parcursul lunii noiembrie 2015 a fost determinată de scăderea agregatului monetar Bani în circulaţie (M0) Banii în circulaţie M0 reprezintă banii în numerar puşi în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei, cu excepţia numerarului în casele băncilor şi în casa Băncii Naţionale a Moldovei.- cu 658.7 mil. lei şi a soldului total al depozitelor cu 436.3 mil. lei (tabelul nr. 1).

Tabelul nr.1. Componentele pasive ale masei monetare

 

INDICATORI

Oct.2015

Nov.2015

Nov.2015

Nov.2015

mil. lei

mil. lei

Oct.2015

Nov.2014

%

%

1

     Bani în circulaţie (MO)

16195.3

15536.6

-4.1

-11.0

2

     Depozite în lei la vedere

7222.3

7349.2

1.8

-19.8

3

MASA MONETARĂ (M1)Masa monetară M1 include  banii în circulaţie  şi depozitele  rezidenţilor la vedere în lei moldoveneşti .

23417.5

22885.8

-2.3

-14.0

4

     Depozite în lei la termen

15238.1

15498.5

1.7

-10.2

5

     Instrumente ale pieţei monetare

0.0

0.0

 

 

6

MASA MONETARĂ (M2)

38655.7

38384.2

-0.7

-12.5

7

     Depozite în valută

25842.6

25019.1

-3.2

15.7

8

MASA MONETARĂ  (M3)

64498.3

63403.3

-1.7

-3.2

Soldul depozitelor în moneda naţională s-a majorat cu 387.2 mil. lei şi a constituit 22847.6 mil. lei, reprezentând o pondere de 47.7  la sută din soldul total al depozitelor, iar cel al depozitelor în valută (recalculat în lei) a scăzut cu 823.5 mil. lei, până la nivelul de 25019.1 mil. lei, având  o pondere de 52.5 la sută, (tabelul nr.2).

Tabelul nr.2. Structura depozitelorStructura depozitelor se grupează  pe sectoare instituţionale în conformitate cu Instrucţiunea cu privire la modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 206-215 din 2 decembrie 2011).

 

INDICATORI

Oct.2015

Nov.2015

Nov.2015

Nov.2015

mil. lei

mil. lei

Oct.2015

Nov.2014

%

%

I

Soldul depozitelor (Total) 

48303.0

47866.7

-0.9

-0.4

 

Inclusiv:

 

 

 

 

1.0

Soldul depozitelor (în MDL):

22460.4

22847.6

1.7

-13.6

 

       Ponderea în soldul depozitelor (Total) %

46.5

47.7

 

 

1.1

     Sectorul financiar nebancar

376.6

443.8

17.8

-42.7

1.2

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public

1004.0

1038.6

3.5

-46.6

1.3

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

4412.7

4408.7

-0.09

-23.4

1.4

    Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice etc.)

16667.2

16956.5

1.7

-5.6

2.0

Soldul depozitelor în valuta  (recalculată în MDL ) :

25842.6

25019.1

-3.2

15.7

 

       Ponderea în soldul depozitelor (Total) %

53.5

52.3

 

 

2.1

     Sectorul financiar nebancar

1184.4

1092.1

-7.8

43.3

2.2

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public    

505.8

502.2

-0.7

25.7

2.3

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

5397.4

5137.6

-4.8

27.6

2.4

    Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice etc.)

18755.0

18287.3

-2.5

11.3

Micşorarea masei monetare M3 pe parcursul perioadei de referinţă a fost determinată  atât de scăderea  activelor externe nete ale sistemului bancar cu 911.4 mil. lei (1.8 la sută), cât şi  de reducerea activelor interne nete  cu 183.6  mil. lei (1.2 la sută).

Creditul intern pe sistemul bancar  a  scăzut  cu  361.3 mil. lei, până la nivelul de 42540.4 mil. lei, ca urmare a   micşorării soldului creditelor în economie  cu 743.6 mil. lei,   în timp ce soldul cererilor de plăţi nete faţă de Guvern a crescut cu 382.3 mil. lei.

Soldul creditelor în economieConform metodologiei FMI, din totalul creditelor în economie (inclusiv dobânda calculată la credite şi la creditele băncilor aflate în proces de lichidare) sunt excluse creditele interbancare şi creditele acordate Guvernului.  în luna  noiembrie 2015  a  scăzut  cu 1.7 la sută din contul  micşorării cererilor  faţă  de economie în moneda naţională  cu 309.9 mil. lei (1.2 la sută), precum şi a celor în valută   (exprimate în MDL)  cu 433.7 mil. lei (2.2 la sută) (tabelul nr.3). Totodată, cererile faţă de economie în valută, exprimate în USD, au scăzut cu 25.2 mil. USD pe parcursul perioadei de referinţă.

Tabelul nr.3. Structura cererii faţă de economie

 

INDICATORI

Oct.2015

Nov.2015

Nov.2015

Nov.2015

mil. lei

mil. lei

Oct.2015

Nov.2014

%

%

I

CERERI FAŢA DE ECONOMIE

44366.4

43622.8

-1.7

5.5

 

Inclusiv:

 

 

 

 

1

CERERI FAŢA DE ECONOMIE (în MDL) :

24955.9

24646.0

-1.2

-1.9

 

       Ponderea în Cereri faţa de economie %

56.2

56.5

 

 

1.1

     Sectorul financiar nebancar

659.4

644.5

-2.3

24.2

1.2

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public

901.1

911.3

1.1

1.5

1.3

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

16161.5

15987.7

-1.1

-3.0

1.4

         Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice etc.)

7233.9

7102.6

-1.8

-1.8

 

         inclusiv :   Împrumuturi de consum

3531.7

3493.1

-1.1

5.2

 

                          Împrumuturi pentru imobil 

2261.9

2241.8

-0.9

1.4

2

CERERI FAŢA DE ECONOMIE ÎN VALUTA  (recalculată în MDL ) :

19410.5

18976.8

-2.2

17.0

 

       Ponderea în Cereri faţa de economie %

43.8

43.5

 

 

2.1

     Sectorul financiar nebancar

876.5

862.4

-1.6

11.8

2.2

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public    

908.4

855.9

-5.8

14.4

2.3

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

17287.5

16915.2

-2.2

17.1

2.4

         Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice etc.)

338.1

343.4

1.6

34.5

 

         inclusiv :   Împrumuturi de consum

14.3

13.8

-3.8

-32.5

 

                          Împrumuturi pentru imobil 

158.8

155.2

-2.3

70.3

Evoluţia negativă a soldului cererilor faţă de economie în moneda naţională a fost determinată de scăderea soldului cererilor faţă de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar privat cu 173.8 mil. lei (1.1 la sută), față de sectorul financiar nebancar şi faţă de alte sectoare rezidente (inclusiv persoanele fizice) cu 15.0 mil. lei (2.3 la sută) şi cu 131.3 mil. lei (1.8 la sută), respectiv, în timp ce soldul cererilor faţă de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public a crescut cu 10.1 mil. lei (1.1 la sută).

În acelaşi timp, micşorarea soldului cererilor faţă de economie în valută (exprimate în MDL) a fost influenţată de scăderea soldului cererilor faţă de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public cu 52.5 mil. lei (5.8 la sută), față de sectorul financiar nebancar şi faţă de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar privat cu 14.2 mil. lei (1.6 la sută) şi cu 372.4 mil. lei (2.2 la sută), respectiv, în timp ce soldul cererilor faţă de alte sectoare rezidente (inclusiv persoanele fizice) a crescut cu 5.3 mil. lei (1.6 la sută).

Norme metodologice de compilare a sintezei monetare

Statistica

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: