Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.01.2016

Evoluţia indicatorilor monetari în luna decembrie 2015În luna decembrie 2015, baza monetară Baza monetară în sens larg include banii în circulaţie (în afara sistemului bancar), rezervele bancare (rezervele băncilor în lei menţinute în conturile corespondente la Banca Naţională a Moldovei şi numerarul în casele băncilor), depozitele la vedere ale altor organizaţii la Banca Naţională a Moldovei, depozitele “overnight” ale băncilor şi rezervele obligatorii în valută . s-a majorat cu 419.7 mil. lei (1.4 la sută) faţă de luna noiembrie 2015 şi a constituit 29689.1 mil. lei. Creşterea bazei monetare a fost determinată de majorarea activelor interne nete cu 691.9 mil. lei ( 59.1 la sută ). Totodată, activele externe nete au scăzut cu 272.2 mil. lei (1.0 la sută).

Masa monetară M2 Masa monetară M2 include agregatul monetar (M0), depozitele rezidenţilor în lei moldoveneşti şi instrumentele pieţei monetare.pe parcursul perioadei de referinţă a crescut cu 876.6 mil. lei, sau cu 2.3 la sută faţă de luna noiembrie şi a constituit 39260.8 mil. lei.

În acelaşi timp, masa monetară M3 Masa monetară M3 include masa monetară M2 şi depozitele rezidenţilor în valută exprimate în lei moldoveneşti.în luna decembrie 2015 s-a majorat cu 602.9 mil. lei (1.0 la sută).

Analiza componentelor pasive ale masei monetare (M3) denotă faptul că majorarea acesteia pe parcursul lunii decembrie 2015 a fost determinată de creşterea soldului total al depozitelor cu 630.1 mil. lei, în timp ce agregatul monetar Bani în circulaţie (M0) Banii în circulaţie M0 reprezintă banii în numerar puşi în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei, cu excepţia numerarului în casele băncilor şi în casa Băncii Naţionale a Moldovei. a scăzut cu 27.2 mil. lei (tabelul nr. 1).

Tabelul nr.1. Componentele pasive ale masei monetare

 

INDICATORI

Nov.15

Dec.15

Dec.15

Dec.15

mil. lei

mil. lei

Nov.15

Dec-14

%

%

1

     Bani în circulaţie (MO)

15536.6

15509.4

-0.2

-11.4

2

     Depozite în lei la vedere

7349.2

8052.4

9.6

-10.6

3

MASA MONETARĂ (M1) Masa monetară M1 include  banii în circulaţie  şi depozitele  rezidenţilor la vedere în lei moldoveneşti.

22885.8

23561.8

3.0

-11.1

4

     Depozite în lei la termen

15498.5

15699.0

1.3

-6.0

5

     Instrumente ale pieţei monetare

0.0

0.0

 

 

6

MASA MONETARĂ (M2)

38384.2

39260.8

2.3

-9.2

7

     Depozite în valută

25019.1

24745.5

-1.1

8.8

8

MASA MONETARĂ  (M3)

63403.3

64006.2

1.0

-3.0

Soldul depozitelor în moneda naţională s-a majorat cu 903.8 mil. lei şi a constituit 23751.4 mil. lei, reprezentând o pondere de 49.0 la sută din soldul total al depozitelor, iar cel al depozitelor în valută (recalculat în lei) a scăzut cu 273.7 mil. lei, până la nivelul de 24745.5 mil. lei, având o pondere de 51.0 la sută, (tabelul nr.2).

Tabelul nr.2. Structura depozitelorStructura depozitelor se grupează  pe sectoare instituţionale în conformitate cu Instrucţiunea cu privire la modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 206-215 din 2 decembrie 2011).

 

INDICATORI

Nov.15

Dec.15

Dec.15

Dec.15

mil. lei

mil. lei

Nov.15

Dec.14

%

%

I

Soldul depozitelor (Total) 

47866.8

48496.9

1.3

0.1

 

Inclusiv:

 

 

 

 

1.0

Soldul depozitelor (în MDL):

22847.6

23751.4

4.0

-7.6

 

       Ponderea în soldul depozitelor (Total) %

47.7

49.0

 

 

1.1

     Sectorul financiar nebancar

443.8

410.6

-7.5

-30.6

1.2

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu      capitalul majoritar public    

1038.6

1002.3

-3.5

-26.9

1.3

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

4408.7

4828.4

9.5

-14.6

1.4

    Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice etc.)

16956.5

17510.1

3.3

-3.2

2.0

Soldul depozitelor în valută (recalculat în MDL ) :

25019.2

24745.5

-1.1

8.8

 

       Ponderea în soldul depozitelor (Total) %

52.3

51.0

 

 

2.1

     Sectorul financiar nebancar

1092.1

1007.2

-7.8

3.9

2.2

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public    

502.2

364.0

-27.5

0.03

2.3

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

5137.6

5026.2

-2.2

18.3

2.4

    Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice etc.)

18287.3

18348.0

0.3

6.9

Majorarea masei monetare M3 pe parcursul perioadei de referinţă a fost determinată de creşterea activelor interne nete ale sistemului bancar cu 651.8 mil. lei (4.5 la sută), în timp ce activele externe nete au scăzut cu 48.9 mil. lei (0.1 la sută).

Creditul intern pe sistemul bancar a scăzut cu 123.7 mil. lei, până la nivelul de 42416.7 mil. lei, ca urmare a micşorării soldului creditelor în economie cu 1029.5 mil. lei, în timp ce soldul cererilor de plăţi nete faţă de Guvern a crescut cu 905.8 mil. lei.

Soldul creditelor în economieConform metodologiei FMI, din totalul creditelor în economie (inclusiv dobânda calculată la credite şi la creditele băncilor aflate în proces de lichidare) sunt excluse creditele interbancare şi creditele acordate Guvernului. în luna decembrie 2015 a scăzut cu 2.4 la sută din contul micşorării cererilor faţă de economie în moneda naţională cu 555.2 mil. lei (2.3 la sută), precum şi a celor în valută (exprimate în MDL) cu 474.3 mil. lei (2.5 la sută) (tabelul nr.3).

Tabelul nr.3. Structura cererii faţă de economie

 

INDICATORI

Nov.15

Dec.15

Dec.15

Dec.15

mil. lei

mil. lei

Nov.15

Dec.14

%

%

I

CERERI FAŢA DE ECONOMIE

43622.8

42593.3

-2.4

3.2

 

Inclusiv:

 

 

 

 

1

CERERI FAŢA DE ECONOMIE (în MDL) :

24646.0

24090.8

-2.3

-4.3

 

       Ponderea în cereri faţa de economie %

56.5

56.6

 

 

1.1

     Sectorul financiar nebancar

644.5

695.8

8.0

10.1

1.2

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public    

911.2

965.9

6.0

17.6

1.3

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

15987.7

15433.7

-3.5

-6.2

1.4

         Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice etc.)

7102.6

6995.4

-1.5

-3.7

 

         inclusiv :   Împrumuturi de consum

3493.1

3383.8

-3.1

0.4

 

                          Împrumuturi pentru imobil 

2241.8

2225.8

-0.7

-0.9

2

CERERI FAŢA DE ECONOMIE ÎN VALUTĂ  (recalculate în MDL ) :

18976.8

18502.5

-2.5

14.9

 

       Ponderea în cereri faţa de economie %

43.5

43.4

 

 

2.1

     Sectorul financiar nebancar

862.4

845.4

-2.0

10.9

2.2

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public    

855.9

841.3

-1.7

5.9

2.3

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

16915.1

16499.6

-2.5

15.4

2.4

         Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice etc.)

343.4

316.2

-7.9

26.0

 

         inclusiv :   Împrumuturi de consum

13.8

13.0

-5.5

-34.7

 

                          Împrumuturi pentru imobil 

155.2

157.1

1.2

71.5

Evoluţia negativă a soldului cererilor faţă de economie în moneda naţională a fost determinată de scăderea soldului cererilor faţă de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar privat şi faţă de alte sectoare rezidente (inclusiv persoanele fizice) cu 554.0 mil. lei (3.5 la sută) şi cu 107.2 mil. lei (1.5 la sută), respectiv, în timp ce soldul cererilor faţă de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public şi faţă de sectorul financiar nebancar au crescut cu 54.7 mil. lei (6.0 la sută) şi cu 51.3 mil. lei (8.0 la sută), respectiv.

În acelaşi timp, micşorarea soldului cererilor faţă de economie în valută (exprimate în MDL) a fost influenţată de scăderea tuturor componentelor sale, şi anume: soldul cererilor faţă de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public cu 14.6 mil. lei (1.7 la sută), soldul cererilor față de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar privat cu 415.5 mil. lei (2.5 la sută), soldul cererilor faţă de sectorul financiar nebancar şi faţă de alte sectoare rezidente (inclusiv persoanele fizice) - cu 17.0 mil. lei (2.0 la sută) şi cu 27.2 mil. lei (7.9 la sută), respectiv.

Norme metodologice de compilare a sintezei monetare

Statistica

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: