• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.02.2014

Evoluţia indicatorilor monetari în luna ianuarie 2014În luna ianuarie 2014 baza monetarăBaza monetară în sens larg include banii în circulaţie (în afara sistemului bancar), rezervele bancare (rezervele băncilor în lei menţinute în conturile corespondente la Banca Naţională a Moldovei şi numerarul în casele băncilor), depozitele la vedere ale altor organizaţii la Banca Naţională a Moldovei, depozitele “overnight” ale băncilor şi rezervele obligatorii în valută străină. s-a micşorat cu 815.6 mil. lei (3.1 la sută) faţă de luna decembrie 2013 şi a constituit 25262.1 mil. lei. Micşorarea bazei monetare a fost determinată de scăderea activelor interne nete ale Băncii Naţionale a Moldovei cu 1486.6 mil. lei. Totodată, activele externe nete au sporit cu 671.0 mil. lei. Banii în circulaţie M0Banii în circulaţie M0 reprezintă banii în numerar puşi în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei, cu excepţia numerarului în casele băncilor şi în casa Băncii Naţionale a Moldovei. au scăzut de la 17550.5 mil. lei în decembrie 2013 până la 16900.7 mil. lei în luna ianuarie 2014. Masa monetară M2 Masa monetară M2 include agregatul monetar (M0), depozitele ale rezidenţilor în lei moldoveneşti şi instrumentele pieţei monetare. pe parcursul perioadei de referinţă s-a micşorat cu 767.3 mil. lei, sau cu 1.7 la sută  faţă de luna decembrie 2013  şi  a  constituit 44349.8 mil. lei. În acelaşi timp, masa monetară M3  în luna ianuarie 2014 s-a diminuat cu 331.5 mil. lei (0.5 la sută).
Analiza componentelor pasive ale masei monetare M3 evidenţiază faptul că, micşorarea acesteia a fost determinată de evoluţia descendentă a componentelor sale, ca urmare a scăderii banilor în circulaţie cu 649.8 mil. lei, precum şi a soldului depozitelor în lei cu 117.5 mil. lei faţă de luna precedentă, in particular a soldului depozitelor în lei la vedere cu 290.7 mil. lei (tabelul nr. 1).

Tabelul nr.1. Componentele pasive ale masei monetare M3

INDICATORI

Dec.13

Ian.14

Ian.14

Ian.14

mil. lei

mil. lei

Dec.13

Ian.13

%

%

     Bani în circulaţie (M0)

17550.46

16900.71

-3.7

32.3

     Depozite în lei la vedere

9569.32

9278.67

-3.0

25.3

MASA MONETARĂ (M1)MASA MONETARĂ (M1) include agregatul monetar (M0) şi  depozitele la vedere ale rezidenţilor în lei moldoveneşti

27119.78

26179.38

-3.5

29.7

     Depozite în lei la termen

17997.36

18170.45

1.0

21.6

     Instrumente pieţei monetare

0.00

0.00

 

 

MASA MONETARĂ (M2)

45117.14

44349.84

-1.7

26.3

     Depozite în valută străină

17514.35

17950.16

2.5

19.8

MASA MONETARĂ (M3)

62631.49

62299.99

-0.5

24.3

Soldul depozitelor în moneda naţională a constituit 27449.1 mil. lei, reprezentând o pondere de 60.5 la sută din soldul total al depozitelor, iar cel al depozitelor în valută străină (recalculat în lei) a crescut până la nivelul de 17950.2 mil. lei (cu o pondere de 39.5 la sută) (tabelul nr.2). În acelaşi timp, exprimate în USD, depozitele în valută străină au scăzut cu 0.8 mil. USD în luna ianuarie 2014. Acest fapt se datorează deprecierii monedei naționale.

Tabelul nr.2. Structura depozitelor Structura depozitelor se grupează pe sectoare instituţionale în conformitate cu Instrucţiunea cu privire la modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 206-215 din 2 decembrie 2011)

INDICATORI

Dec.13

Ian.14

Ian.14

Ian.14

mil. lei

mil. lei

Dec.13

Ian.13

%

%

Soldul depozitelor (Total) 

45081.03

45399.28

0.7

21.6

Inclusiv:

 

 

 

 

 Soldul depozitelor(în MDL)

27566.67

27449.13

-0.4

22.8

       Ponderea în soldul depozitelor (Total) %

61.15

60.46

-1.1

 1,0

     Mediul financiar nebancar

884.28

851.77

-3.7

17.4

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu

            capitalul majoritar public

1052.55

1017.56

-3.3

12.3

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

6442.40

6225.71

-3.4

18.4

      Alte  sectoare rezidente (persoanele fizice, etc.)

19187.44

19354.09

0.9

25.2

 Soldul depozitelor în valuta străină (in MDL):

17514.35

17950.16

2.5

19.8

       Ponderea în soldul depozitelor (Total) %

38.85

39.54

1.8

 -1,5

      Mediul financiar nebancar

466.93

474.52

1.6

3.4

      Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu     capitalul majoritar public    

492.29

487.32

-1.0

-8.1

      Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

3186.91

3137.47

-1.6

30.9

      Alte  sectoare rezidente (persoanele fizice, etc.)

13368.22

13850.85

3.6

19.5

Micşorarea masei monetare M3 pe parcursul perioadei de referinţă a fost determinată de scăderea activelor interne nete ale sistemului bancar cu 1030.3 mil. lei (3.4 la sută), în timp ce activele externe nete s-au majorat cu 698.8 mil. lei (2.2 la sută). Creditul intern pe sistemul bancar a sporit cu 270.2 mil. lei, până la nivelul de 44380.8 mil. lei, datorită majorării soldului creditelor în economie cu 363.7 mil. lei. În acelaşi timp, soldul cererilor de plăţi nete faţă de Guvern s-a diminuat cu 93.5 mil. lei.

Soldul creditelor în economie Conform metodologiei FMI, din totalul creditelor în economie (inclusiv dobânda calculată la credite şi la creditele băncilor aflate în proces de lichidare) sunt excluse creditele interbancare şi creditele acordate Guvernului. în luna ianuarie 2014 a sporit cu 0.9 la sută din contul majorării cererilor faţă de economie în moneda naţională cu 11.2 mil. lei (0.04 la sută), precum şi a celor în valută străină (exprimate în MDL) cu 352.5 mil. lei (2.0 la sută) (tabelul nr.3). Totodată, cererile faţă de economie în valută străină, exprimate în USD, au scăzut cu 6.7 USD, ce evidenţiază faptul că, majorarea acesteia, exprimate în lei moldoveneşti, a fost cauzată de deprecierea monedei naţionale pe parcursul perioadei de referinţă.

Tabelul nr.3. Structura cererii faţă de economie

INDICATORI

Dec.13

Ian.13

Ian.14

Ian.14

mil. lei

mil. lei

Dec.13

Ian.13

%

%

CERERI FAŢA DE ECONOMIE

42632.72

42996.42

0.9

19.6

Inclusiv:

 

 

 

 

 

CERERI FAŢA DE ECONOMIE (în MDL):

 

25289.24

25300.42

0.04

23.8

Ponderea în Cereri faţa de economie %

59.32%

58.84%

-0.8

3.6

         Mediul financiar nebancar

407.83

446.08

9.4

17.2

      Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public    

787.34

806.04

2.4

5.3

         Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar privat

18063.10

17990.43

-0.4

27.6

         Alte sectoare rezidente (persoanele fizice, etc.)

6030.98

6057.87

0.5

17.0

          inclusiv :   Împrumuturi de consum

2750.52

2673.44

-2.8

17.6

                            Împrumuturi pentru imobil 

1726.66

1743.35

1.0

25.0

   CERERI FAŢA DE ECONOMIE ÎN VALUTA STRĂINĂ (recalculată în MDL):  

17343.47

17696.01

2.0

14.0

Ponderea în Cereri faţa de economie %

40.68%

41.16%

1.2

-4.7

         Mediul financiar nebancar

713.21

771.77

8.2

37.7

      Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public    

859.08

930.48

8.3

15.2

          Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar privat

15457.09

15670.92

1.4

12.9

         Alte sectoare rezidente (persoanele fizice, etc.)

314.10

322.85

2.8

16.1

          inclusiv :   Împrumuturi de consum

13.01

14.24

9.5

425.5

                            Împrumuturi pentru imobil 

93.53

93.98

0.5

5.1

Statistica

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: