Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.05.2020

Evoluția indicatorilor monetari în luna aprilie 2020În luna aprilie 2020, baza monetară1 s-a diminuat cu 2 206,1 milioane lei (4,6 la sută) față de luna precedentă și a constituit 45 691,5 milioane lei, fiind cu 3,6 la sută mai mare față de aprilie 2019. Diminuarea față de luna precedentă a fost cauzată, preponderent, de diminuarea volumului rezervelor obligatorii în lei moldovenești, care au scăzut cu 3 210,0 mln lei (20,0 la sută), atât ca rezultat al micșorării normei stabilite a rezervelor obligatorii în lei (de la 41% la 34%), cât și a mărimii mijloacelor atrase supuse rezervării (de la 39 183,0 milioane lei, la 37 808,8 milioane lei).

Diagrama 1.
Evoluția masei monetare în luna aprilie 2020 comparativ cu luna precedentă

Masa monetară M02 (Bani în circulație) s-a majorat cu 644,2 milioane lei sau cu 2,7 la sută față de luna martie 2020 și a constituit 24 095,1 milioane lei, cu 7,4 la sută mai mult față de aprilie 2019 (diagrama 1).

Masa monetară M13 s-a majorat cu 1 146,9 milioane lei sau cu 2,7 la sută față de luna martie 2020 și a constituit 43 016,0 milioane lei, cu 7,9 la sută mai mult față de perioada similară a anului precedent.

Masa monetară M24 s-a majorat cu 964,2 milioane lei sau cu 1,6 la sută față de luna martie 2020 și a constituit 62 933,4 milioane lei, cu 6,5 la sută mai mult față de perioada similară a anului precedent.

Masa monetară M35 s-a majorat cu 446,2 milioane lei (0,5 la sută), fiind cu 7,1 la sută superioară celei din luna aprilie 2019.


Diagrama 2.
Dinamica depozitelor6, %

* modificare față de perioada similară a anului precedent.

Soldul depozitelor în moneda națională s-a majorat cu 320,1 milioane lei și a constituit 38 838,3 milioane lei, reprezentând o pondere de 56,7 la sută din soldul total al depozitelor, cel al depozitelor în valută (recalculat în lei) a scăzut cu 518,0 milioane lei, până la nivelul de 29 665,3 milioane lei, având o pondere de 43,3 la sută (diagrama 2).

Soldul cererilor față de economie7 a scăzut în luna de raportare cu 632,6 milioane lei (1,4 la sută) ca urmare a diminuării cererilor în valută (exprimate în MDL) cu 739,0 milioane lei (4,3 la sută), în timp ce cererile față de economie în moneda națională au crescut cu 106,4 milioane lei (0,4 la sută) (diagrama 3).

De menționat că cererile față de economie în valută, exprimate în USD, au scăzut pe parcursul perioadei de referință cu 26,7 milioane USD (2,8 la sută).

Majorarea soldului cererilor față de economie în moneda națională a fost determinată de creșterea soldului cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar public, a soldului cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat și a soldului cererilor față de alte sectoare rezidente (inclusiv persoane fizice) cu 30,1 milioane lei (3,5 la sută), cu 70,3 milioane lei (0,6 la sută) și cu 27,7 milioane lei (0,2 la sută), respectiv, în timp ce soldul cererilor față de mediul financiar nebancar a scăzut cu 21,7 milioane lei (3,3 la sută).

Diagrama 3.
Dinamica cererilor față de economie

* modificare față de perioada similară a anului precedent.

Diminuarea soldului cererilor față de economie în valută (exprimate în MDL) a fost influențată de diminuarea soldului cererilor față de sectorul financiar nebancar cu 53,0 milioane lei (5,6 la sută), a soldului cererilor față de societățile comerciale nefinanciare cu capital majoritar public cu 4,9 milioane lei (4,2 la sută), a soldului cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat cu 660,8 milioane lei (4,2 la sută) și a soldului cererilor față de alte sectoare rezidente (inclusiv persoane fizice) cu 20,2 milioane lei (4,4 la sută).

 


1. Baza monetară în sens larg include banii puși în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei (cu excepția numerarului în casa Băncii Naționale a Moldovei), rezervele bancare în lei (menţinute în conturile corespondente la Banca Naţională a Moldovei), rezervele obligatorii în valută, depozitele “overnight” ale băncilor și depozitele la vedere ale altor organizaţii la Banca Naţională a Moldovei.

2. Banii în circulaţie M0 reprezintă banii în numerar puși în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei, cu excepția numerarului în casele băncilor şi în casa Băncii Naționale a Moldovei.

3. Masa monetară M1 include banii în circulație (M0) și depozitele  la vedere în lei moldovenești ale rezidenților.

4. Masa monetară M2 include agregatul monetar (M1), depozitele la termen în lei moldovenești ale rezidenților și instrumentele pieței monetare.

5. Masa monetară M3 include masa monetară M2 şi depozitele  în valută  exprimate în lei moldovenești ale rezidenților.

6. Depozitele sunt structurate  pe sectoare instituționale, în conformitate cu Instrucțiunea cu privire la modul de completare de către băncile licențiate a Raportului privind statistica monetară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 206-215 din 2 decembrie 2011). Alte sectoare rezidente includ sectoarele gospodării ale populaţiei (persoane fizice, persoanele fizice care practică activitate) și instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

7. Conform metodologiei FMI, din totalul cererilor față de economie (inclusiv dobânda calculată la creditele băncilor aflate în proces de lichidare) sunt excluse creditele nerezidenților, interbancare și creditele acordate Guvernului Republicii Moldova.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: