• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.02.2019

Evoluția indicatorilor monetari în luna ianuarie 2019În luna ianuarie 2019, baza monetară1 s-a micșorat cu 2 834,1 milioane lei (6,5 la sută) față de luna precedentă și a constituit 40 722,9 milioane lei, fiind cu 6,9 la sută mai mare față de ianuarie 2018.

Masa monetară M02 (Bani în circulație) s-a micșorat cu 568,9 milioane lei sau cu 2,7 la sută față de luna decembrie 2018 și a constituit 20 508,5 milioane lei, cu 11,4 la sută mai mult față de ianuarie 2018 (diagrama 1).

Diagrama 1.
Evoluția masei monetare în ianuarie 2019 comparativ cu luna precedentă

Masa monetară M13  s-a micșorat cu 1 129,6 milioane lei sau cu 2,9 la sută față de luna decembrie 2018 și a constituit 38 035,4 milioane lei, cu 11,0 la sută mai mult față de perioada similară a anului precedent.

Masa monetară M24 s-a micșorat cu 1 315,6 milioane lei sau cu 2,3 la sută față de luna decembrie 2018 și a constituit 57 018,5 milioane lei, cu 7,9 la sută mai mult față de perioada similară a anului precedent.

Masa monetară M35 s-a micșorat cu 910,2 milioane lei (1,1 la sută), fiind cu 6,6 la sută superioară celei din luna ianuarie 2018.

Diagrama 2.
Dinamica depozitelor6, %

* modificarea față de perioada similară anului precedent.

Soldul depozitelor în moneda națională s-a micșorat cu 746,7 milioane lei și a constituit 36 510,0 milioane lei, reprezentând o pondere de 59,1 la sută din soldul total al depozitelor, iar cel al depozitelor în valută (recalculat în lei) a crescut cu 405,5 milioane lei, până la nivelul de 25 230,0 milioane lei, având o pondere de 40,9 la sută (diagrama 2).

Soldul cererilor față de economie7 a scăzut în luna de raportare cu 360,2 milioane lei (0,9 la sută) din contul micșorării cererilor față de economie în valută (exprimate în MDL) cu 246,8 milioane lei (1,5 la sută) și cererilor în moneda națională care s-au micșorat cu 113,4 milioane lei (0,5 la sută) (diagrama 3).

De menționat că, cererile fată de economie în valută, exprimate în USD, au scăzut pe parcursul perioadei de referință cu 12,0 milioane USD (1,2 la sută).

Evoluția soldului cererilor față de economie în valută (exprimate în MDL) a fost influențată de scăderea soldului cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar public cu 9,0 milioane lei (3,6 la sută) și a soldului cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat cu 242,6 milioane lei (1,6 la sută). În același timp, soldul cererilor față de mediul financiar nebancar au scăzut cu 3,3 milioane lei (0,4 la sută), în timp ce soldul cererilor față de alte sectoare rezidente (inclusiv persoane fizice) au crescut cu 8,0 milioane lei (2,0 la sută).

Diagrama 3.
Dinamica cererilor față de economie

* modificarea față de perioada similară anului precedent.

Micșorarea soldului cererilor față de economie în moneda națională a fost determinată de descreșterea soldului cererilor față de mediul financiar nebancar și a soldului cererilor față de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare de drept privat cu 160,2 milioane lei (22,6 la sută) și cu 106,7 milioane lei (1,0 la sută), respectiv. 


 

Norme metodologice de compilare a sintezei monetare

Statistica

 


1. Baza monetară în sens larg include: banii puși în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei (cu excepția numerarului în casa Băncii Naționale a Moldovei), rezervele bancare în lei (menţinute în conturile corespondente la Banca Naţională a Moldovei), rezervele obligatorii în valută, depozitele “overnight” ale băncilor și depozitele la vedere ale altor organizaţii la Banca Naţională a Moldovei.

2. Banii în circulaţie M0 reprezintă banii în numerar puși în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei, cu excepția numerarului în casele băncilor şi în casa Băncii Naționale a Moldovei.

3. Masa monetară M1 include banii în circulație (M0) și depozitele  la vedere în lei moldovenești ale rezidenților.

4. Masa monetară M2 include agregatul monetar (M1), depozitele la termen în lei moldovenești ale rezidenților și instrumentele pieței monetare.

5. Masa monetară M3 include masa monetară M2 şi depozitele  în valută  exprimate în lei moldovenești ale rezidenților.

6. Depozitele sunt structurate  pe sectoare instituționale, în conformitate cu Instrucțiunea cu privire la modul de completare de către băncile licențiate a Raportului privind statistica monetară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 206-215 din 2 decembrie 2011). Alte sectoare rezidente includ sectoarele gospodării ale populaţiei (persoane fizice, persoanele fizice care practică activitate) și instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

7. Conform metodologiei FMI, din totalul cererilor față de economie (inclusiv dobânda calculată la creditele băncilor aflate în proces de lichidare) sunt excluse creditele nerezidenților, interbancare și creditele acordate Guvernului Republicii Moldova.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: