Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
18.11.2022

Evoluția indicatorilor monetari în luna octombrie 2022În luna octombrie 2022, baza monetară1 s-a majorat cu 1 500,8 milioane lei (2,1 la sută) față de luna precedentă și a constituit 73 169,2 milioane lei, fiind cu 25,0 la sută mai mare față de perioada similară a anului precedent.

Masa monetară M02 (Bani în circulație) s-a majorat cu 973,2 milioane lei sau cu 3,1 la sută față de luna septembrie 2022 și a constituit 32 038,9 milioane lei, fiind cu 0,4 la sută mai mare față de perioada similară a anului precedent (diagrama 1).

Diagrama 1.
Evoluția masei monetare în luna octombrie 2022 comparativ cu luna precedentă, miliarde lei3

Masa monetară M14 s-a majorat cu 2 096,3 milioane lei sau cu 3,6 la sută față de luna septembrie 2022 și a constituit 59 699,9 milioane lei, fiind cu 0,8 la sută mai mică față de perioada similară a anului precedent.

Masa monetară M25 s-a majorat cu 2 751,4 milioane lei sau cu 3,4 la sută față de luna septembrie 2022 și a constituit 84 313,4 milioane lei, cu 2,7 la sută mai mult față de perioada similară a anului precedent.

Masa monetară M36 s-a majorat cu 2 375,2 milioane lei (2,1 la sută) față de luna septembrie 2022 și a constituit 118 009,3 milioane lei, fiind cu 0,7 la sută mai mare față de perioada similară a anului precedent.

Diagrama 2.
Dinamica depozitelor7, %

* modificare față de perioada similară a anului precedent

Soldul depozitelor în moneda națională s-a majorat cu 1 778,3 milioane lei comparativ cu luna precedentă și a constituit 52 274,44 milioane lei, reprezentând o pondere de 60,8 la sută din soldul total al depozitelor. Totodată, soldul depozitelor în valută (recalculat în lei) s-a micșorat cu 376,20 milioane lei comparativ cu luna precedentă, până la nivelul de 33 695,95 milioane lei, având o pondere de 39,2 la sută (diagrama 2).

Soldul cererilor față de economie8 (diagrama 3) a constituit 63 120,5 milioane lei, majorându-se în luna octombrie comparativ cu luna septembrie cu 238,5 milioane lei (0,4 la sută), ca urmare a descreșterii cererilor față de economie în moneda națională cu 584,5 milioane lei (1,4 la sută), în timp ce cererile față de economie în valută (exprimate în MDL) au crescut cu 823,0 milioane lei (4,0 la sută).


De menționat că soldul cererilor față de economie în valută, exprimate în USD9, a constituit în luna octombrie 1 100,8 milioane USD, majorându-se cu 54,6 milioane USD (5,2 la sută) comparativ cu luna septembrie 2022.

Majorarea soldului cererilor față de economie în valută (exprimate în MDL) a fost determinată de creșterea soldului cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat cu 793,1 milioane lei (4,3 la sută), soldului cererilor față de mediul financiar nebancar cu 16,0 milioane lei (1,3 la sută), a soldului cererilor față de alte sectoare rezidente (inclusiv persoane fizice) cu 11,1 milioane lei (1,4 la sută), și a soldului cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar public cu 2,8 milioane lei (28,6 la sută).

Diagrama 3.
Dinamica cererilor față de economie, %

* modificare față de perioada similară a anului precedent

Micșorarea soldului cererilor față de economie în moneda națională a fost determinată de scăderea soldului cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat cu 272,8 milioane lei (1,8 la sută), a soldului cererilor față de alte sectoare rezidente (inclusiv persoane fizice) cu 194,3 milioane lei (0,8 la sută), a soldului cererilor față de mediul financiar nebancar cu 75,5 milioane lei (6,3 la sută) și a soldului cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar public cu 41,8 milioane lei (8,5 la sută).

                                                                       

1. Baza monetară în sens larg include banii puși în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei (cu excepția numerarului în casa Băncii Naționale a Moldovei), rezervele bancare în lei (menţinute în conturile corespondente la Banca Naţională a Moldovei), rezervele obligatorii în valută, depozitele „overnight” ale băncilor și depozitele la vedere ale altor organizaţii la Banca Naţională a Moldovei.

2. Banii în circulaţie M0 reprezintă banii în numerar puși în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei, cu excepția numerarului în casele băncilor şi în casa Băncii Naționale a Moldovei.

3. Datele agregate pot să nu corespundă exact sumei componentelor din cauza rotunjirilor matematice.

4. Masa monetară M1 include banii în circulație (M0) și depozitele la vedere în lei moldovenești ale rezidenților.

5. Masa monetară M2 include agregatul monetar (M1), depozitele la termen în lei moldovenești ale rezidenților și instrumentele pieței monetare.

6. Masa monetară M3 include masa monetară M2 şi depozitele în valută exprimate în lei moldovenești ale rezidenților.

7. Depozitele sunt structurate pe sectoare instituționale, în conformitate cu Instrucțiunea cu privire la modul de completare de către băncile licențiate a Raportului privind statistica monetară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 206-215 din 2 ianuarie 2011). Alte sectoare rezidente includ sectoarele gospodării ale populaţiei (persoane fizice, persoanele fizice care practică activitate) și instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

8. Conform metodologiei FMI, din totalul cererilor față de economie (inclusiv datele băncilor aflate în proces de lichidare) sunt excluse creditele nerezidenților, interbancare și creditele acordate Guvernului Republicii Moldova.

9. Recalcularea s-a realizat cu utilizarea cursului oficial de schimb valutar al BNM la finele perioadei.

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: