Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.09.2016

Evoluţia indicatorilor monetari în luna august 2016În luna august 2016, baza monetară Baza monetară în sens larg include banii în circulaţie (în afara sistemului bancar), rezervele bancare (rezervele băncilor în lei menţinute în conturile corespondente la Banca Naţională a Moldovei şi numerarul în casele băncilor), depozitele la vedere ale altor organizaţii la Banca Naţională a Moldovei, depozitele “overnight” ale băncilor şi rezervele obligatorii în valută . s-a majorat cu 1133.4 mil. lei (3.7 la sută) față de luna iulie 2016 și a constituit 32034.2 mil. lei. Creșterea bazei monetare a fost determinată de majorarea activelor externe nete cu 3066.2 mil. lei (9.6 la sută), în timp ce activele interne nete au scăzut cu 1932.8 mil. lei.

Masa monetară M2 Masa monetară M2 include agregatul monetar (M0), depozitele rezidenţilor în lei moldoveneşti şi instrumentele pieţei monetare.pe parcursul perioadei de referință a crescut cu 1444.2 mil. lei, sau cu 3.3 la sută față de luna iulie 2016 și a constituit 44877.0 mil. lei.

Masa monetară M3 Masa monetară M3 include masa monetară M2 şi depozitele rezidenţilor în valută exprimate în lei moldoveneşti.s-a majorat în luna de referință cu 2082.4 mil. lei (3.1 la sută).

Analiza componentelor pasive ale masei monetare (M3) denotă faptul că majorarea acesteia pe parcursul lunii august 2016 a fost determinată de creșterea agregatului monetar Bani în circulaţie (M0) Banii în circulaţie M0 reprezintă banii în numerar puşi în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei, cu excepţia numerarului în casele băncilor şi în casa Băncii Naţionale a Moldovei. cu 603.1 mil. lei  şi a soldului total al depozitelor cu 1479.3 mil. lei (tabelul nr. 1). 

Tabelul nr.1. Componentele pasive ale masei monetare

 

INDICATORI

iulie 2016

august 2016

august 2016

august 2016

mil. lei

mil. lei

iulie 2016

august 2015

%

%

1

     Bani în circulație (MO)

16137,9

16741,0

3,7

-1,5

2

     Depozite în lei la vedere

9409,0

10065,0

7,0

23,8

3

MASA MONETARĂ (M1)Masa monetară M1 include banii în circulație  și depozitele  rezidenților la vedere în lei moldovenești.

25546,9

26806,0

4,9

6,7

4

     Depozite în lei la termen

17885,8

18070,9

1,0

19,9

5

     Instrumente ale pieţei monetare

0,0

0,0

 

 

6

MASA MONETARĂ (M2)

43432,8

44877,0

3,3

11,7

7

     Depozite în valută

23700,4

24338,6

2,7

-4,0

8

MASA MONETARĂ  (M3)

67133,1

69215,6

3,1

5,6

Soldul depozitelor în moneda națională s-a majorat cu 841.1 mil. lei și a constituit 28135.9 mil. lei, reprezentând o pondere de 53.6 la sută din soldul total al depozitelor, iar cel al depozitelor în valută (recalculat în lei) a crescut cu 638.2 mil. lei, până la nivelul de 24338.6 mil. lei, având o pondere de 46.4 la sută (tabelul nr.2).

Tabelul nr.2. Structura depozitelorStructura depozitelor se grupează pe sectoare instituţionale în conformitate cu Instrucţiunea cu privire la modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 206-215 din 2 decembrie 2011).

 

INDICATORI

iulie 2016

august 2016

august 2016

august 2016

mil. lei

mil. lei

iulie 2016

august 2015

%

%

I

Soldul depozitelor (Total) 

50995,2

52474,5

2,9

8,1

 

Inclusiv:

 

 

 

 

1,0

Soldul depozitelor (în MDL):

27294,8

28135,9

3,1

21,3

 

       Ponderea în soldul depozitelor (Total) %

53,5

53,6

 

 

1,1

     Sectorul financiar nebancar

358,76

352,11

-1,9

8,9

1,2

     Sectorul societăților comerciale nefinanciare cu      capitalul majoritar public    

992,18

1104,60

11,3

-15,2

1,3

     Sectorul societăților comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

5534,18

6080,76

9,88

12,8

1,4

    Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice etc.)

20409,71

20598,46

0,9

27,3

2,0

Soldul depozitelor în valuta (recalculată în MDL ) :

23700,39

24338,60

2,7

-4,0

 

       Ponderea în soldul depozitelor (Total) %

46,5

46,4

 

 

2,1

     Sectorul financiar nebancar

1004,43

993,40

-1,1

-13,6

2,2

     Sectorul societăților comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public    

448,69

568,40

26,7

63,8

2,3

     Sectorul societăților comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

4679,78

5117,86

9,4

3,3

2,4

    Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice etc.)

17567,49

17658,93

0,5

-6,5

 Majorarea masei monetare M3 pe parcursul perioadei de referință a fost determinată de creșterea activelor externe nete ale sistemului bancar cu 3724.4 mil. lei (6.9 la sută), în timp ce activele interne nete au scăzut cu 1642.0 mil. lei (12.3 la sută).

Soldul creditelor în economieConform metodologiei FMI, din totalul creditelor în economie (inclusiv dobânda calculată la credite şi la creditele băncilor aflate în proces de lichidare) sunt excluse creditele interbancare şi creditele acordate Guvernului. în luna august 2016 a crescut cu 150.3 mil. lei (0.4 la sută) din contul majorării cererilor fată de economie în valută (recalculată în lei) cu 310.2 mil. lei (1.7 la sută), în timp ce volumul creditelor în moneda națională s-a diminuat cu 160.0 mil. lei (0.7 la sută) (tabelul nr.3).

De menționat că, cererile fată de economie în valută, exprimate în USD, au crescut cu 15.9 mil. USD pe parcursul perioadei de referință.

Tabelul nr.3. Structura cererii faţă de economie

 

INDICATORI

iulie 2016

august 2016

august 2016

august 2016

mil. lei

mil. lei

iulie 2016

august 2015

%

%

I

CERERI FAŢA DE ECONOMIE

41833,42

41983,69

0,4

-4,8

 

Inclusiv:

 

 

 

 

1

CERERI FAŢA DE ECONOMIE (în MDL) :

23080,7

22920,7

-0,69

-10,2

 

       Ponderea în cereri față de economie %

55,2

54,6

 

 

1,1

 Sectorul financiar nebancar

734,6

777,8

5,9

17,4

1,2

Sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public

1102,0

1130,3

2,6

36,4

1,3

Sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar privat

14137,8

13849,8

-2,0

-16,8

1,4

Alte sectoare rezidente (persoanele fizice etc.)

7106,2

7162,8

0,8

-3,2

 

inclusiv: Împrumuturi de consum

3634,0

3709,8

2,1

4,1

 

Împrumuturi pentru imobil 

2134,1

2122,7

-0,5

-7,8

2

CERERI FAŢA DE ECONOMIE ÎN VALUTĂ (recalculată în MDL ) :

18752,8

19063,0

1,7

2,8

 

       Ponderea în cereri față de economie %

44,8

45,4

 

 

2,1

Sectorul financiar nebancar

1019,3

1025,1

0,6

16,5

2,2

Sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public

767,7

788,6

2,7

-13,1

2,3

Sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar privat

16617,3

16913,5

1,8

3,0

2,4

Alte sectoare rezidente (persoanele fizice etc.)

348,5

335,7

-3,7

-0,7

 

inclusiv: Împrumuturi de consum

11,7

11,3

-3,2

-26,0

 

Împrumuturi pentru imobil

173,2

176,2

1,73

13,5

Evoluția negativă a soldului cererilor față de economie în moneda națională a fost determinată de scăderea soldului cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar privat - cu 288.0 mil. lei (2.0 la sută), în timp ce soldurile cererilor față de alte sectoare rezidente (inclusiv persoanele fizice), sectorul financiar nebancar și  față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public au crescut cu 56.6 mil. lei (0.8 la sută), 43.2 mil. lei (5.9 la sută) și cu 28.2 mil. lei (2.6 la sută), respectiv.

În același timp, majorarea soldului cererilor față de economie în valută (exprimate în MDL) a fost influențată de creșterea soldului cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar privat, soldului cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public și a celui al cererilor față de sectorul financiar nebancar – cu 296.2 mil. lei (1.8 la sută), cu 21.0 mil. lei (2.7 la sută) și cu, 5.8 mil. lei (0.6 la sută), respectiv, în timp ce soldul cererilor față de alte sectoare rezidente (inclusiv persoanele fizice) a scăzut cu 12.8 mil. lei (3.7 la sută). 

 

Norme metodologice de compilare a sintezei monetare

 

Statistica

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: