Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.04.2016

Evoluţia indicatorilor monetari în luna martie 2016În luna martie 2016, baza monetară Baza monetară în sens larg include banii în circulaţie (în afara sistemului bancar), rezervele bancare (rezervele băncilor în lei menţinute în conturile corespondente la Banca Naţională a Moldovei şi numerarul în casele băncilor), depozitele la vedere ale altor organizaţii la Banca Naţională a Moldovei, depozitele “overnight” ale băncilor şi rezervele obligatorii în valută . s-a micșorat  cu 293.3 mil. lei (1.0 la sută) fată de luna februarie 2016  și  a  constituit  28543.3 mil. lei. Scăderea bazei monetare a fost determinată atât de micșorarea activelor interne nete cu 243.9 mil. lei (23.0 la sută), cât  și  de scăderea activelor externe  nete cu 49.3 mil. lei (0.2 la sută).

Masa monetară M2 Masa monetară M2 include agregatul monetar (M0), depozitele rezidenţilor în lei moldoveneşti şi instrumentele pieţei monetare.pe parcursul perioadei de referinţă a  scăzut  cu 346.7 mil. lei, sau cu 0.9 la sută fată de luna februarie 2016 și a constituit 38599.7 mil. lei.

În acelaşi timp, masa monetară M3 Masa monetară M3 include masa monetară M2 şi depozitele rezidenţilor în valută exprimate în lei moldoveneşti.în luna martie 2016 s-a micșorat cu 654.5 mil. lei (1.0 la sută).

Analiza componentelor  pasive  ale  masei  monetare (M3)  denotă  faptul  că  micşorarea acesteia pe parcursul  lunii  martie  2016  a  fost  determinată de  scăderea  agregatului monetar Bani în circulaţie (M0) Banii în circulaţie M0 reprezintă banii în numerar puşi în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei, cu excepţia numerarului în casele băncilor şi în casa Băncii Naţionale a Moldovei. - cu 196.6 mil. lei  şi a  soldului total  al  depozitelor cu  457.9 mil. lei (tabelul nr. 1).

Tabelul nr.1. Componentele pasive ale masei monetare

 

INDICATORI

Feb.2016

Mart.2016

Mart.2016

Mart.2016

mil. lei

mil. lei

Feb.2016

Mart.2015

%

%

1

     Bani în circulaţie (MO)

14815.0

14618.4

-1.3

-5.2

2

     Depozite în lei la vedere

7950.1

7442.4

-6.4

-8.2

3

MASA MONETARĂ (M1) Masa monetară M1 include  banii în circulaţie  şi depozitele  rezidenţilor la vedere în lei moldoveneşti.

22765.2

22060.8

-3.1

-6.2

4

     Depozite în lei la termen

16181.2

16538.9

2.2

7.4

5

     Instrumente ale pieţei monetare

0.0

0.0

 

 

6

MASA MONETARĂ (M2)

38946.4

38599.7

-0.9

-0.8

7

     Depozite în valută

24889.2

24581.4

-1.2

-4.3

8

MASA MONETARĂ  (M3)

63835.6

63181.1

-1.0

-2.2

 

Soldul depozitelor în moneda naţională s-a micșorat cu 150.1 mil. lei și a constituit 23981.3 mil. lei, reprezentând  o  pondere de  49.4  la sută din soldul total al depozitelor, iar cel al depozitelor în valută (recalculat în lei)  a scăzut  cu  307.8 mil. lei,  până  la nivelul de 24581.4 mil. lei, având  o pondere de  50.6 la sută, (tabelul nr.2).

Tabelul nr.2. Structura depozitelorStructura depozitelor se grupează  pe sectoare instituţionale în conformitate cu Instrucţiunea cu privire la modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 206-215 din 2 decembrie 2011).

 

INDICATORI

Feb.2016

Mart.2016

Mart.2016

Mart.2016

mil. lei

mil. lei

Feb.2016

Mart.2015

%

%

I

Soldul depozitelor (Total) 

49020.6

48562.7

-0.9

-1.3

 

Inclusiv:

 

 

 

 

1.0

Soldul depozitelor (în MDL):

24131.4

23981.3

-0.6

2.0

 

       Ponderea în soldul depozitelor (Total) %

49.2

49.4

 

 

1.1

     Sectorul financiar nebancar

306.9

328.3

7.0

-25.9

1.2

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu      capitalul majoritar public    

1043.7

1010.2

-3.2

-8.8

1.3

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

4642.9

4151.0

-10.6

-22.3

1.4

    Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice etc.)

18137.8

18491.8

2.0

11.3

2.0

Soldul depozitelor în valută (recalculată în MDL ) :

24889.2

24581.4

-1.2

-4.3

 

       Ponderea în soldul depozitelor (Total) %

50.8

50.6

 

 

2.1

     Sectorul financiar nebancar

1103.8

1047.8

-5.1

-10.8

2.2

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public    

402.0

323.7

-19.5

-19.9

2.3

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

5082.7

5144.0

1.2

-3.1

2.4

    Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice etc.)

18300.8

18065.9

-1.3

-3.9

 

Micşorarea masei monetare M3 pe parcursul perioadei de referinţă a fost determinată  de scăderea  activelor  externe  nete  ale sistemului bancar  cu  313.4 mil. lei (0.6 la sută), precum și de micșorarea activelor interne nete  cu 341.1  mil. lei (2.5 la sută).

Creditul  intern  pe  sistemul  bancar  a  crescut  cu  44.4 mil. lei,  până la nivelul de 42529.4 mil. lei, ca  urmare  a  majorării soldului creditelor în economie  cu 615.5 mil. lei,  în timp ce soldul cererilor de plăţi nete faţă de Guvern  a  scăzut cu  571.1 mil. lei.

Soldul creditelor în economieConform metodologiei FMI, din totalul creditelor în economie (inclusiv dobânda calculată la credite şi la creditele băncilor aflate în proces de lichidare) sunt excluse creditele interbancare şi creditele acordate Guvernului. în luna martie  2016  a  crescut  cu 1.5  la sută din contul  majorării cererilor  faţă  de economie în moneda naţională  cu 377.0 mil. lei (1.6 la sută), precum şi a celor în valută  (exprimate în MDL)  cu 238.5 mil. lei (1.3 la sută) (tabelul nr.3).

De menţionat, că cererile faţă de economie în valută, exprimate în USD, au  crescut  cu 31.6 mil. USD pe parcursul perioadei de referinţă.

Tabelul nr.3. Structura cererii faţă de economie

 

INDICATORI

Feb.2016

Mart.2016

Mart.2016

Mart.2016

mil. lei

mil. lei

Feb.2016

Mart.2015

%

%

I

CERERI FAŢĂ DE ECONOMIE

41917.9

42533.4

1.5

-0.7

 

Inclusiv:

 

 

 

 

1

CERERI FAŢĂ DE ECONOMIE (în MDL) :

23280.9

23657.9

1.6

-8.2

 

       Ponderea în cereri faţă de economie %

55.5

55.6

 

 

1.1

     Sectorul financiar nebancar

684.3

816.5

19.3

23.6

1.2

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public    

1009.0

1087.6

7.8

21.8

1.3

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

14701.7

14818.8

0.8

-12.3

1.4

         Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice etc.)

6885.9

6935.0

0.7

-5.5

 

         inclusiv :   Împrumuturi de consum

3337.8

3377.9

1.2

-1.5

 

                            Împrumuturi pentru imobil 

2194.4

2171.2

-1.1

-4.8

2

CERERI FAŢĂ DE ECONOMIE ÎN VALUTĂ  (recalculată în MDL ) :

18637.0

18875.5

1.3

10.6

 

       Ponderea în cereri faţă de economie %

44.5

44.4

 

 

2.1

     Sectorul financiar nebancar

855.4

864.4

1.1

15.4

2.2

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public    

823.7

795.0

-3.5

-8.5

2.3

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

16635.3

16892.9

1.5

11.4

2.4

         Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice etc.)

322.6

323.2

0.2

14.3

 

         inclusiv :   Împrumuturi de consum

12.4

11.7

-5.6

-36.8

 

                            Împrumuturi pentru imobil 

165.4

169.5

2.5

72.2

 

Evoluţia pozitivă a soldului cererilor faţă de economie în moneda naţională a fost determinată de creșterea tuturor  componentelor  sale, şi anume:  soldul  cererilor  faţă de sectorul societăţilor  comerciale  nefinanciare  cu  capitalul  majoritar  public  cu 78.6 mil. lei (7.8 la sută),  soldul cererilor  față  de sectorul  societăţilor  comerciale  nefinanciare  cu  capitalul  majoritar  privat  cu 117.1 mil. lei (0.8 la sută),  soldul  cererilor  faţă  de  sectorul  financiar nebancar şi  faţă de alte sectoare rezidente (inclusiv persoanele  fizice) - cu 132.2 mil. lei (19.3 la sută)  şi  cu 49.1 mil. lei (0.7 la sută),  respectiv.

În acelaşi timp,  majorarea  soldului cererilor  faţă  de economie în valută  (exprimate în MDL) a fost  influenţată  de  creșterea  soldului  cererilor  față  de sectorul  societăţilor   comerciale  nefinanciare  cu  capitalul  majoritar  privat  cu 257.6 mil. lei (1.5 la sută),  soldului  cererilor  faţă  de  sectorul  financiar nebancar şi  faţă de alte sectoare rezidente (inclusiv persoanele  fizice) - cu 9.0 mil. lei (1.1 la sută) şi  cu 0.6 mil. lei (0.2 la sută), respectiv, în timp ce soldul  cererilor faţă  de  sectorul societăţilor  comerciale  nefinanciare  cu  capitalul  majoritar  public  a scăzut cu 28.7 mil. lei (3.5 la sută).

Norme metodologice de compilare a sintezei monetare

 

Statistica

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: