Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
19.08.2016

Evoluţia indicatorilor monetari în luna iulie 2016În luna iulie 2016, baza monetară Baza monetară în sens larg include banii în circulaţie (în afara sistemului bancar), rezervele bancare (rezervele băncilor în lei menţinute în conturile corespondente la Banca Naţională a Moldovei şi numerarul în casele băncilor), depozitele la vedere ale altor organizaţii la Banca Naţională a Moldovei, depozitele “overnight” ale băncilor şi rezervele obligatorii în valută . s-a majorat cu 934.5 mil. lei (3.1 la sută) față de luna iunie 2016 și a constituit 30900.8 mil. lei. Creșterea bazei monetare a fost determinată de majorarea activelor externe nete cu 1182.1 mil. lei (3.9 la sută), în timp ce activele interne nete au scăzut cu 247.6 mil. lei (35.7 la sută ).

Masa monetară M2 Masa monetară M2 include agregatul monetar (M0), depozitele rezidenţilor în lei moldoveneşti şi instrumentele pieţei monetare.pe parcursul perioadei de referință a crescut cu 1192.5 mil. lei, sau cu 2.8 la sută fată de luna iunie 2016 și a constituit 43432.8 mil. lei.

Masa monetară M3 Masa monetară M3 include masa monetară M2 şi depozitele rezidenţilor în valută exprimate în lei moldoveneşti.s-a majorat în luna de referință cu 777.2 mil. lei (1.2 la sută).

Analiza componentelor pasive ale masei monetare (M3) denotă faptul că majorarea acesteia pe parcursul lunii iulie 2016 a fost determinată de creșterea agregatuluimonetar Bani în circulaţie (M0) Banii în circulaţie M0 reprezintă banii în numerar puşi în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei, cu excepţia numerarului în casele băncilor şi în casa Băncii Naţionale a Moldovei. cu 484.8 mil. lei şi a soldului total al depozitelor cu 292.4 mil. lei (tabelul nr. 1).

Tabelul nr.1. Componentele pasive ale masei monetare

 

INDICATORI

Iunie 2016

Iulie 2016

Iulie 2016

Iulie 2016

mil. lei

mil. lei

Iunie 2016

Iulie 2015

%

%

1

     Bani în circulaţie (MO)

15653.1

16137.9

3.1

-1.4

2

     Depozite în lei la vedere

8751.9

9409.1

7.5

13.2

3

MASA MONETARĂ (M1)Masa monetară M1 include banii în circulaţie şi depozitele rezidenţilor la vedere în lei moldoveneşti.

24405.0

25547.0

4.7

3.5

4

     Depozite în lei la termen

17835.3

17885.8

0.3

17.4

5

     Instrumente ale pieţei monetare

0.0

0.0

 

 

6

MASA MONETARĂ (M2)

42240.3

43432.8

2.8

8.8

7

     Depozite în valută

24115.7

23700.4

-1.7

-7.4

8

MASA MONETARĂ(M3)

66356.0

67133.2

1.2

2.5

Soldul depozitelor în moneda naţională s-a majorat cu 707.7 mil. lei și a constituit 27294.8 mil. lei, reprezentând o pondere de 53.5 la sută din soldul total al depozitelor, iar cel al depozitelor în valută (recalculat în lei) a scăzut cu 415.3 mil. lei, până la nivelul de 23700.4 mil. lei, având o pondere de 46.5 la sută (tabelul nr.2).

Tabelul nr.2. Structura depozitelorStructura depozitelor se grupează pe sectoare instituţionale în conformitate cu Instrucţiunea cu privire la modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 206-215 din 2 decembrie 2011).

 

INDICATORI

Iunie 2016

Iulie 2016

Iulie 2016

Iulie 2016

mil. lei

mil. lei

Iunie 2016

Iulie 2015

%

%

I

Soldul depozitelor (Total)

50702.9

50995.3

0.6

3.8

 

Inclusiv:

 

 

 

 

1.0

Soldul depozitelor (în MDL):

26587.2

27294.8

2.7

15.9

 

       Ponderea în soldul depozitelor (Total) %

52.4

53.5

 

 

1.1

     Sectorul financiar nebancar

336.7

358.8

6.6

9.7

1.2

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu
    capitalul majoritar public

943.0

992.2

5.2

-7.0

1.3

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu
     capitalul majoritar privat

5141.5

5534.2

7.64

-4.1

1.4

     Alte sectoare rezidente (persoanele fizice etc.)

20166.0

20409.7

1.2

24.6

2.0

Soldul depozitelor în valută (recalculată în MDL ) :

24115.7

23700.4

-1.7

-7.4

 

       Ponderea în soldul depozitelor (Total) %

47.6

46.5

 

 

2.1

     Sectorul financiar nebancar

1058.4

1004.4

-5.1

-20.1

2.2

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu
     capitalul majoritar public

500.2

448.7

-10.3

16.4

2.3

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu
     capitalul majoritar privat

4829.6

4679.8

-3.1

-15.1

2.4

     Alte sectoare rezidente (persoanele fizice etc.)

17727.5

17567.5

-0.9

-4.8

Majorarea masei monetare M3 pe parcursul perioadei de referinţă a fost determinată de creșterea activelor externe nete ale sistemului bancar cu 558.3 mil. lei (1.1 la sută), precum și de majorarea activelor interne nete cu 218.9 mil. lei (1.7 la sută).

Soldul creditelor în economieConform metodologiei FMI, din totalul creditelor în economie (inclusiv dobânda calculată la credite şi la creditele băncilor aflate în proces de lichidare) sunt excluse creditele interbancare şi creditele acordate Guvernului. în luna iulie 2016 a scăzut cu 93.6 mil. lei (0.2 la sută) din contul micșorării cererilor faţă de economie în moneda naţională cu 212.1 mil. lei (0.9 la sută), în timp ce volumul creditelor în valută s-a majorat cu 118.5 mil. lei (0.1 la sută) (tabelul nr.3).

De menţionat că, cererile faţă de economie în valută, exprimate în USD, au crescut cu 10.5 mil. USD pe parcursul perioadei de referinţă.

Tabelul nr.3. Structura cererii faţă de economie

 

INDICATORI

Iunie 2016

Iulie 2016

Iulie 2016

Iulie 2016

mil. lei

mil. lei

Iunie 2016

Iulie 2015

%

%

I

CERERI FAŢĂ DE ECONOMIE

41927.0

41833.4

-0.2

-3.9

 

Inclusiv:

 

 

 

 

1

CERERI FAŢĂ DE ECONOMIE (în MDL) :

23292.8

23080.7

-0.9

-9.1

 

       Ponderea în cereri faţă de economie %

55.6

55.2

 

 

1.1

     Sectorul financiar nebancar

764.6

734.6

-3.9

10.9

1.2

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capitalul
    majoritar public

1139.9

1102.0

-3.3

31.9

1.3

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capitalul
     majoritar privat

14346.9

14137.9

-1.5

-14.3

1.4

     Alte sectoare rezidente (persoanele fizice etc.)

7041.4

7106.2

0.9

-3.9

 

    inclusiv: Împrumuturi de consum

3549.8

3634.0

2.4

2.8

 

                   Împrumuturi pentru imobil

2129.6

2134.1

0.2

-7.2

2

CERERI FAŢĂ DE ECONOMIE ÎN VALUTĂ (recalculată în MDL ) :

18634.2

18752.7

0.6

3.5

 

       Ponderea în cereri faţă de economie %

44.4

44.8

 

 

2.1

     Sectorul financiar nebancar

993.8

1019.2

2.6

22.2

2.2

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capitalul
    majoritar public

795.7

767.7

-3.5

-13.6

2.3

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capitalul
     majoritar privat

16515.6

16617.3

0.6

3.4

2.4

     Alte sectoare rezidente (persoanele fizice etc.)

329.1

348.5

5.9

7.0

 

    inclusiv: Împrumuturi de consum

12.0

11.7

-2.5

-25.9

 

                    Împrumuturi pentru imobil 

172.6

173.2

0.4

18.2

Evoluţia negativă a soldului cererilor faţă de economie în moneda naţională a fost determinată de scăderea soldului cererilor față de sectorul financiar nebancar, soldului cererilor faţă de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public şi celui al cererilor faţă de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar privat - cu 30.0 mil. lei (3.9 la sută), cu 37.9 mil. lei (3.3 la sută) și cu 209.0 mil. lei (1.5 la sută), respectiv, în timp ce soldul cererilor faţă de alte sectoare rezidente (inclusiv persoanele fizice) a crescut cu 64.8 mil. lei (0.9 la sută).

În acelaşi timp, majorarea soldului cererilor faţă de economie în valută (exprimate în MDL) a fost influenţată de creșterea soldului cererilor faţă de sectorul financiar nebancar, soldului cererilor față de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar privat şi celui al cererilor faţă de alte sectoare rezidente (inclusiv persoanele fizice) - cu 25.4 mil. lei (2.6 la sută), cu 101.7 mil. lei (0.6 la sută) şi cu 19.4 mil. lei (5.9 la sută), respectiv, în timp ce soldul cererilor faţă de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public a scăzut cu 28.0 mil. lei (3.5 la sută).

 

Norme metodologice de compilare a sintezei monetare

 

Statistica

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: