Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
18.04.2014

Evoluţia indicatorilor monetari în luna martie 2014În luna martie 2014 baza monetarăBaza monetară în sens larg include banii în circulaţie (în afara sistemului bancar), rezervele bancare (rezervele băncilor în lei menţinute în conturile corespondente la Banca Naţională a Moldovei şi numerarul în casele băncilor), depozitele la vedere ale altor organizaţii la Banca Naţională a Moldovei, depozitele “overnight” ale băncilor şi rezervele obligatorii în valută străină. s-a majorat cu 330.8 mil. lei (1.3 la sută) faţă de luna februarie 2014 şi a constituit 25097.0 mil. lei. Majorarea bazei monetare a fost determinată de evoluţia pozitivă a activelor interne nete ale Băncii Naţionale a Moldovei, care au sporit cu 970.2 mil. lei. Totodată, activele externe nete s-au micşorat cu 639.5 mil. lei. Banii în circulaţie M0Banii în circulaţie M0 reprezintă banii în numerar puşi în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei, cu excepţia numerarului în casele băncilor şi în casa Băncii Naţionale a Moldovei.  au scăzut de la 16715.9 mil. lei  în februarie 2014  până la 16656.2 mil. lei în luna martie 2014. Masa monetară M2Masa monetară M2 include agregatul monetar (M0), depozitele ale rezidenţilor în lei moldoveneşti şi instrumentele pieţei monetare. pe parcursul perioadei de referinţă s-a majorat cu 48.4 mil. lei, sau cu 0.1  la sută  faţă de luna februarie 2014  şi  a  constituit 44408.9 mil. lei. În acelaşi timp, masa monetară M3Masa monetară M3 include masa monetară M2 şi depozitele ale rezidenţilor în valută străină exprimate în lei moldoveneşti  în luna martie 2014 s-a micşorat cu 227.4 mil. lei (0.4 la sută). Analiza componentelor pasive ale masei monetare (M3) denotă faptul că, micşorarea acesteia a fost determinată de scăderea soldului total al depozitelor cu 167.7 mil. lei şi soldul agregatului monetar (M0) - bani în circulaţie cu 59.7 mil. lei faţă de luna precedentă (tabelul nr. 1).

Tabelul nr.1. Componentele pasive ale masei monetare

 

INDICATORI

Feb.14

Mar.14

Mar.14

Mar.14

mil. Lei

mil. Lei

Feb.14

Mar.13

%

%

1

Bani în circulaţie (MO)

16715.92

16656.23

-0.4

29.2

2

Depozite în lei la vedere

9563.55

9866.16

3.2

41.2

3

MASA MONETARĂ  (M1)

26279.48

26522.39

0.9

33.4

4

Depozite în lei la termen

18080.95

17886.49

-1.1

19.2

5

Instrumente pieţei monetare

0.00

0.00

 

 

6

MASA MONETARĂ (M2)

44360.43

44408.88

0.1

27.3

7

Depozite în valută străină

18195.49

17919.60

-1.5

20.9

8

MASA MONETARĂ  (M3)

62555.92

62328.48

-0.4

25.4

Soldul depozitelor în moneda naţională a constituit 27752.6 mil. lei, reprezentând o pondere de  60.8 la sută din soldul total al depozitelor, iar cel al depozitelor în valută străină (recalculat în lei) a scăzut până la nivelul de 17919.6 mil. lei (cu o pondere de 39.2 la sută) (tabelul nr.2).

Tabelul nr.2. Structura depozitelor Structura depozitelor se grupează  pe sectoare instituţionale în conformitate cu Instrucţiunea cu privire la modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 206-215 din 2 decembrie 2011).

 

INDICATORI

Feb.14

Mar.14

Mar.14

Mar.14

mil. Lei

mil. Lei

Feb.14

Mar.13

%

%

I

Soldul depozitelor (Total)  (suma de linii 1şi 2)

45840.00

45672.25

-0.4

24.1

 

Inclusiv:

 

 

 

 

1.0

Soldul depozitelor(în MDL):  (suma de linii 1.1 - 1.4)

27644.51

27752.65

0.4

26.2

 

       Ponderea în soldul depozitelor (Total) %

60.31

60.76

0.8

1.7

1.1

     Sectorul financiar nebancar

847.11

800.39

-5.5

17.8

1.2

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu      capitalul majoritar public    

1257.62

1409.46

12.1

56.2

1.3

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

6263.21

6355.45

1.5

31.8

1.4

    Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice ,etc.)

19276.57

19187.35

-0.5

23.1

2.0

Soldul depozitelor în valuta srăină (in MDL):(suma de linii 2.1 - 2.4)

18195.49

17919.60

-1.5

20.9

 

       Ponderea în soldul depozitelor (Total) %

39.69

39.24

-1.1

-2.6

2.1

     Sectorul financiar nebancar

470.85

469.82

-0.2

-1.21

2.2

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public    

380.97

442.14

16.1

-5.6

2.3

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

3017.13

2867.87

-4.9

7.9

2.4

    Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice ,etc.)

14326.55

14139.77

-1.3

26.0

Micşorarea masei monetare M3  pe parcursul perioadei de referinţă a fost determinată de scăderea activelor externe nete ale sistemului bancar cu 726.7 mil. lei (2.2 la sută).În acelaşi timp activele interne nete  s-au majorat cu 499.3 mil. lei (1.7 la sută).
Creditul intern pe sistemul bancar a sporit cu 295.0 mil. lei, până la nivelul de 45348.5 mil. lei, datorită majorării soldului creditelor în economie cu 634.6 mil. lei. Totodată, soldul cererilor de plăţi nete faţă de Guvern s-a diminuat cu 339.6 mil. lei.

Soldul creditelor în economieConform metodologiei FMI, din totalul creditelor în economie (inclusiv dobânda calculată la credite şi la creditele băncilor aflate în proces de lichidare) sunt excluse creditele interbancare şi creditele acordate Guvernului. în luna martie 2014 a crescut cu 1.5 la sută din contul majorării cererilor faţă de economie în moneda naţională  cu 678.8 mil. lei (2.6 la sută), precum si a celor în valută străină (exprimate în MDL) au scăzut cu 41.2 mil. lei (0.2 la sută (tabelul nr.3).

Tabelul nr.3. Structura cererii faţă de economie

 

INDICATORI

Feb.14

Mar.14

Mar.14

Mar.14

mil. Lei

mil. Lei

Feb.14

Mar.13

%

%

I

CERERI FAŢA DE ECONOMIE (suma de linii 1şi 2)

43413.89

44048.52

1.5

21.7

 

Inclusiv:

 

 

 

 

1.0

CERERI FAŢA DE ECONOMIE (în MDL): (suma de linii 1.1 - 1.4)

25702.00

26377.85

2.6

28.8

 

       Ponderea în Cereri faţa de economie %

59.20

59.88

1.2

5.8

1.1

     Sectorul financiar nebancar

469.97

498.97

6.2

31.6

1.2

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public    

785.05

754.60

-3.9

-0.5

1.3

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

18083.32

18606.96

2.9

26.2

1.4

         Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice ,etc.)

6363.657

6517.318

2.4

41.6

 

         inclusiv :   Împrumuturi de consum

2777.038

2837.018

2.2

23.0

 

                            Împrumuturi pentru imobil 

1789.761

1822.416

1.8

31.8

2.0

CERERI FAŢA DE ECONOMIE ÎN VALUTA STRĂINĂ (in MDL): (suma de linii 2.1 - 2.4)

17711.89

17670.66

-0.2

12.5

 

       Ponderea în Cereri faţa de economie %

40.80

40.12

-1.7

-7.6

2.1

     Sectorul financiar nebancar

804.47

802.78

-0.2

42.4

2.2

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public    

876.31

851.90

-2.8

10.0

2.3

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

15695.89

15692.55

0.0

10.7

2.4

         Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice ,etc.)

335.22

323.44

-3.5

63.1

 

         inclusiv :   Împrumuturi de consum

13.84

13.27

-4.1

103.0

 

                            Împrumuturi pentru imobil 

96.84

95.09

-1.8

11.3

Evoluţia pozitivă a soldului cererilor faţă de economie în moneda naţională a fost determinată de creşterea tuturor componentelor sale, şi anume:  soldului cererilor faţă de sectorul privat - cu 523.6 mil. lei (2.9 la sută), celui al cererilor faţă  de persoane fizice - cu 153.7 mil. lei (2.4 la sută) şi faţă de mediul financiar nebancar  - cu 29.0 mil. lei (6.2 la sută), precum şi a soldului cererilor faţă de întreprinderile de stat  s-au  micşorat cu 30.4 mil. lei (3.9 la sută).

În acelaşi timp, scăderea soldului cererilor faţă de economie în valută străină (exprimate în MDL) a fost influenţată de micşorarea soldului cererilor faţă de întreprinderile  de stat - cu 24.4 mil. lei (2.8 la sută), celui al cererilor faţă de persoane fizice - cu 11.8 mil. lei ( 3.5 la sută),  celui al cererilor faţă de mediul financiar nebancar  - cu 1.7 mil. lei ( 0.2 la sută) şi celui al cererilor faţă de sectorul privat cu 3.3 mil. lei (0.02 la sută).

Statistica

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: