Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.03.2017

Evoluţia indicatorilor monetari în luna februarie 2017În luna februarie 2017, baza monetară Baza monetară în sens larg include banii în circulaţie (în afara sistemului bancar), rezervele bancare (rezervele băncilor în lei menţinute în conturile corespondente la Banca Naţională a Moldovei şi numerarul în casele băncilor), depozitele la vedere ale altor organizaţii la Banca Naţională a Moldovei, depozitele “overnight” ale băncilor şi rezervele obligatorii în valută . s-a micșorat cu 372.0 mil. lei (1.1 la sută) față de luna ianuarie 2017 și a constituit 33152.0 mil. lei. Reducerea bazei monetare a fost determinată de micșorarea activelor interne nete cu 1068.1 mil. lei (24.7 la sută), în timp ce activele externe nete au crescut cu 696.1 mil. lei (1.8 la sută).

Masa monetară M2 Masa monetară M2 include agregatul monetar (M0), depozitele rezidenţilor în lei moldoveneşti şi instrumentele pieţei monetare.pe parcursul perioadei de referință a crescut cu 166.7 mil. lei, sau cu 0.4 la sută față de luna ianuarie 2017 și a constituit 46470.9 mil. lei.

Masa monetară M3 Masa monetară M3 include masa monetară M2 şi depozitele rezidenţilor în valută exprimate în lei moldoveneşti.s-a majorat în luna de referință cu 83.9 mil. lei (0.1 la sută).

Analiza componentelor pasive ale masei monetare (M3) denotă faptul că majorarea acesteia pe parcursul lunii februarie 2017 a fost determinată de sporirea soldului total al depozitelor cu 195.6 mil. lei, în timp ce

agregatul monetar Bani în circulaţie (M0) Banii în circulaţie M0 reprezintă banii în numerar puşi în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei, cu excepţia numerarului în casele băncilor şi în casa Băncii Naţionale a Moldovei. s-a micșorat cu 111.7 mil. lei (tabelul nr. 1).

 

Tabelul nr.1. Componentele pasive ale masei monetare

 

INDICATORI

Ianuarie 2017

Februarie 2017

Februarie 2017

Februarie 2017

mil. lei

mil. lei

Ianuarie 2017

Februarie 2016

%

%

1

Bani în circulaţie (MO)

16512.2

16400.5

-0.7

10.7

2

Depozite în lei la vedere

10421.5

11286.5

8.3

42.0

3

MASA MONETARĂ (M1)Masa monetară M1 includebanii în circulație și depozitele la vedere în lei moldovenești ale rezidenților.

26933.7

27687.0

2.8

21.6

4

Depozite în lei la termen

19370.5

18783.9

-3.0

16.1

5

Instrumente ale pieţei monetare

0.0

0.0

 

 

6

MASA MONETARĂ (M2)

46304.2

46470.9

0.4

19.3

7

Depozite în valută

24402.6

24319.8

-0.3

-2.3

8

MASA MONETARĂ (M3)

70706.8

70790.7

0.1

10.9

 

Soldul depozitelor în moneda națională s-a majorat cu 278.4 mil. lei și a constituit 30070.4 mil. lei, reprezentând o pondere de 55.3 la sută din soldul total al depozitelor, iar cel al depozitelor în valută (recalculat în lei) a scăzut cu 82.8 mil. lei, până la nivelul de 24319.8 mil. lei, având o pondere de 44.7 la sută (tabelul nr.2).

Tabelul nr.2. Structura depozitelorStructura depozitelor se grupează pe sectoare instituţionale în conformitate cu Instrucţiunea cu privire la modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 206-215 din 2 decembrie 2011).

 

INDICATORI

Ianuarie 2017

Februarie 2017

Februarie 2017

Februarie 2017

mil. lei

mil. lei

Ianuarie 2017

Februarie 2016

%

%

I

Soldul depozitelor (total)

54194.6

54390.2

0.4

12.0

 

Inclusiv:

 

 

 

 

1.0

Soldul depozitelor (în MDL):

29792.0

30070.4

0.9

25.4

 

Ponderea în soldul depozitelor (Total) %

55.0

55.3

 

 

1.1

Sectorul financiar nebancar

434.8

447.4

2.9

45.8

1.2

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar public

1073.3

1071.0

-0.2

0.7

1.3

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat

7261.9

7286.3

0.34

57.6

1.4

Alte sectoare rezidente (persoane fizice etc.)

21022.0

21265.7

1.2

17.2

2.0

Soldul depozitelor în valuta (recalculată în MDL) :

24402.6

24319.8

-0.3

-1.1

 

Ponderea în soldul depozitelor (Total) %

45.0

44.7

 

 

2.1

Sectorul financiar nebancar

908.3

920.6

1.4

-16.6

2.2

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar public

480.4

495.3

3.1

23.2

2.3

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat

5476.5

5366.1

-2.0

5.6

2.4

Alte sectoare rezidente (persoane fizice etc.)

17537.4

17537.8

0.0

-4.2

Majorarea masei monetare M3 pe parcursul perioadei de referință a fost determinată de creșterea activelor externe nete ale sistemului bancar cu 680.8 mil. lei (1.1 la sută), în timp ce activele interne neteau scăzut cu 596.9 mil. lei (6.9 la sută).

 

Soldul creditelor în economieConform metodologiei FMI, din totalul creditelor în economie (inclusiv dobânda calculată la credite şi la creditele băncilor aflate în proces de lichidare) sunt excluse creditele interbancare şi creditele acordate Guvernului. în luna februarie 2017 s-a redus cu 226.4 mil. lei (0.6 la sută) din contul micșorării cererilor fată de economie în moneda națională cu 135.5 mil. lei (0.6 la sută), precum şi a celor în valută (exprimate în MDL) cu 90.9 mil. lei (0.5 la sută) (tabelul nr.3).

De menționat că, cererile fată de economie în valută, exprimate în USD, au scăzut cu 2.8 mil. USD pe parcursul perioadei de referință.

Tabelul nr.3. Structura cererii faţă de economie

 

INDICATORI

Ianuarie 2017

Februarie 2017

Februarie 2017

Februarie 2017

mil. lei

mil. lei

Ianuarie 2017

Februarie 2016

%

%

I

CERERI FAŢĂ DE ECONOMIE

39123.3

38896.9

-0.6

-7.2

 

Inclusiv:

 

 

 

 

1

CERERI FAŢĂ DE ECONOMIE (în MDL):

21287.0

21151.5

-0.6

-9.1

 

Ponderea în cereri faţă de economie %

54.4

54.4

 

 

1.1

Sectorul financiar nebancar

717.5

710.1

-1.0

3.8

1.2

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar public

990.3

953.5

-3.7

-5.5

1.3

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat

12295.9

12195.4

-0.8

-17.0

1.4

Alte sectoare rezidente (persoane fizice etc.)

7283.3

7292.5

0.1

5.9

 

inclusiv: Împrumuturi de consum

3823.0

3826.1

0.1

14.6

 

Împrumuturi pentru imobil

2172.1

2180.4

0.4

-0.6

2

CERERI FAŢĂ DE ECONOMIE ÎN VALUTĂ (recalculate în MDL):

17836.3

17745.4

-0.5

-4.8

 

Ponderea în cereri faţă de economie %

45.6

45.6

 

 

2.1

Sectorul financiar nebancar

882.4

855.7

-3.0

0.0

2.2

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar public

660.5

635.4

-3.8

-22.9

2.3

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat

15976.9

15939.9

-0.2

-4.2

2.4

Alte sectoare rezidente (persoane fizice etc.)

316.5

314.4

-0.7

-2.5

 

inclusiv: Împrumuturi de consum

8.9

8.4

-5.9

-32.7

 

Împrumuturi pentru imobil

174.9

171.3

-2.1

3.6

Evoluția negativă a soldului cererilor față de economie în moneda națională a fost determinată de scăderea următoarelor componente: soldul cererilor față de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar public cu 36.8 mil. lei (3.7 la sută), soldul cererilor faţă de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat cu 100.5 mil. lei (0.8 la sută) şi faţă de sectorul financiar nebancar cu 7.4 mil. lei (1.0 la sută), respectiv. Totodată, soldul faţă de alte sectoare rezidente (inclusiv persoane fizice) a crescut cu 9.2 mil. lei (0.1 la sută).

În același timp, micșorarea soldului cererilor față de economie în valută (exprimate în MDL) a fost influențată de reducerea tuturor componentelor sale, şi anume: soldul cererilor faţă de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar public cu 25.1 mil. lei (3.8 la sută), soldul cererilor față de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat cu 37.0 mil. lei (0.2 la sută), soldul cererilor faţă de sectorul financiar nebancar şi faţă de alte sectoare rezidente (inclusiv persoane fizice) - cu 26.7 mil. lei (3.0 la sută) şi cu 2.1 mil. lei (0.7 la sută), respectiv.

 

Norme metodologice de compilare a sintezei monetare

 

Statistica

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: