Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
23.01.2015

Evoluţia indicatorilor monetari în luna decembrie 2014În luna decembrie 2014 baza monetarăBaza monetară în sens larg include banii în circulaţie (în afara sistemului bancar), rezervele bancare (rezervele băncilor în lei menţinute în conturile corespondente la Banca Naţională a Moldovei şi numerarul în casele băncilor), depozitele la vedere ale altor organizaţii la Banca Naţională a Moldovei, depozitele “overnight” ale băncilor şi rezervele obligatorii în valută străină. s-a majorat cu 1613.1 mil. lei (6.2 la sută) faţă de luna noiembrie 2014  şi a constituit 27722.2 mil. lei. Creşterea bazei monetare a fost determinată de majorarea  activelor interne nete cu 3499.3 mil. lei (de 2.1 ori). Totodată,  activele externe nete au scăzut  cu  1886.2 mil. lei (6.4 la sută). Masa monetară M2Masa monetară M2 include agregatul monetar (M0), depozitele ale rezidenţilor în lei moldoveneşti şi instrumentele pieţei monetare. pe parcursul perioadei de referinţă a scăzut cu 665.7 mil. lei, sau cu 1.5  la sută  faţă de luna noiembrie 2014  şi  a  constituit  43219.9 mil. lei. În acelaşi timp, masa monetară M3Masa monetară M3 include masa monetară M2 şi depozitele ale rezidenţilor în valută străină exprimate în lei moldoveneşti. în luna decembrie 2014 s-a majorat cu 468.4 mil. lei (0.7 la sută).
Analiza componentelor pasive ale masei monetare (M3) denotă faptul că, majorarea acesteia a fost determinată de creşterea soldului agregatului monetar Banii în circulaţie M0Banii în circulaţie M0 reprezintă banii în numerar puşi în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei, cu excepţia numerarului în casele băncilor şi în casa Băncii Naţionale a Moldovei. cu 56.7 mil. lei  şi  soldului total al depozitelor - cu 415.7 mil. lei  pe  parcursul lunii decembrie (tabelul nr. 1).

Tabelul nr.1. Componentele pasive ale masei monetare

 

INDICATORI

Nov.14

Dec.14

Dec.14

Dec.14

mil. Lei

mil. Lei

Nov.14

Dec-13

%

%

1

     Bani în circulaţie (MO)

17452.0

17508.7

0.3

-0.2

2

     Depozite în lei la vedere

9161.4

9004.5

-1.7

-5.9

3

MASA MONETARĂ  (M1)

26613.4

26513.2

-0.4

-2.2

4

     Depozite în lei la termen

17268.2

16706.8

-3.3

-7.2

5

     Instrumente ale pieţei monetare

4.0

0.0

 

 

6

MASA MONETARĂ (M2)

43885.6

43219.9

-1.5

-4.2

7

     Depozite în valută străină

21619.0

22753.0

5.2

29.9

8

MASA MONETARĂ  (M3)

65504.6

65973.0

0.7

5.3

Soldul depozitelor în moneda naţională s-a micşorat cu 718.4 mil. lei şi a constituit 25711.2 mil. lei, reprezentând o pondere de 53.1 la sută din soldul total al depozitelor, iar cel al depozitelor în valută străină (recalculat în lei) s-a majorat cu 1134.1 mil. lei şi a crescut până la nivelul de 22753.0 mil. lei (cu o pondere de 46.9 la sută) (tabelul nr.2).

Tabelul nr.2. Structura depozitelorStructura depozitelor se grupează  pe sectoare instituţionale în conformitate cu Instrucţiunea cu privire la modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 206-215 din 2 decembrie 2011).

 

INDICATORI

Nov.14

Dec.14

Dec.14

Dec.14

mil. Lei

mil. Lei

Nov.14

Dec.13

%

%

I

Soldul depozitelor (Total) 

48048.6

48464.3

0.9

7.5

 

Inclusiv:

 

 

 

 

1.0

Soldul depozitelor (în MDL):

26429.6

25711.2

-2.7

-6.7

 

       Ponderea în soldul depozitelor (Total) %

55.0

53.1

 

 

1.1

       Sectorul financiar nebancar

773.8

591.4

-23.6

-33.1

1.2

       Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu      capitalul majoritar public

1944.7

1371.5

-29.5

30.3

1.3

  Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu   capitalul majoritar privat

5752.2

5653.6

-1.7

-12.2

1.4

       Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice etc.)

17958.9

18094.7

0.8

-5.7

2.0

Soldul depozitelor în valuta străină (recalculată în MDL ) :

21619.0

22753.1

5.2

29.9

 

       Ponderea în soldul depozitelor (Total) %

45.0

46.9

 

 

2.1

       Sectorul financiar nebancar

762.2

969.8

27.2

107.7

2.2

       Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu     capitalul majoritar public

399.6

363.9

-8.9

-26.1

2.3

   Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu   capitalul majoritar privat

4026.8

4247.6

5.5

33.3

2.4

        Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice etc.)

16430.3

17171.7

4.5

28.5

Majorarea masei monetare M3 pe parcursul perioadei de referinţă a fost determinată de creşterea activelor externe nete ale sistemului bancar cu 710.9 mil. lei (1.7 la sută),  în timp ce activele interne nete  s-au micşorat cu  242.5  mil. lei (1.1  la sută). Creditul intern pe sistemul bancar a crescut cu 251.1 mil. lei, până la nivelul de 42094.0 mil. lei, datorită majorării soldului cererilor de plăţi nete faţă de Guvern cu 332.9 mil. lei.  Totodată,  soldul  creditelor în economie a scăzut  cu 81.8 mil. lei.
Soldul creditelor în economieConform metodologiei FMI, din totalul creditelor în economie (inclusiv dobânda calculată la credite şi la creditele băncilor aflate în proces de lichidare) sunt excluse creditele interbancare şi creditele acordate Guvernului. în luna decembrie 2014 a scăzut cu 0.2 la sută din contul micşorării cererilor faţă de economie în valută străină (exprimate în MDL) cu 125.8 mil. lei (0.8  la sută),  în timp ce cele în moneda naţională  au crescut cu 44.0 mil. lei (0.2 la sută) (tabelul nr.3). Totodată, cererile faţă de economie în valută străină, exprimate în USD, au scăzut  cu 52.6  mil.USD.

Tabelul nr.3. Structura cererii faţă de economie

 

INDICATORI

Nov.14

Dec.14

Dec.14

Dec.14

mil. Lei

mil. Lei

Nov.14

Dec.13

%

%

I

CERERI FAŢA DE ECONOMIE

41354.8

41273.0

-0.2

-3.2

 

Inclusiv:

 

 

 

 

1

CERERI FAŢA DE ECONOMIE (în MDL) :

25129.0

25173.0

0.2

-0.5

 

       Ponderea în Cereri faţa de economie %

60.8

61.0

 

 

1.1

      Sectorul financiar nebancar

518.9

631.9

21.8

54.9

1.2

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public          

897.6

821.4

-8.5

4.3

1.3

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

16477.8

16453.8

-0.1

-8.9

1.4

       Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice etc.)

7234.7

7265.9

0.4

20.5

 

      inclusiv :   Împrumuturi de consum

3321.3

3369.8

1.5

22.5

 

                       Împrumuturi pentru imobil 

2211.3

2245.6

1.5

30.1

2

CERERI FAŢA DE ECONOMIE ÎN VALUTA STRĂINĂ (recalculată în MDL ) :

16225.8

16100.0

-0.8

-7.2

 

       Ponderea în Cereri faţa de economie %

39.2

39.0

 

 

2.1

      Sectorul financiar nebancar

771.5

762.4

-1.2

6.9

2.2

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar  public         

748.1

794.6

6.2

-7.5

2.3

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar  privat

14450.9

14292.0

-1.1

-7.5

2.4

       Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice etc.)

255.3

251.0

-1.7

-20.1

 

      inclusiv :   Împrumuturi de consum

20.4

19.9

-2.3

53.1

 

                       Împrumuturi pentru imobil 

91.1

91.6

0.53

-2.1

Evoluţia pozitivă a soldului cererilor faţă de economie în moneda naţională a fost determinată de creşterea cererilor faţă de sectorul financiar nebancar  şi  faţă de alte  sectoare rezidente (inclusiv persoanele  fizice) cu  113.0 mil. lei (21.8 la sută)  şi  cu 31.3 mil. lei (0.4 la sută), respectiv. Totodată, cererile faţă de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public şi  faţă de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat s-au micşorat cu 76.2 mil. lei (8.5 la sută)  şi  cu 24.0 mil. lei (0.1 la sută), respectiv.

În acelaşi timp, micşorarea  soldului cererilor faţă de economie în valută străină (exprimate în MDL) a fost influenţată de scăderea următoarelor componentelor sale, şi anume: soldului cererilor faţă de sectorul financiar nebancar  cu 9.1 mil. lei ( 1.2 la sută),  celui al sectorului societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat cu 158.9 mil. lei ( 1.1 la sută)  şi celui  al cererilor faţă de alte sectoare rezidente (inclusiv persoanele  fizice) - cu 4.3 mil. lei ( 1.7 la sută),  respectiv. Totodată, cererile faţă de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public au crescut  cu 46.5 mil. lei (6.2 la sută) .

Norme metodologice de compilare a sintezei monetare

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: