Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.12.2016

Evoluţia indicatorilor monetari în luna noiembrie 2016În luna noiembrie 2016, baza monetară Baza monetară în sens larg include banii în circulaţie (în afara sistemului bancar), rezervele bancare (rezervele băncilor în lei menţinute în conturile corespondente la Banca Naţională a Moldovei şi numerarul în casele băncilor), depozitele la vedere ale altor organizaţii la Banca Naţională a Moldovei, depozitele “overnight” ale băncilor şi rezervele obligatorii în valută . s-a micșorat cu 40.3 mil. lei (0.1 la sută) față de luna octombrie 2016 și a constituit 33182.2 mil. lei. Scăderea bazei monetare a fost determinată de micșorarea activelor interne nete cu 774.3 mil. lei (30.0 la sută), în timp ce activele externe nete au crescut cu 734.0 mil. lei ( 2.1 la sută).

Masa monetară M2 Masa monetară M2 include agregatul monetar (M0), depozitele rezidenţilor în lei moldoveneşti şi instrumentele pieţei monetare.pe parcursul perioadei de referință a scăzut cu 179.9 mil. lei, sau cu 0.4 la sută față de luna octombrie 2016 și a constituit 45264.1 mil. lei.

Masa monetară M3 Masa monetară M3 include masa monetară M2 şi depozitele rezidenţilor în valută exprimate în lei moldoveneşti.s-a micșorat în luna de referință cu 298.1 mil. lei (0.4 la sută).

Analiza componentelor pasive ale masei monetare (M3) denotă faptul că micșorarea acesteia pe parcursul lunii noiembrie 2016 a fost determinată de scăderea agregatului monetar Bani în circulaţie (M0) Banii în circulaţie M0 reprezintă banii în numerar puşi în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei, cu excepţia numerarului în casele băncilor şi în casa Băncii Naţionale a Moldovei. cu 133.6 mil. lei, precum și de diminuarea soldului total al depozitelor cu 164.5 mil. lei (tabelul nr. 1).

 

Tabelul nr.1. Componentele pasive ale masei monetare

 

INDICATORI

Octombrie 2016

Noiembrie

2016

Noiembrie-2016

Noiembrie2016

mil. lei

mil. lei

octombrie 2016

noiembrie2015

%

%

1

Bani în circulaţie (MO)

16844.2

16710.6

-0.8

7.6

2

Depozite în lei la vedere

10458.8

10385.1

-0.7

41.3

3

MASA MONETARĂ (M1)Masa monetară M1 includebanii în circulație și depozitele rezidenților la vedere în lei moldovenești.

27302.9

27095.7

-0.8

18.4

4

Depozite în lei la termen

18141.0

18168.4

0.2

17.2

5

Instrumente ale pieţei monetare

0.0

0.0

 

 

6

MASA MONETARĂ (M2)

45444.0

45264.1

-0.4

17.9

7

Depozite în valută

24342.3

24224.1

-0.5

-3.2

8

MASA MONETARĂ (M3)

69786.3

69488.2

-0.4

9.6

 

Soldul depozitelor în moneda națională s-a micșorat cu 46.3 mil. lei și a constituit 28553.5 mil. lei, reprezentând o pondere de 54.1 la sută din soldul total al depozitelor, iar cel al depozitelor în valută (recalculat în lei) a scăzut cu 118.2 mil. lei, până la nivelul de 24224.1 mil. lei, având o pondere de 45.9 la sută (tabelul nr.2).

Tabelul nr.2. Structura depozitelorStructura depozitelor se grupează pe sectoare instituţionale în conformitate cu Instrucţiunea cu privire la modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 206-215 din 2 decembrie 2011).

 

INDICATORI

Octombrie 2016

Noiembrie-2016

Noiembrie-2016

Noiembrie-2016

mil. lei

mil. lei

octombrie 2016

noiembrie2015

%

%

I

Soldul depozitelor (Total)

52942.1

52777.6

-0.3

10.3

 

Inclusiv:

 

 

 

 

1.0

Soldul depozitelor (în MDL):

28599.8

28553.5

-0.2

25.0

 

Ponderea în soldul depozitelor (Total) %

54.0

54.1

 

 

1.1

Sectorul financiar nebancar

381.1

409.4

7.4

-7.7

1.2

Sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar public

1070.9

1013.6

-5.3

-2.4

1.3

Sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat

6193.1

5970.1

-3.60

35.4

1.4

Alte sectoare rezidente (persoanele fizice etc.)

20954.7

21160.4

1.0

24.8

2.0

Soldul depozitelor în valuta (recalculată în MDL ) :

24342.3

24224.1

-0.5

-3.2

 

Ponderea în soldul depozitelor (Total) %

46.0

45.9

 

 

2.1

Sectorul financiar nebancar

1002.7

964.2

-3.8

-11.7

2.2

Sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar public

495.0

446.9

-9.7

-11.0

2.3

Sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat

5391.4

5431.9

0.8

5.7

2.4

Alte sectoare rezidente (persoanele fizice etc.)

17453.2

17381.1

-0.4

-5.0

Micșorarea masei monetare M3 pe parcursul perioadei de referință a fost determinată de scăderea activelor interne nete ale sistemului bancar cu 1083.8 mil. lei (10.2 la sută), în timp ce activele externe nete au crescut cu 785.7 mil. lei (1.3 la sută).

Soldul creditelor în economieConform metodologiei FMI, din totalul creditelor în economie (inclusiv dobânda calculată la credite şi la creditele băncilor aflate în proces de lichidare) sunt excluse creditele interbancare şi creditele acordate Guvernului. în luna noiembrie 2016 a scăzut cu 264.0 mil. lei (0.7 la sută) din contul micșorării cererilor fată de economie în moneda națională cu 187.5 mil. lei (0.9 la sută), precum şi a celor în valută (recalculată în lei) cu 76.5 mil. lei (0.4 la sută) (tabelul nr.3).

De menționat că, cererile fată de economie în valută, exprimate în USD, au scăzut cu 14.6 mil. USD pe parcursul perioadei de referință.

Tabelul nr.3. Structura cererii faţă de economie

 

INDICATORI

Octombrie 2016

Noiembrie-2016

Noiembrie 2016

Noiembrie 2016

mil. lei

mil. lei

octombrie 2016

noiembrie 2015

%

%

I

CERERI FAŢA DE ECONOMIE

40644.4

40380.4

-0.6

-7.4

 

Inclusiv:

 

 

 

 

1

CERERI FAŢA DE ECONOMIE (în MDL) :

22071.1

21883.6

-0.9

-11.2

 

Ponderea în cereri față de economie %

54.3

54.2

 

 

1.1

Sectorul financiar nebancar

729.3

736.4

1.0

14.3

1.2

Sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar public

1117.4

1071.6

-4.1

17.6

1.3

Sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat

13121.4

12904.6

-1.7

-19.3

1.4

Alte sectoare rezidente (persoanele fizice etc.)

7103.0

7171.0

1.0

1.0

 

inclusiv : Împrumuturi de consum

3749.8

3752.3

0.1

7.4

 

Împrumuturi pentru imobil

2121.7

2132.6

0.5

-4.9

2

CERERI FAŢA DE ECONOMIE ÎN VALUTĂ (recalculată în MDL ) :

18573.3

18496.8

-0.4

-2.5

 

Ponderea în cereri față de economie %

45.7

45.8

 

 

2.1

Sectorul financiar nebancar

964.7

897.7

-7.0

4.1

2.2

Sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar public

705.0

695.8

-1.3

-18.7

2.3

Sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat

16569.6

16576.2

0.04

-2.0

2.4

Alte sectoare rezidente (persoanele fizice etc.)

334.0

327.1

-2.1

-4.7

 

inclusiv : Împrumuturi de consum

10.7

9.9

-6.9

-27.8

 

Împrumuturi pentru imobil

179.1

178.6

-0.26

15.1

Evoluția negativă a soldului cererilor față de economie în moneda națională a fost determinată de scăderea următoarelor componente: soldul cererilor față de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar public cu 45.8 mil. lei (4.1 la sută), soldul cererilor faţă de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat cu 216.8 mil. lei (1.7 la sută) . Totodată soldurile cererilor față de sectorul financiar nebancar şi faţă de alte sectoare rezidente (inclusiv persoanele fizice) au crescut cu 7.1 mil. lei (1.0 la sută) şi cu 68.0 mil. lei (1.0 la sută), respectiv.

În același timp, micșorarea soldului cererilor față de economie în valută (exprimate în MDL) a fost influențată de scăderea următoarelor componente: soldul cererilor faţă de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar public cu 9.2 mil. lei (1.3 la sută), soldul cererilor față de sectorul financiar nebancar cu 67.0 mil. lei (7.0 la sută), soldul cererilor faţă de alte sectoare rezidente (inclusiv persoanele fizice) - cu 6.9 mil. lei (2.1 la sută). Totodată, soldul cererilor faţă de societăţile comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat a crescut cu 6.6 mil. lei (0.04 la sută).

 

Norme metodologice de compilare a sintezei monetare

 

Statistica

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: