Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
19.06.2015

Evoluţia indicatorilor monetari în luna mai 2015În  luna  mai  2015  baza monetarăbaza monetară în sens larg include banii în circulaţie (în afara sistemului bancar), rezervele bancare (rezervele băncilor în lei menţinute în conturile corespondente la Banca Naţională a Moldovei şi numerarul în casele băncilor), depozitele la vedere ale altor organizaţii la Banca Naţională a Moldovei, depozitele “overnight” ale băncilor şi rezervele obligatorii în valută străină. s-a majorat cu 1007.5 mil. lei (4.1 la sută) faţă de luna aprilie 2015  şi a constituit 25735.8 mil. lei. Creşterea bazei monetare a fost determinată de majorarea activelor interne nete cu 1151.7 mil. lei (de 4.3 ore). Totodată,  activele externe nete  au scăzut  cu  144.3 mil. lei (0.6 la sută).
Masa monetară M2Masa monetară M2 include agregatul monetar (M0), depozitele ale rezidenţilor în lei moldoveneşti şi instrumentele pieţei monetare. pe parcursul perioadei de referinţă a crescut cu 374.6 mil. lei, sau cu 1.0  la sută  faţă de luna  aprilie  şi  a  constituit  39650.9 mil. lei.

În acelaşi timp, masa monetară M3masa monetară M3 include masa monetară M2 şi depozitele ale rezidenţilor în valută străină exprimate în lei moldoveneşti. include masa monetară M2 şi depozitele ale rezidenţilor în valută străină exprimate în lei moldoveneşti. în luna mai 2015 s-a micşorat cu 51.8 mil. lei (0.1 la sută).
Analiza componentelor pasive ale masei monetare (M3) denotă faptul că, micşorarea acesteia pe  parcursul lunii mai 2015 a fost determinată de scăderea soldului total al depozitelor cu  317.7 mil. lei, în acelaşi timp, soldul agregatului monetar Banii în circulaţie M0Banii în circulaţie M0 reprezintă banii în numerar puşi în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei, cu excepţia numerarului în casele băncilor şi în casa Băncii Naţionale a Moldovei. a crescut cu 265.8 mil. lei  pe  parcursul lunii mai (tabelul nr. 1).

Tabelul nr.1. Componentele pasive ale masei monetare

 

INDICATORI

Apr.15

May.15

May.15

May.15

mil. lei

mil. lei

Apr.15

May-14

%

%

1

   Bani în circulaţie (MO)

15410.9

15676.8

1.7

-9.4

2

   Depozite în lei la vedere

8503.7

8603.2

1.2

-10.8

3

MASA MONETARĂ M1Masa monetară M1 include  banii în circulaţie  şi depozitele ale rezidenţilor la vedere în lei moldoveneşti .

23914.7

24280.0

1.5

-9.9

4

   Depozite în lei la termen

15361.7

15370.9

0.1

-13.8

5

   Instrumente ale pieţei monetare

0.0

0.0

   

6

MASA MONETARĂ (M2)

39276.3

39650.9

1.0

-11.4

7

   Depozite în valută străină

25580.3

25153.9

-1.7

35.7

8

MASA MONETARĂ  (M3)

64856.6

64804.8

-0.1

2.3

    Soldul depozitelor în moneda naţională s-a majorat cu 108.7 mil. lei şi a crescut până la nivelul de 23974.1 mil. lei, reprezentând o pondere de 48.8 la sută din soldul total al depozitelor, iar cel al depozitelor în valută străină (recalculat în lei) s-a micşorat cu 426.4 mil. lei şi a constituit 25153.9 mil. lei (cu o pondere de 51.2  la sută) (tabelul nr.2).

Tabelul nr.2. Structura depozitelorStructura depozitelor se grupează  pe sectoare instituţionale în conformitate cu Instrucţiunea cu privire la modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 206-215 din 2 decembrie 2011).

 

INDICATORI

Apr.15

May.15

May.15

May.15

mil. lei

mil. lei

Apr.15

May.14

%

%

I

Soldul depozitelor (Total)

49445.7

49128.0

-0.6

6.8

 

Inclusiv:

       

1.0

Soldul depozitelor (în MDL):

23865.4

23974.1

0.5

-12.7

 

   Ponderea în soldul depozitelor (Total) %

48.3

48.8

   

1.1

   Sectorul financiar nebancar

430.7

414.9

-3.7

-43.4

1.2

   Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu      capitalul majoritar public

1153.8

1190.9

3.2

-27.3

1.3

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

5683.8

5932.1

4.4

1.1

1.4

   Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice etc.)

16597.1

16436.2

-1.0

-14.6

2.0

Soldul depozitelor în valuta străină (recalculată în MDL ) :

25580.3

25153.9

-1.7

35.7

 

   Ponderea în soldul depozitelor (Total) %

51.7

51.2

   

2.1

   Sectorul financiar nebancar

1158.3

1165.9

0.7

147.8

2.2

   Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public

367.1

353.4

-3.7

-22.0

2.3

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

5295.3

5279.6

-0.3

83.2

2.4

   Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice etc.)

18759.5

18354.9

-2.2

24.6

Micşorarea masei monetare M3  pe parcursul perioadei  de referinţă a fost determinată de scăderea activelor externe nete ale sistemului bancar cu 410.8 mil. lei (0.9 la sută),  în timp ce activele interne nete s-au majorat cu  359.0  mil. lei (1.9  la sută).
Creditul intern pe sistemul bancar a crescut cu 251.6 mil. lei,  până la nivelul de 42954.2 mil. lei, datorită majorării soldului cererilor de plăţi nete faţă de Guvern cu 267.1 mil. lei, în timp ce cel ale creditelor în economie a scăzut cu 15.6 mil. lei.

Soldul creditelor în economieConform metodologiei FMI, din totalul creditelor în economie (inclusiv dobânda calculată la credite şi la creditele băncilor aflate în proces de lichidare) sunt excluse creditele interbancare şi creditele acordate Guvernului.   în  luna mai  2015  a  scăzut cu 0.04  la sută din contul micşorării cererilor faţă de economie în moneda naţională cu 483.0 mil. lei (1.9 la sută), în timp ce cele în valută străină (exprimate în MDL)  au crescut  467.5 mil. lei (2.8 la sută) (tabelul nr.3). Totodată, cererile faţă de economie în valută străină, exprimate în USD, au crescut cu 27.0 mil.USD.

Tabelul nr.3. Structura cererii faţă de economie

 

INDICATORI

Apr.15

May.15

May.15

May.15

mil. lei

mil. lei

Apr.15

May.14

%

%

I

CERERI FAŢA DE ECONOMIE

42627.3

42611.7

-0.04

-4.60

 

Inclusiv:

       

1

CERERI FAŢA DE ECONOMIE (în MDL) :

25769.4

25286.4

-1.9

-6.6

 

   Ponderea în Cereri faţa de economie %

60.5

59.3

   

1.1

   Sectorul financiar nebancar

665.5

670.7

0.8

33.1

1.2

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public

862.2

842.3

-2.3

13.7

1.3

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

16896.4

16404.7

-2.91

-13.8

1.4

   Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice etc.)

7345.3

7368.6

0.3

8.1

 

   inclusiv :   Împrumuturi de consum

3445.3

3481.8

1.1

17.8

 

           Împrumuturi pentru imobil

2288.4

2284.7

-0.2

19.6

2

CERERI FAŢA DE ECONOMIE ÎN VALUTA STRĂINĂ (recalculată în MDL ) :

16857.9

17325.3

2.8

-1.4

 

   Ponderea în Cereri faţa de economie %

39.5

40.7

   

2.1

   Sectorul financiar nebancar

732.6

714.6

-2.5

-12.8

2.2

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public

854.7

884.2

3.4

8.7

2.3

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

14988.9

15409.6

2.8

-1.5

2.4

   Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice etc.)

281.6

317.0

12.57

6.9

 

   inclusiv :   Împrumuturi de consum

18.2

17.5

-3.9

18.4

 

           Împrumuturi pentru imobil

97.6

138.3

41.72

50.7

Evoluţia negativa a soldului cererilor faţă de economie în moneda naţională a fost determinată de scăderea cererilor faţă de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public şi faţă de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar  privat cu 19.9 mil. lei (2.3 la sută)   şi  cu 491.7 mil. lei (2.9 la sută), respectiv,  în timp ce soldul cererilor faţă de sectorul financiar nebancar şi faţă de alte  sectoare rezidente (inclusiv persoanele  fizice) au crescut cu  5.2 mil. lei (0.8 la sută) şi  cu 23.3 mil. lei (0.3 la sută).
În acelaşi timp, majorarea  soldului cererilor  faţă  de economie în valută străină (exprimate în MDL) a fost influenţată de creşterea următoarelor componentelor sale, şi anume: soldului cererilor faţă de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public  cu 29.5 mil. lei ( 3.5 la sută),  celui  al  sectorului  societăţilor  comerciale  nefinanciare  cu  capitalul  majoritar  privat  cu 420.6 mil. lei ( 2.8 la sută)  şi celui  al cererilor faţă de alte sectoare rezidente (inclusiv persoanele  fizice) - cu 35.4 mil. lei ( 12.6 la sută),  respectiv. Totodată, cererile faţă de sectorul financiar nebancar au scăzut cu 18.1 mil. lei (2.5 la sută) .

Norme metodologice de compilare a sintezei monetare

Statistica

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: