Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.02.2020

Evoluția indicatorilor monetari în luna ianuarie 2020În luna ianuarie 2020, baza monetară1 s-a micșorat cu 154,8 milioane lei (0,3 la sută) față de luna precedentă și a constituit 46 696,2 milioane lei, fiind cu 14,7 la sută mai mare față de ianuarie 2019.

Diagrama 1.
Evoluția masei monetare în luna ianuarie 2020 comparativ cu luna precedentă

Masa monetară M02 (Bani în circulație) s-a micșorat cu 286,7 milioane lei sau cu 1,3 la sută față de luna decembrie 2019 și a constituit 22 666,6 milioane lei, cu 10,5 la sută mai mult față de ianuarie 2019 (diagrama 1).

Masa monetară M13  s-a micșorat cu 238,2 milioane lei sau cu 0,6 la sută față de luna decembrie și a constituit 42 391,6 milioane lei, cu 11,5 la sută mai mult față de perioada similară a anului precedent.

Masa monetară M24 s-a micșorat cu 245,5 milioane lei sau cu 0,4 la sută față de luna decembrie 2019 și a constituit 62 891,6 milioane lei, cu 10,3 la sută mai mult față de perioada similară a anului precedent.

Masa monetară M35 s-a majorat cu 345,5 milioane lei (0,4 la sută), fiind cu 9,8 la sută superioară celei din luna ianuarie 2019.


Diagrama 2.
Dinamica depozitelor6, %

* modificare față de perioada similară a anului precedent.

Soldul depozitelor în moneda națională  s-a majorat cu 41,2 milioane lei și a constituit 40 225,0 milioane lei, reprezentând o pondere de 59,5 la sută din soldul total al depozitelor, cel al depozitelor în valută (recalculat în lei) a crescut cu 591,0 milioane lei, până la nivelul de 27 404,7 milioane lei, având o pondere de 40,5 la sută (diagrama 2).


Soldul cererilor față de economie7 a scăzut în luna de raportare cu 54,1 milioane lei (0,1 la sută) ca urmare a micșorării cererilor față de economie în moneda națională cu 35,6 milioane lei (0,1 la sută) și a cererilor în valută (exprimate în MDL) cu 18,5 milioane lei (0,1 la sută) (diagrama 3).

De menționat că cererile față de economie în valută, exprimate în USD, au scăzut pe parcursul perioadei de referință cu 17,9 milioane USD (1,8 la sută).

Micșorarea soldului cererilor față de economie în moneda națională a fost determinată de scăderea soldului cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat și a soldului cererilor față de mediul financiar nebancar cu 195,1 milioane lei (1,7 la sută)  și cu 12,3 milioane lei (1,8 la sută), respectiv, în timp ce soldul cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar public și soldul cererilor față de alte sectoare rezidente (inclusiv persoane fizice) a crescut cu 10,8 milioane lei (1,4 la sută) și cu 161,0 milioane lei (1,1 la sută), respectiv.

Diagrama 3.
Dinamica cererilor față de economie

* modificare față de perioada similară a anului precedent.

Evoluția soldului cererilor față de economie în valută (exprimate în MDL) a fost influențată de scăderea soldului cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar public cu 9,0 milioane lei (6,7 la sută) și a soldului cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat cu 31,2 milioane lei (0,2 la sută), în timp ce soldul cererilor față de mediul financiar nebancar și soldul cererilor față de alte sectoare rezidente (inclusiv persoane fizice) a crescut cu 21,3  milioane lei (2,3 la sută) și cu 0,4 milioane lei (0,1 la sută), respectiv. 

 


1. Baza monetară în sens larg include banii puși în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei (cu excepția numerarului în casa Băncii Naționale a Moldovei), rezervele bancare în lei (menţinute în conturile corespondente la Banca Naţională a Moldovei), rezervele obligatorii în valută, depozitele “overnight” ale băncilor și depozitele la vedere ale altor organizaţii la Banca Naţională a Moldovei.

2. Banii în circulaţie M0 reprezintă banii în numerar puși în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei, cu excepția numerarului în casele băncilor şi în casa Băncii Naționale a Moldovei.

3. Masa monetară M1 include banii în circulație (M0) și depozitele  la vedere în lei moldovenești ale rezidenților.

4. Masa monetară M2 include agregatul monetar (M1), depozitele la termen în lei moldovenești ale rezidenților și instrumentele pieței monetare.

5. Masa monetară M3 include masa monetară M2 şi depozitele  în valută  exprimate în lei moldovenești ale rezidenților.

6. Depozitele sunt structurate  pe sectoare instituționale, în conformitate cu Instrucțiunea cu privire la modul de completare de către băncile licențiate a Raportului privind statistica monetară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 206-215 din 2 decembrie 2011). Alte sectoare rezidente includ sectoarele gospodării ale populaţiei (persoane fizice, persoanele fizice care practică activitate) și instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

7. Conform metodologiei FMI, din totalul cererilor față de economie (inclusiv dobânda calculată la creditele băncilor aflate în proces de lichidare) sunt excluse creditele nerezidenților, interbancare și creditele acordate Guvernului Republicii Moldova.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: