Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.03.2019

Evoluția indicatorilor monetari în luna februarie 2019În luna februarie 2019, baza monetară1  s-a majorat cu 1 097,8 milioane lei (2,7 la sută) față de luna precedentă și a constituit 41 820,7 milioane lei, fiind cu 12,5 la sută mai mare față de februarie 2018..

Masa monetară M02 (Bani în circulație) s-a majorat cu 161,1 milioane lei sau cu 0,8  la sută față de luna ianuarie 2019 și a constituit 20 669,7 milioane lei, cu 12,3 la sută mai mult față de februarie 2018 (diagrama 1).

Masa monetară M13 s-a micșorat cu  138,5 milioane lei sau cu 0,4 la sută față de luna ianuarie și a constituit 37 896,9 milioane lei, cu 13,6 la sută mai mult față de perioada similară a anului precedent.

Diagrama 1.
Evoluția masei monetare în februarie 2019 comparativ cu luna precedentă

Masa monetară M24 s-a majorat cu 63,0 milioane lei sau cu 0,1 la sută față de luna ianuarie și a constituit 57 081,5 milioane lei, cu 7,3 la sută mai mult față de perioada similară a anului precedent.

Masa monetară M35 s-a majorat cu 339,5 milioane lei (0,4 la sută), fiind cu 6,3 la sută superioară celei din luna februarie 2018.

Diagrama 2.
Dinamica depozitelor6, %

* modificarea față de perioada similară anului precedent.

Soldul depozitelor în moneda națională s-a micșorat cu 98,2 milioane lei și a constituit 36 411,8 milioane lei, reprezentând o pondere de 58,8 la sută din soldul total al depozitelor, iar cel al depozitelor în valută (recalculat în lei) a crescut cu 276,6 milioane lei, până la nivelul de 25 506,5 milioane lei, având o pondere de 41,2 la sută (diagrama 2).

Soldul cererilor față de economie7 a crescut  în luna de raportare cu 482,2 milioane lei (1,2 la sută) ca urmare a majorării cererilor față de economie în moneda națională cu 480,2 milioane lei (2,1 la sută) și a cererilor în valută (exprimate în MDL) cu 2,0 milioane lei (0,01 la sută) (diagrama 3).

De menționat că, cererile fată de economie în valută, exprimate în USD, au scăzut pe parcursul perioadei de referință cu 3,1 milioane USD (0,3 la sută).

Majorarea soldului cererilor față de economie în moneda națională a fost determinată de creșterea soldului cererilor față de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare de drept privat  și a soldului cererilor față de alte sectoare rezidente (inclusiv persoane fizice) cu 244,4 milioane lei (2,3 la sută) și cu 294,2 milioane lei (2,8 la sută), respectiv. În același timp, soldul cererilor față de mediul financiar nebancar și soldul cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar public au scăzut cu 46,3 milioane lei (8,4 la sută) și cu 12,1 milioane lei (1,2 la sută), respectiv.

Diagrama 3.
Dinamica cererilor față de economie

* modificarea față de perioada similară anului precedent.

Evoluția soldului cererilor față de economie în valută (exprimate în MDL) a fost influențată de creșterea soldului cererilor față de mediul financiar nebancar cu 19,5 milioane lei (2,2 la sută)   și  a soldului cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat cu 38,1 milioane lei (0,3 la sută), în timp ce soldul cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar public  și  soldul cererilor față de  alte sectoare rezidente (inclusiv persoane fizice)  au  scăzut cu 52,7 milioane lei (22,1 la sută) și cu 2,9 milioane lei (0,7 la sută), respectiv.


 

Norme metodologice de compilare a sintezei monetare

Statistica

 


1. Baza monetară în sens larg include: banii puși în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei (cu excepția numerarului în casa Băncii Naționale a Moldovei), rezervele bancare în lei (menţinute în conturile corespondente la Banca Naţională a Moldovei), rezervele obligatorii în valută, depozitele “overnight” ale băncilor și depozitele la vedere ale altor organizaţii la Banca Naţională a Moldovei.

2. Banii în circulaţie M0 reprezintă banii în numerar puși în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei, cu excepția numerarului în casele băncilor şi în casa Băncii Naționale a Moldovei.

3. Masa monetară M1 include banii în circulație (M0) și depozitele  la vedere în lei moldovenești ale rezidenților.

4. Masa monetară M2 include agregatul monetar (M1), depozitele la termen în lei moldovenești ale rezidenților și instrumentele pieței monetare.

5. Masa monetară M3 include masa monetară M2 şi depozitele  în valută  exprimate în lei moldovenești ale rezidenților.

6. Depozitele sunt structurate  pe sectoare instituționale, în conformitate cu Instrucțiunea cu privire la modul de completare de către băncile licențiate a Raportului privind statistica monetară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 206-215 din 2 decembrie 2011). Alte sectoare rezidente includ sectoarele gospodării ale populaţiei (persoane fizice, persoanele fizice care practică activitate) și instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

7. Conform metodologiei FMI, din totalul cererilor față de economie (inclusiv dobânda calculată la creditele băncilor aflate în proces de lichidare) sunt excluse creditele nerezidenților, interbancare și creditele acordate Guvernului Republicii Moldova.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: