Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
19.10.2018

Evoluția indicatorilor monetari în luna septembrie 2018În luna septembrie 2018, baza monetară1 Baza monetară în sens larg include banii în circulaţie (în afara sistemului bancar), rezervele bancare (rezervele băncilor în lei menţinute în conturile corespondente la Banca Naţională a Moldovei şi numerarul în casele băncilor), depozitele la vedere ale altor organizaţii la Banca Naţională a Moldovei, depozitele “overnight” ale băncilor şi rezervele obligatorii în valută . s-a majorat cu 1669.2 mil. lei (4.3 la sută) față de luna precedentă  și a constituit 40723.3 mil. lei. Creșterea  bazei monetare a fost determinată de majorarea contrapartidelelor acesteia: activele externe nete au crescut cu 1350.0 mil. lei (3.1 la sută)  și activele interne nete – cu 319.20 mil. lei (6.6 la sută).

Masa monetară M22 s-a majorat cu 876.6 mil. lei sau cu 1.6 la sută față de luna august 2018  și a constituit 56152.8 mil. lei, cu 13.5 la sută mai mult față de perioada similară a anului precedent.

Masa monetară M33 Masa monetară M3 include masa monetară M2 şi depozitele rezidenţilor în valută exprimate în lei moldoveneşti.s-a majorat cu 1008.0 mil. lei (1.3 la sută), fiind cu 7.3 la sută superioară celei din luna septembrie 2017.

Analiza componentelor masei monetare (M3) arată că majorarea acesteia pe parcursul lunii septembrie 2018 a fost generată de creșterea agregatului monetar Bani în circulaţie (M0)4Banii în circulaţie M0 reprezintă banii în numerar puși în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei, cu excepția numerarului în casele băncilor şi în casa Băncii Naționale a Moldovei. cu 391.9 mil. lei, precum și de sporirea soldului total al depozitelor cu 616.1 mil. lei (diagrama 1).

Diagrama 1. Agregatul monetar M3

De menționat că, agregatele monetare Bani în circulație (M0) și Masa monetară (M1)5Masa monetară M1 include banii în circulație  și depozitele  la vedere în lei moldovenești ale rezidenților. au crescut față de luna septembrie 2017 cu 8.4 și cu 14.5 la sută, respectiv.

Soldul depozitelor în moneda națională    s-a majorat cu 484.7 mil. lei și a constituit 36333.8 mil. lei, reprezentând o pondere de 60.2 la sută din soldul total al depozitelor, iar  cel al depozitelor în valută (recalculat în lei)  a crescut cu 131.4 mil. lei, până la nivelul de 24004.7 mil. lei, având o pondere de 39.8 la sută (diagrama 2).

Diagrama 2. Dinamica depozitelor6Depozitele sunt structurate  pe sectoare instituționale, în conformitate cu Instrucțiunea cu privire la modul de completare de către băncile licențiate a Raportului privind statistica monetară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 206-215 din 2 decembrie 2011).

Majorarea masei monetare M3, pe parcursul perioadei de referință, din perspectiva contrapartidelor sale, a fost determinată de creșterea activelor externe nete7Se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe. Activele externe includ: depozitele plasate la nerezidenţi; creditele acordate nerezidenţilor; titlurile de natura datoriei deţinute (emise de nerezidenţi); acţiunile deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: tipurile de obligațiuni ale autorităților monetare și ale băncilor față de nerezidenți: depozitele, titlurile de creanță, creditele și împrumuturile de la FMI , obligațiunile pentru DST distribuite și alte obligațiuni.
ale sistemului bancar cu 1873.1 mil. lei (2.7  la sută), în  timp ce activelor interne nete8 au scăzut cu 865.1 mil. lei (9.4 la sută).

Soldul cererilor față de economie9 Conform metodologiei FMI, din totalul cererilor față de economie (inclusiv dobânda calculată la creditele băncilor aflate în proces de lichidare) sunt excluse creditele nerezidenților, interbancare și creditele acordate Guvernului Republicii Moldova. a crescut în luna de raportare cu 748.3 mil. lei (2.0 la sută) din contul majorării cererilor față de economie în moneda națională  cu  257.2 mil. lei (1.2 la sută), precum și a cererilor în valută (exprimate în MDL)  cu 491.1 mil. lei sau 3.0 la sută (diagrama 3).

Diagrama 3. Dinamica cererilor față de economie

De menționat că, cererile fată de economie în valută, exprimate în USD, au crescut  pe parcursul perioadei de referință cu 20.3 mil. USD (2.1 la sută).

Evoluția soldului cererilor față de economie în moneda națională a fost influențată de creșterea  tuturor componentelor, și anume: a soldului  cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar public cu 27.0 mil. lei (2.8 la sută), a soldului cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat cu 24.5 mil. lei (0.2 la sută), a soldului cererilor față de mediul financiar nebancar și a soldului cererilor față de alte sectoare rezidente (inclusiv persoane fizice)  cu 5.4 mil. lei (0.8 la sută)  și  cu  200.3 mil. lei (2.0 la sută), respectiv.

Totodată, majorarea soldului cererilor față de economie în valută (exprimate în MDL) a fost determinată de creșterea soldului cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat cu 485.6 mil. lei (3.3 la sută), a soldului cererilor față de mediul financiar nebancar și  a soldului cererilor față de alte sectoare rezidente (inclusiv persoane fizice) cu 28.1 mil. lei (3.8 la sută)   și  cu  12.3 mil. lei (3.5 la sută), respectiv.  În același timp, soldul cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar public a scăzut cu 34.9 mil. lei (11.0 la sută).

 


* modificarea față de perioada similară anului precedent.

1. Baza monetară în sens larg include banii în circulaţie (în afara sistemului bancar), rezervele bancare (rezervele băncilor în lei menţinute în conturile corespondente la Banca Naţională a Moldovei şi numerarul în casele băncilor), depozitele la vedere ale altor organizaţii la Banca Naţională a Moldovei, depozitele “overnight” ale băncilor şi rezervele obligatorii în valută.

2. Masa monetară M2 include agregatul monetar (M0), depozitele  în lei moldovenești ale rezidenților și instrumentele pieței monetare.

3. Masa monetară M3 include masa monetară M2 şi depozitele  în valută  exprimate în lei moldoveneşti ale rezidenților.

4. Banii în circulaţie M0 reprezintă banii în numerar puși în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei, cu excepția numerarului în casele băncilor şi în casa Băncii Naționale a Moldovei.

5. Masa monetară M1 include banii în circulație  și depozitele  la vedere în lei moldovenești ale rezidenților.

6.  Depozitele sunt structurate  pe sectoare instituționale, în conformitate cu Instrucțiunea cu privire la modul de completare de către băncile licențiate a Raportului privind statistica monetară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 206-215 din 2 decembrie 2011).

7. Se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe. Activele externe includ: depozitele plasate la nerezidenţi; creditele acordate nerezidenţilor; titlurile de natura datoriei deţinute (emise de nerezidenţi); acţiunile deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: tipurile de obligațiuni ale autorităților monetare și ale băncilor față de nerezidenți: depozitele, titlurile de creanță, creditele și împrumuturile de la FMI , obligațiunile pentru DST distribuite și alte obligațiuni.

8. Se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor. Activele interne includ: creditele acordate rezidenţilor; titlurile de natura datoriei deţinute (emise de rezidenţi); acţiunile deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M(3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozitele; titlurile de natura datoriei cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capitalul şi rezervele.

9. Conform metodologiei FMI, din totalul cererilor față de economie (inclusiv dobânda calculată la creditele băncilor aflate în proces de lichidare) sunt excluse creditele nerezidenților, interbancare și creditele acordate Guvernului Republicii Moldova.

 

Norme metodologice de compilare a sintezei monetare

Statistica

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: