• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.07.2017

Evoluţia indicatorilor monetari în luna iunie 2017În luna iunie 2017, baza monetară Baza monetară în sens larg include banii în circulaţie (în afara sistemului bancar), rezervele bancare (rezervele băncilor în lei menţinute în conturile corespondente la Banca Naţională a Moldovei şi numerarul în casele băncilor), depozitele la vedere ale altor organizaţii la Banca Naţională a Moldovei, depozitele “overnight” ale băncilor şi rezervele obligatorii în valută . s-a majorat cu 1425.5 mil. lei (4.1 la sută) față de luna precedentă și a constituit 35892.0 mil. lei. Creșterea bazei monetare a fost determinată atât de majorarea activelor externe nete cu 746.1 mil. lei (2.0 la sută), cât și a activelor interne nete cu 679.4 mil. lei (32.3 la sută).

Masa monetară M2 Masa monetară M2 include agregatul monetar (M0), depozitele rezidenţilor în lei moldoveneşti şi instrumentele pieţei monetare.a crescut cu 782.5 mil. lei, sau cu 1.7 la sută față de luna mai 2017 și a constituit 47893.8 mil. lei.

Masa monetară M3 Masa monetară M3 include masa monetară M2 şi depozitele rezidenţilor în valută exprimate în lei moldoveneşti.s-a majorat în luna de referință cu 892.3 mil. lei (1.3 la sută).

Analiza componentelor pasive ale masei monetare (M3) denotă faptul că majorarea acesteia pe parcursul lunii iunie 2017 a fost determinată de creșterea agregatului monetar Bani în circulaţie (M0) Banii în circulaţie M0 reprezintă banii în numerar puşi în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei, cu excepţia numerarului în casele băncilor şi în casa Băncii Naţionale a Moldovei. cu 239.9 mil. lei, precum și de sporirea soldului total al depozitelor cu 652.4 mil. lei (tabelul nr. 1).

Tabelul nr.1. Componentele pasive ale masei monetare

 

INDICATORI

Mai 2017

Iunie 2017

Iunie 2017

Iunie 2017

mil. lei

mil. lei

Mai 2017

Iunie 2016

%

%

1

Bani în circulaţie (MO)

16704.8

16944.7

1.4

8.3

2

Depozite la vedere în lei

11376.4

11654.1

2.4

33.1

3

MASA MONETARĂ (M1)Masa monetară M1 includebanii în circulație și depozitele la vedere în lei moldovenești ale rezidenților.

28081.2

28598.8

1.8

17.2

4

Depozite la termen în lei

19030.1

19295.0

1.4

8.2

5

Instrumente ale pieţei monetare

0.0

0.0

 

 

6

MASA MONETARĂ (M2)

47111.3

47893.8

1.7

13.4

7

Depozite în valută

23395.1

23504.9

0.5

-2.6

8

MASA MONETARĂ (M3)

70506.4

71398.7

1.3

7.6


Soldul depozitelor în moneda națională s-a majorat cu 542.6 mil. lei și a constituit 30949.1 mil. lei, reprezentând o pondere de 56.8 la sută din soldul total al depozitelor, iar cel al depozitelor în valută (recalculat în lei) a crescut cu 109.8 mil. lei, până la nivelul de 23504.9 mil. lei, având o pondere de 43.2 la sută (tabelul nr.2).

Tabelul nr.2. Structura depozitelorStructura depozitelor se grupează pe sectoare instituţionale în conformitate cu Instrucţiunea cu privire la modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 206-215 din 2 decembrie 2011).

 

INDICATORI

Mai 2017

Iunie 2017

Iunie 2017

Iunie 2017

mil. lei

mil. lei

Mai 2017

Iunie 2016

%

%

I

Soldul depozitelor (total)

53801.6

54454.0

1.2

7.4

 

Inclusiv:

 

 

 

 

1.0

Soldul depozitelor (în MDL):

30406.5

30949.1

1.8

16.4

 

Ponderea în soldul depozitelor (total) %

56.5

56.8

 

 

1.1

Sectorul financiar nebancar

472.6

464.7

-1.7

38.0

1.2

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar public

1219.5

1120.4

-8.1

18.8

1.3

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat

7816.5

8258.7

5.7

60.6

1.4

Alte sectoare rezidente (persoane fizice etc.)

20897.8

21105.3

1.0

4.7

2.0

Soldul depozitelor în valuta (recalculat în MDL) :

23395.1

23504.9

0.5

-2.5

 

Ponderea în soldul depozitelor (total) %

43.5

43.2

 

 

2.1

Sectorul financiar nebancar

874.3

892.7

2.1

-15.7

2.2

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar public

420.9

394.9

-6.2

-21.1

2.3

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat

5162.0

5019.3

-2.8

3.9

2.4

Alte sectoare rezidente (persoane fizice etc.)

16937.9

17198.0

1.5

-3.0

Majorarea masei monetare M3 pe parcursul perioadei de referință a fost determinată de creșterea activelor externe nete ale sistemului bancar cu 911.5 mil. lei (1.5 la sută), în timp ce activele interne nete au scăzut cu 19.2 mil. lei (0.2 la sută).

Soldul creditelor în economieConform metodologiei FMI, din totalul creditelor în economie (inclusiv dobânda calculată la credite şi la creditele băncilor aflate în proces de lichidare) sunt excluse creditele interbancare şi creditele acordate Guvernului. în luna iunie 2017 s-a majorat cu 702.3 mil. lei (1.9 la sută) atât din contul creșterii atât a cererilor față de economie în moneda naţională cu 326.3 mil. lei (1.5 la sută), cât și a celor în valută (exprimate în MDL) cu 376.0 mil. lei (2.3 la sută) (tabelul nr.3).

De menționat că, cererile fată de economie în valută, exprimate în USD, au crescut pe parcursul perioadei de referință cu 24.0 mil. USD.

Tabelul nr.3. Structura cererii faţă de economie

 

INDICATORI

Mai 2017

Iunie 2017

Iunie 2017

Iunie 2017

mil. lei

mil. lei

Mai 2017

Iunie 2016

%

%

I

CERERI FAŢĂ DE ECONOMIE

37897.1

38599.4

1.9

-7.9

 

Inclusiv:

 

 

 

 

1

CERERI FAŢĂ DE ECONOMIE (în MDL):

21736.4

22062.7

1.5

-5.3

 

Ponderea în cereri faţă de economie %

57.4

57.2

 

 

1.1

Sectorul financiar nebancar

743.2

727.2

-2.1

-4.9

1.2

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar public

993.2

1011.3

1.8

-11.3

1.3

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat

12338.7

12480.3

1.1

-13.0

1.4

Alte sectoare rezidente (persoane fizice etc.)

7661.3

7843.9

2.4

11.4

 

inclusiv: Împrumuturi de consum

4133.2

4289.9

3.8

20.9

 

Împrumuturi pentru imobil

2227.1

2259.4

1.5

6.1

2

CERERI FAŢĂ DE ECONOMIE ÎN VALUTĂ (recalculate în MDL):

16160.7

16536.7

2.3

-11.3

 

Ponderea în cereri faţă de economie %

42.6

42.8

 

 

2.1

Sectorul financiar nebancar

800.9

840.0

4.9

-15.5

2.2

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar public

618.3

607.6

-1.7

-23.6

2.3

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat

14453.4

14801.3

2.4

-10.4

2.4

Alte sectoare rezidente (persoane fizice etc.)

288.1

287.8

-0.1

-12.5

 

inclusiv: Împrumuturi de consum

5.8

5.1

-12.9

-57.8

 

Împrumuturi pentru imobil

161.1

164.3

2.0

-4.8

Evoluția pozitivă a soldului cererilor față de economie în moneda națională a fost influențată de creșterea următoarelor componente: soldul cererilor față de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar public - cu 18.1 mil. lei (1.8 la sută), soldul cererilor faţă de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat - cu 141.6 mil. lei (1.1 la sută) şi cel al cererilor faţă de alte sectoare rezidente (inclusiv persoane fizice) - cu 182.6 mil. lei (2.4 la sută), respectiv. Totodată, soldul cererilor faţă de sectorul financiar nebancar a scăzut cu 16.0 mil. lei (2.1 la sută).

În același timp, majorarea soldului cererilor față de economie în valută (exprimate în MDL) a fost determinată de creșterea următoarelor componente: soldul cererilor față de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat - cu 347.9 mil. lei (2.4 la sută) și faţă de sectorul financiar nebancar - cu 39.1 mil. lei (4.9 la sută), respectiv. Totodată, soldul cererilor faţă de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar public și cel al cererilor faţă de alte sectoare rezidente (inclusiv persoane fizice) au scăzut cu 10.7 mil. lei (1.7 la sută) și cu 0.3 mil. lei (0.1 la sută), respectiv.

 

Norme metodologice de compilare a sintezei monetare

 

Statistica

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: