• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
19.02.2016

Evoluţia indicatorilor monetari în luna ianuarie 2016În luna ianuarie 2016, baza monetară Baza monetară în sens larg include banii în circulaţie (în afara sistemului bancar), rezervele bancare (rezervele băncilor în lei menţinute în conturile corespondente la Banca Naţională a Moldovei şi numerarul în casele băncilor), depozitele la vedere ale altor organizaţii la Banca Naţională a Moldovei, depozitele “overnight” ale băncilor şi rezervele obligatorii în valută . s-a micşorat cu 976.3 mil. lei (3.3 la sută) faţă de luna decembrie 2015 şi a constituit 28712.9 mil. lei. Scăderea bazei monetare a fost determinată de micşorarea activelor interne nete cu 2009.5 mil. lei (de 2.1 ori). Totodată, activele externe nete au crescut cu 1033.2 mil. lei (3.7 la sută).

Masa monetară M2 Masa monetară M2 include agregatul monetar (M0), depozitele rezidenţilor în lei moldoveneşti şi instrumentele pieţei monetare.pe parcursul perioadei de referinţă a scăzut cu 440.7 mil. lei, sau cu 1.1 la sută faţă de luna decembrie şi a constituit 38820.1 mil. lei.

În acelaşi timp, masa monetară M3 Masa monetară M3 include masa monetară M2 şi depozitele rezidenţilor în valută exprimate în lei moldoveneşti.în luna ianuarie 2016 s-a majorat cu 632.9 mil. lei (1.0 la sută).

Analiza componentelor pasive ale masei monetare (M3) denotă faptul că majorarea acesteia pe parcursul lunii ianuarie 2016 a fost determinată de creşterea soldului total al depozitelor cu 1082.1 mil. lei, în timp ce agregatul monetar Bani în circulaţie (M0) Banii în circulaţie M0 reprezintă banii în numerar puşi în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei, cu excepţia numerarului în casele băncilor şi în casa Băncii Naţionale a Moldovei.a scăzut cu 449.2 mil. lei (tabelul nr. 1).

Tabelul nr.1. Componentele pasive ale masei monetare

 

INDICATORI

Dec.15

Ian.16

Ian.16

Ian.16

mil. lei

mil. lei

Dec.15

Ian-15

%

%

1

     Bani în circulaţie (MO)

15509.4

15060.2

-2.9

-9.5

2

     Depozite în lei la vedere

8052.4

7844.7

-2.6

-9.1

3

MASA MONETARĂ (M1) Masa monetară M1 include  banii în circulaţie  şi depozitele  rezidenţilor la vedere în lei moldoveneşti.

23561.8

22904.9

-2.8

-9.3

4

     Depozite în lei la termen

15699.0

15915.2

1.4

-2.7

5

     Instrumente ale pieţei monetare

0.0

0.0

 

 

6

MASA MONETARĂ (M2)

39260.8

38820.1

-1.1

-6.7

7

     Depozite în valută

24745.5

25819.0

4.3

-0.3

8

MASA MONETARĂ  (M3)

64006.2

64639.1

1.0

-4.3

 

Soldul depozitelor în moneda naţională s-a majorat cu 8.5 mil. lei şi a constituit 23759.9 mil. lei, reprezentând  o  pondere de  47.9  la sută din soldul total al depozitelor, iar cel al depozitelor în valută (recalculat în lei)  a crescut  cu  1073.6 mil. lei, până la nivelul de 25819.0 mil. lei, având  o pondere de 52.1 la sută, (tabelul nr.2).

Tabelul nr.2. Structura depozitelorStructura depozitelor se grupează  pe sectoare instituţionale în conformitate cu Instrucţiunea cu privire la modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 206-215 din 2 decembrie 2011).

 

INDICATORI

Dec.15

Ian.16

Ian.16

Ian.16

mil. lei

mil. lei

Dec.15

Ian.15

%

%

I

Soldul depozitelor (Total) 

48496.8

49578.9

2.2

-2.6

 

Inclusiv:

 

 

 

 

1.0

Soldul depozitelor (în MDL):

23751.4

23759.9

0.0

-4.9

 

       Ponderea în soldul depozitelor (Total) %

49.0

47.9

 

 

1.1

     Sectorul financiar nebancar

410.6

378.8

-7.7

-26.8

1.2

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu      capitalul majoritar public    

1002.3

1050.7

4.8

-16.5

1.3

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

4828.4

4518.2

-6.43

-18.2

1.4

    Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice etc.)

17510.1

17812.2

1.7

0.8

2.0

Soldul depozitelor în valută (recalculat în MDL ) :

24745.4

25819.0

4.3

-0.3

 

       Ponderea în soldul depozitelor (Total) %

51.0

52.1

 

 

2.1

     Sectorul financiar nebancar

1007.2

1114.1

10.6

5.8

2.2

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public    

364.0

387.6

6.5

-2.6

2.3

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

5026.2

5215.8

3.8

-1.3

2.4

    Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice etc.)

18348.0

19101.6

4.1

-0.3

 

Majorarea masei monetare M3 pe parcursul perioadei de referinţă a fost determinată de creşterea activelor externe nete ale sistemului bancar cu 2292.9 mil. lei (4.7 la sută), în timp ce activele interne nete au scăzut cu 1660.0 mil. lei (10.9 la sută).

Creditul intern pe sistemul bancar a crescut cu 167.1 mil. lei, până la nivelul de 42583.8 mil. lei, ca urmare a majorării soldului creditelor în economie cu 201.1 mil. lei, în timp ce soldul cererilor de plăţi nete faţă de Guvern a scăzut cu 34.0 mil. lei.

Soldul creditelor în economieConform metodologiei FMI, din totalul creditelor în economie (inclusiv dobânda calculată la credite şi la creditele băncilor aflate în proces de lichidare) sunt excluse creditele interbancare şi creditele acordate Guvernului. în luna ianuarie 2016 a crescut cu 0.5 la sută din contul majorării cererilor faţă de economie în valută (exprimate în MDL) cu 722.5 mil. lei (3.9 la sută), în timp ce volumul creditelor în moneda naţională s-a micşorat cu 521.4 mil. lei (2.2 la sută) (tabelul nr.3).

De menţionat că cererile faţă de economie în valută, exprimate în USD, au scăzut  cu 8.1 mil. USD pe parcursul perioadei de referinţă.

Tabelul nr.3. Structura cererii faţă de economie

 

INDICATORI

Dec.15

Ian.16

Ian.16

Ian.16

mil. lei

mil. lei

Dec.15

Ian.15

%

%

I

CERERI FAŢA DE ECONOMIE

42593.3

42794.4

0.5

-0.5

 

Inclusiv:

 

 

 

 

1

CERERI FAŢA DE ECONOMIE (în MDL) :

24090.8

23569.4

-2.16

-8.0

 

       Ponderea în cereri faţa de economie %

56.6

55.1

 

 

1.1

     Sectorul financiar nebancar

695.8

715.5

2.8

12.1

1.2

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public    

965.9

982.1

1.7

22.2

1.3

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

15433.7

14973.8

-3.0

-11.4

1.4

         Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice etc.)

6995.4

6898.0

-1.4

-5.1

 

         inclusiv :   Împrumuturi de consum

3383.8

3334.8

-1.4

-0.7

 

                          Împrumuturi pentru imobil 

2225.8

2208.0

-0.8

-2.8

2

CERERI FAŢA DE ECONOMIE ÎN VALUTĂ  (recalculate în MDL ) :

18502.5

19225.0

3.9

10.6

 

       Ponderea în cereri faţa de economie %

43.4

44.9

 

 

2.1

     Sectorul financiar nebancar

845.4

873.7

3.4

10.0

2.2

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public    

841.3

862.8

2.6

0.7

2.3

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

16499.6

17154.1

4.0

11.0

2.4

         Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice etc.)

316.2

334.3

5.7

22.3

 

         inclusiv :   Împrumuturi de consum

13.0

13.5

3.5

-36.6

 

                          Împrumuturi pentru imobil 

157.1

164.6

4.77

68.6

 

Evoluţia negativă a soldului cererilor faţă de economie în moneda naţională a fost determinată de scăderea soldului cererilor faţă de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar privat şi faţă de alte sectoare rezidente (inclusiv persoanele fizice) cu 459.9 mil. lei (3.0 la sută) şi cu 97.4 mil. lei (1.4 la sută), respectiv, în timp ce soldul cererilor faţă de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public şi faţă de sectorul financiar nebancar au crescut cu 16.2 mil. lei (1.7 la sută) şi cu 19.7 mil. lei (2.8 la sută), respectiv.

 

Norme metodologice de compilare a sintezei monetare

 

Statistica

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: