Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.09.2021

Evoluția indicatorilor monetari în luna august 2021În luna august 2021, baza monetară1 s-a majorat cu 576,1 milioane lei (1,0 la sută) față de luna precedentă și a constituit 57 493,0 milioane lei, fiind cu 17,5 la sută mai mare față de august 2020.

Masa monetară M02 (Bani în circulație) s-a micșorat cu 4,5 milioane lei sau cu 0,01 la sută față de luna iulie 2021 și a constituit 32 739,5 milioane lei, cu 23,5 la sută mai mult față de august 2020 (diagrama 1).

Diagrama 1.
Evoluția masei monetare în luna august 2021 comparativ cu luna precedentă, miliarde lei

Masa monetară M13 s-a micșorat cu 521,8 milioane lei sau cu 0,9 la sută față de luna iulie 2021, fiind cu 25,1 la sută mai mare față de perioada similară a anului precedent.

Masa monetară M24 s-a micșorat cu 331,8 milioane lei sau cu 0,4 la sută față de luna iulie 2021 și a constituit 81 591,5 milioane lei, cu 20,3 la sută mai mult față de perioada similară a anului precedent.

Masa monetară M35 s-a majorat cu 662,7 milioane lei (0,6 la sută) față de luna iulie 2021, fiind cu 18,6 la sută superioară celei din luna august 2020.

Diagrama 2.
Dinamica depozitelor6,%

* modificare față de perioada similară a anului precedent.

Soldul depozitelor în moneda națională s-a micșorat cu 327,3 milioane lei comparativ cu luna precedentă și a constituit 48 852,0 milioane lei, reprezentând o pondere de 58,6 la sută din soldul total al depozitelor, cel al depozitelor în valută (recalculat în lei) s-a majorat cu 994,5 milioane lei, până la nivelul de 34 527,9 milioane lei, având o pondere de 41,4 la sută (diagrama 2).

Soldul cererilor față de economie7 a constituit 55 636,7 milioane lei și s-a majorat în luna de raportare cu 902,4 milioane lei (1,7 la sută), ca urmare a creșterii cererilor față de economie în moneda națională cu 990,2 milioane lei (2,7 la sută). În același timp cererile față de economie în valută (exprimate în MDL) au scăzut cu 87,8 milioane lei (0,5 la sută) (diagrama 3).

De menționat că cererile față de economie în valută, exprimate în USD, s-au majorat pe parcursul perioadei de referință cu 7,9 milioane USD (0,8 la sută).

Creșterea soldului cererilor față de economie în moneda națională a fost determinată de majorarea soldului cererilor față de alte sectoare rezidente (inclusiv persoane fizice) cu 782,4 milioane lei (3,8 la sută), a soldului cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat cu 130,4 milioane lei (0,9 la sută), a soldului cererilor față de mediul financiar nebancar cu 82,7 milioane lei (9,6 la sută), în timp ce soldul cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar public s-a micșorat cu 5,3 milioane lei (1,0 la sută).

Diagrama 3.
Dinamica cererilor față de economie

* modificare față de perioada similară a anului precedent.

Micșorarea soldului cererilor față de economie în valută (exprimate în MDL) a fost determinată de micșorarea soldului cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat cu 51,5 milioane lei (0,3 la sută), a soldului cererilor față de mediul financiar nebancar cu 15,2 milioane lei (1,8 la sută), a soldului cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar public cu 11,2 milioane lei (23,2 la sută) și a soldului cererilor față de alte sectoare rezidente (inclusiv persoane fizice) cu 9,9 milioane lei (1,9 la sută).

 


1. Baza monetară în sens larg include banii puși în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei (cu excepția numerarului în casa Băncii Naționale a Moldovei), rezervele bancare în lei (menţinute în conturile corespondente la Banca Naţională a Moldovei), rezervele obligatorii în valută, depozitele „overnight” ale băncilor și depozitele la vedere ale altor organizaţii la Banca Naţională a Moldovei.

2. Banii în circulaţie M0 reprezintă banii în numerar puși în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei, cu excepția numerarului în casele băncilor şi în casa Băncii Naționale a Moldovei.

3. Masa monetară M1 include banii în circulație (M0) și depozitele la vedere în lei moldovenești ale rezidenților.

4. Masa monetară M2 include agregatul monetar (M1), depozitele la termen în lei moldovenești ale rezidenților și instrumentele pieței monetare.

5. Masa monetară M3 include masa monetară M2 şi depozitele în valută exprimate în lei moldovenești ale rezidenților.

6. Depozitele sunt structurate pe sectoare instituționale, în conformitate cu Instrucțiunea cu privire la modul de completare de către băncile licențiate a Raportului privind statistica monetară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 206-215 din 2 ianuarie 2011). Alte sectoare rezidente includ sectoarele gospodării ale populaţiei (persoane fizice, persoanele fizice care practică activitate) și instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

7. Conform metodologiei FMI, din totalul cererilor față de economie (inclusiv datele băncilor aflate în proces de lichidare) sunt excluse creditele nerezidenților, interbancare și creditele acordate Guvernului Republicii Moldova.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: